Bohoslužby ve Skalici

01.05. Úterý Dělník sv. Josef
02.05. Středa sv. Atanáš
03.05. Čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba 17:00 Za + Jindřicha Uherka, jeho bratra Augustina a jejich rodiče
04.05. Pátek První pátek v měsíci 17:00
05.05. Sobota První sobota v měsíci
06.05. Neděle 6. neděle velikonoční 8:30 Za rodinu Kozlovou a Skotnicovou
07.05. Pondělí sv. Benedikt II.
08.05. Úterý Panna Maria, Prostřednice všech milostí 8:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží požehnání
09.05. Středa sv. Hermus
10.05. Čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 17:00 Za + Josefa Materu a ostatní živou rodinu
11.05. Pátek sv. Ignác z Láconi
12.05. Sobota sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
13.05. Neděle 7. neděle velikonoční 8:30 Za + rodinu Pavelkovou a Musálkovou, Lenku Pavlišovou a duše v očistci
14.05. Pondělí Svátek sv. Matěje, apoštola
15.05. Úterý sv. Žofie
16.05. Středa Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
17.05. Čtvrtek sv. Paschal Baylon 17:00 Za + Viktora Šivice a rodiče
18.05. Pátek sv. Jan I.
19.05. Sobota sv. Petr Celestýn
20.05. Neděle Slavnost Seslání Ducha sv. 8:30 Za + Jana Bujnocha u příležitosti nedožitých 100. let a rodinu Valicovou a Damkovou
21.05. Pondělí sv. Ondřej Bobola
22.05. Úterý sv. Julie
23.05. Středa sv. Jan Křtitel de Rossi
24.05. Čtvrtek Svátek Ježíše, nejvyššího a věčného velekněze 17:00 Za + Janu Šigutovou, manžela Miroslava, rodiče z obou stran a za živou rodinu
25.05. Pátek sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi
26.05. Sobota sv. Filip Neri
27.05. Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 8:30 Za dětí
28.05. Pondělí sv. Emil
29.05. Úterý sv. Maximin 17:00  Za + rodinu Bohačíkovou, za + Marii a Bohuslava Carbolovy, a za + Cecilii Radovou
30.05. Středa sv. Zdislava
31.05. Čtvrtek Svátek Navštívení Panny Marie 17:00
01.06. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Antonína Fiedora, manželku Marii a syna Bohumila
02.06. Sobota První sobota v měsíci
03.06. Neděle 9. neděle v mezidobí 8:30 Za + Aloise Golu a za živou a zemřelou rodinu

 

01.04. Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční 8:30 za + Oldřicha Hlostu a rodinu Hlostových a Kotrmanových
02.04. Pondělí Pondělí velikonočního oktávu
03.04. Úterý Úterý velikonočního oktávu 17:00 Na úmysl dárce
04.04. Středa Středa velikonočního oktávu
05.04. Čtvrtek Čtvrtek velikonočního oktávu 17:00 Za + Milušku Moškořovou, bratra Mirka, sestru Martu a rodiče Žvakovy
06.04. Pátek První pátek v měsíci dubnu 17:00 za + Bohumila Bezecného, rodiče a prarodiče z obou stran
07.04. Sobota První sobota v měsíci dubnu
08.04. Neděle 2. neděle velikonoční 8:30 Na poděkování za 41 let života s prosbou o další Boží požehnání
09.04. Pondělí Slavnost Zvěstování Páně  17:00  Na úmysl darce
10.04. Úterý sv. Michael de Sanctis  17:00  Za + Karla Petra, manželku, syna Vaclava, za + Emilii Očadlovou, a duše v očistci s prosbou o dar zdraví a Boží Požehnání pro celou  rodinu
11.04. Středa sv. Stanislav
12.04. Čtvrtek sv. Julius   17:00 Za + Libuši a Bohuslava Bezručovy
13.04. Pátek sv. Martin I.
14.04. Sobota sv. Lambert
15.04. Neděle 3. neděle velikonoční   8:30  Za + Rudolfa Pavlika, manželu a dětí
16.04. Pondělí sv. Bernadetta Soubirousová
17.04. Úterý sv. Inocenc
18.04. Středa sv. Krescenc (Rostislav)
19.04. Čtvrtek sv. Ema
20.04. Pátek sv. Hugo
21.04. Sobota sv. Anselm
22.04. Neděle 4. neděle velikonoční  8:30 Za + Jiřího Kozla, syna Petra a rodiče Františka a Vlastu, za + Ludmilu Kozlovou, rodiče, bratra Jiřího a sestru Vlastu, za + Josefa Kuboně a + manželku Marii
23.04. Pondělí Svátek sv. Vojtěcha, biskupa
24.04. Úterý sv. Jiří
25.04. Středa Svátek sv. Marka
26.04. Čtvrtek sv. Richarius
27.04. Pátek sv. Zita
28.04. Sobota sv. Petr Chanel – sv. Ludvík Maria Grignion
29.04. Neděle 5. neděle velikonoční  8:30 Za + Jana Galače a rodinu Galačovou a Halfarovou
30.04. Pondělí sv. Zikmund
01.05. Úterý Dělník sv. Josef    8:30
02.05. Středa sv. Atanáš
03.05. Čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba  17:00 Za + Jindřicha Uherka, jeho bratra Augustina a jejich rodiče
04.05. Pátek První pátek v měsíci  17:00
05.05. Sobota První sobota v měsíci
06.05. Neděle 6. neděle velikonoční  8:30 Za rodinu Kozlovou a Skotnicovou

