Plnomocné odpustky pro zemřelé

Pro získání plnomocných odpustků platí všeobecně tyto základní podmínky:
1. vyloučení zalíbení ve hříchu, a to i lehkém;
2. vykonání svátosti smíření (nemusí být v den získání odpustků, stačí ji vykonat v rozmezí několika dnů);
3. v den získání přistoupit k sv. přijímání;
4. pomodlit se modlitbu na úmysl Svatého otce (jakoukoliv);
5. vykonat skutek předepsaný k získání plnomocných odpustků.
Každý věřící může získat plnomocné či částečné odpustky buď pro sebe, nebo pro duše v očistci. Nelze je získávat pro jiné žijící osoby.
Pokud chybí plná dispozice, např. nejsou zcela splněny všechny první čtyři podmínky, získává člověk pouze částečný odpustek, nikoliv plnomocný.

Pro získání plnomocných odpustků ve dnech Slavnosti Všech svatých a Památky všech věrných zemřelých (1. 11. a 2. 11.) platí tyto podmínky:
Splnit výše uvedené body 1. -4.
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: v kostele nebo na hřbitově se pomodlit modlitby: Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci.
Pokud chybí plná dispozice, např. nejsou zcela splněny všechny první čtyři podmínky, získává člověk pouze částečný odpustek, nikoliv plnomocný.
Pro získání plnomocných odpustků ve dnech od 25. října do 8. listopadu platí tyto podmínky:
Splnit výše uvedené body 1. -4.
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: na hřbitově se pomodlit modlitby: Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci.
Tyto odpustky jsou přivlastnitelné pouze duším v očistci!
Pokud chybí plná dispozice, např. nejsou zcela splněny všechny první čtyři podmínky, získává člověk pouze částečný odpustek, nikoliv plnomocný.
V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Podrobnější informace o odpustcích můžete získat v jiném článku našeho webu.

 

Mohlo by se vám líbit...