 

01.03. Čtvrtek sv. Suitbert 17:00 Za + Drahomíru Přikrylovou a manžela
02.03. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Ludmilu Radovou, manžela a rodiče
03.03. Sobota První sobota v měsíci
04.03. Neděle 3. neděle postní 8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana, Bedřicha, Ladislava, za snachy Jarku, Hedviku a za vnuky Stanislava a Karla
05.03. Pondělí sv. Teofil (Bohumil)
06.03. Úterý bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) 17:00
07.03. Středa sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)
08.03. Čtvrtek sv. Jan z Boha 17:00
09.03. Pátek sv. Františka Římská
10.03. Sobota sv. Jan Ogilvie
11.03. Neděle 4. neděle postní 8:30 Za + Barboru Mičkovou, manžela Jana, syny Jana a Pavla, dcery Marii a Kateřinu a za milost Boží pro živou a + rodinu Mičkovu a Muchovou
12.03. Pondělí sv. Kvirin
13.03. Úterý sv. Patricie (Vlasta) 17:00 Za + Pavla Huvara a duše v očistci
14.03. Středa sv. Matylda
15.03. Čtvrtek sv. Longin 17:00 Za + Soňu Gottwaldovou a za živou rodinu
16.03. Pátek sv. Heribert
17.03. Sobota sv. Patrik
18.03. Neděle 5. neděle postní 8:30 Za + Františka Mikoláše a rodiče
19.03. Pondělí Slavnost sv . Josefa  17:00  Za+ Štefanii Kaduhovoua rodiče zobou stran
20.03. Úterý
21.03. Středa bl. Serapion
22.03. Čtvrtek sv. Epafrodit
23.03. Pátek sv. Turibius z Mongroveja
24.03. Sobota sv. Kateřina Švédská
25.03. Neděle 6. neděle postní, Květná neděle 8:30 za + Jindřicha Pitříka, Augustina Skláře, manželku, dceru a syna
26.03. Pondělí sv. Kastulus (Haštal)
27.03. Úterý sv. Rupert 17:00
28.03. Středa sv. Rogát
29.03. Čtvrtek Zelený čtvrtek 17:00
30.03. Pátek Velký pátek 15:00 velkopáteční obřady
31.03. Sobota Bílá sobota 20:00
01.04. Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční 8:30 Za + Oldřicha Hlostu a rodinu Hlostových a Kotrmanových
02.04. Pondělí Pondělí velikonočního oktávu  8:30  Za farniky a dobrodince
03.04. Úterý Úterý velikonočního oktávu 17:00  Na úmysl darce
04.04. Středa Středa velikonočního oktávu
05.04. Čtvrtek Čtvrtek velikonočního oktávu 17:00  Za + Milušku Moškořovou, bratra Mirka a sestru Martu, a rodiče Žvakovy
06.04. Pátek První pátek v měsíci dubnu 17:00 Za + Bohumila Bezecného, rodiče a prarodiče z obou stran
07.04. Sobota První sobota v měsíci dubnu
08.04. Neděle 2. neděle velikonoční 8:30  Poděkovaní za 41 let života o.Pawla.

 


01.02. Čtvrtek sv. Pionius 17:00 za + Marii Pavlíkovou, manžela, děti a za živou rodinu
02.02. Pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu, první pátek v měsící 17:00 za + rodinu Muroňovou, Sysalovou, Kaňokovou a za Jozefa Materu
03.02. Sobota sv. Blažej, první sobota v měsíci
04.02. Neděle 5. neděle mezidobí 8:30 Za + Jiřinu a Františka Kunzovy, Jozefa Materu  a celou živou rodinu
05.02. Pondělí sv. Agáta (Háta, Dobruše)
06.02. Úterý sv. Pavel Miki a druhové 17:00
07.02. Středa sv. Richard
08.02. Čtvrtek sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada
09.02. Pátek sv. Apollonie
10.02. Sobota sv. Scholastika
11.02. Neděle 6. neděle mezidobí 8:30
12.02. Pondělí sv. Benedikt Aniánský
13.02. Úterý sv. Kateřina Ricciová
14.02. Středa sv. Valentin,

Popeleční středa

 17:00
15.02. Čtvrtek sv. Jiřina
16.02. Pátek sv. Juliána
17.02. Sobota sv. Alexius a druhové
18.02. Neděle 1. neděle postní 8:30 Za + Jaroslava Mikoláše, manželku a dcery
19.02. Pondělí bl. Godšalk
20.02. Úterý sv. Nikefor
21.02. Středa sv. Petr Damiani
22.02. Čtvrtek svátek Stolce sv. Petra 17:00
23.02. Pátek sv. Polykarp
24.02. Sobota sv. Modest
25.02. Neděle 2. neděle postní 8:30 Za+ Hildegardu Lasákovou, a manžela.
26.02. Pondělí sv. Alexandr
27.02. Úterý sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie 17:00 Za + Zdeňka Huvara, syna a rodiče
28.02. Středa sv. Roman
01.03. Čtvrtek sv. Suitbert 17:00 Za + Drahomíru Přikrylovou a manžela
02.03. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Ludmilu Radovou
03.03. Sobota První sobota v měsíci
04.03. Neděle 3. neděle postní 8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana, Bedřicha, Ladislava, za snachy Jarku, Hedviku a za vnuky Stanislava a Karla

 

01.01. Pondělí Slavnost Matky Boží Panny Marie 8:30 za farníky
02.01. Úterý sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 17:00
03.01. Středa sv. Jenovéfa, Nejsvětější jméno Ježíš
04.01. Čtvrtek sv. Anděla z Foligna 17:00
05.01. Pátek první pátek v měsíci lednu 17:00 za rodinu Hrivňákovou a Hořavovou
06.01. Sobota Slavnost Zjevení Páně, první sobota 8:30
07.01. Neděle Svátek Křtu Páně 8:30
08.01. Pondělí sv. Severin
09.01. Úterý sv. Julián 17:00
10.01. Středa sv. Agathon (Dobromil)
11.01. Čtvrtek ct. Marie Elekta 17:00
12.01. Pátek sv. Probus (Pravoslav)
13.01. Sobota sv. Hilarius z Poitiers
14.01. Neděle 2. neděle mezidobí 8:30  Na úmysl darce
15.01. Pondělí sv. Pavel Poustevník
16.01. Úterý sv. Marcel I. 10:00  Ostrava mše sv s o. biskupem
17.01. Středa sv. Antonín Veliký
18.01. Čtvrtek Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 17:00 Za + Karlu Kožušníkovou a její rodiče
19.01. Pátek sv. Márius a Marta a jejich synové
20.01. Sobota sv. Fabián a Šebestián
21.01. Neděle 3. neděle mezidobí 8:30
22.01. Pondělí sv. Vincenc
23.01. Úterý sv. Ildefons 17:00
24.01. Středa sv. František Saleský
25.01. Čtvrtek Svátek Obrácení svatého Pavla 17:00
26.01. Pátek sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
27.01. Sobota sv. Anděla Mericiová
28.01. Neděle 4. neděle mezidobí 8:30 Za + Rudolfa Bočka, manželku Krystynu, syna a dcery
29.01. Pondělí sv. Sulpicius
30.01. Úterý sv. Martina 17:00
31.01. Středa sv. Jan Bosko
01.02. Čtvrtek sv. Pionius 17:00  Za + Marii Pavlikovou, manžela, dětí a za živou rodinu
02.02. Pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu, první pátek v měsící 17:00 Za + pana Muroně
03.02. Sobota sv. Blažej, první sobota v měsíci
04.02. Neděle 5. neděle mezidobí 8:30

 


01.12. Pátek sv. Edmund Kampián, první pátek v měsíci  17:00
02.12. Sobota První sobota v měsíci
03.12. Neděle 1. neděle adventní 8:30 Za + Karla Mikoláše a rodiče z obou stran
04.12. Pondělí sv. Jan Damašský, sv. Barbora
05.12. Úterý sv. Sába 17:00 Za + Radoslava Příkryla a Vitežslávu Vavříkovou a manžela
06.12. Středa sv. Mikuláš
07.12. Čtvrtek sv. Ambrož 17:00
08.12. Pátek Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu  17:00 .Za + Jaromira Babulíka, manželku Marii dceru Marcelu, zetě Jaroslava, vnuka Marka, bratra Jana, a rodiče z obou stran
09.12. Sobota sv. Valerie
10.12. Neděle 2. neděle adventní 8:30  Za + p. Danušku Škarabelovou, a vnučku Petrušku
11.12. Pondělí sv. Damas I., papež
12.12. Úterý Panna Maria Guadalupská 17:00 Za Boženu Damrolovou, manžela, sourozence  a rodiče
13.12. Středa sv. Lucie
14.12. Čtvrtek sv. Jan od Kříže 17:00 za + Manteose Kristalase, bratry, rodiče z obou stran a za duše v očistci
15.12. Pátek sv. Valerián
16.12. Sobota sv. Adelhaida
17.12. Neděle 3. neděle adventní 8:30 Za živé a + hasiče
18.12. Pondělí sv. Rufus a Zosim
19.12. Úterý bl. Urban 17:00  Na úmysl dárce
20.12. Středa sv. Dominik Siloský
21.12. Čtvrtek sv. Petr Kanisius
22.12. Pátek sv. Servul
23.12. Sobota sv. Jan Kentský
24.12. Neděle 4. neděle adventní, Štědrý den 8:30

 

22:00

Za + rodinu Musálkovou a Pavelkovou a za celou živou rodinu

Za Marii Zubkovou a zemřelé z rodiny

25.12. Pondělí Slavnost Narození Páně 8:30  Za Františka Golu a rodiče
26.12. Úterý sv. Štěpán 8:30 Na poděkování za dar zdraví
27.12. Středa sv. Jan Evangelista
28.12. Čtvrtek sv. Betlémské děti, mučedníci 17:00  Za farníky
29.12. Pátek sv. Tomáš Becket
30.12. Sobota sv. Evžen
31.12. Neděle sv. Silvestr, papež 8:30  Za rodiny z naší farnosti

 


01.11. Středa Slavnost Všech svatých 17:00 Za Josefa Juránka, u příležitosti nedožitých 90. let, a manželku
02.11. Čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 17:00  Za naše drahé zemřele
03.11. Pátek sv. Martin de Porres, první pátek v měsíci  17:00  Za + Veroníku  Kubasovou a manžela
04.11. Sobota sv. Karel Boromejský, první sobota v měsíci
05.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 8:30 Za + Alžbětu Moškořovou, manžela Františka, syna Bohumíra a manželku
06.11. Pondělí sv. Leonard
07.11. Úterý sv. Wilibrord 17:00 Na poděkování a za živou a + rodinu Borisovou a Šnytovou a za duše v očistci
08.11. Středa sv. Gottfried
09.11. Čtvrtek Svátek Posvěcení lateránské baziliky 17:00 Za + Antonína Čuraje, manželku, dceru a zetě
10.11. Pátek sv. Lev Veliký
12.11. Neděle sv. Martin  8:30  Za živé a + farniky z Raškovic
12.11. Neděle 32. neděle v mezidobí 10:00 Za + Josefa Pašku a živou a zemřelou rodinu z obou stran
13.11. Pondělí Svátek sv. Anežky České
14.11. Úterý sv. Mikuláš Tavelič 17:00 Za +P. Albina Szewieczka, Alexandru Bojkovou, Bohdana a Olgiera.
15.11. Středa sv. Albert Veliký
16.11. Čtvrtek sv. Markéta Skotská 17:00  Za+ Josefa Tesarčíka, a + z rodiny Tesarčíkovy, Drabinovy, Rusinovy a Nytrovy.
17.11. Pátek sv. Alžběta Uherská  8:30  Za + Ludmilu Uhrovou a její rodiče, a Annu a Františka Velčovských, a za Janu a Aloise Uhrových.
18.11. Sobota Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
19.11. Neděle 33. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Zelinovou  a Kacířovou a za duše v očistci
20.11. Pondělí sv. Felix z Valois
21.11. Úterý Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 17:00
22.11. Středa sv. Cecílie
23.11. Čtvrtek sv. Klement I. 17:00
24.11. Pátek sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
25.11. Sobota sv. Kateřina
26.11. Neděle Slavnost Ježíš Krista Krále 8:30 Za + Karlu Žiškovou a za Marii Žiškovou
27.11. Pondělí sv. Virgil
28.11. Úterý sv. Mansuet 17:00  Na úmysl darce
29.11. Středa sv. Saturnin
30.11. Čtvrtek Svátek sv. Ondřeje 17:00  Na úmysl darce
01.12. Pátek sv. Edmund Kampián, první pátek v měsíci  17.00
02.12. Sobota sv. Bibiána, první sobota v měsíci
03.12. Neděle 1. neděle adventní 8:30 Za + Karla Mikoláše a rodiče z obou stran

 


01.10. Neděle 26. neděle v mezidobí 8:30 Za + Jiřího Moškoře, rodiče a sestry a za + Rudolfa Hlostu, manželku Marii a syna Jaroslava
02.10. Pondělí sv. andělé strážní
03.10. Úterý sv. Maxmilián 17:00 Volná intence
04.10. Středa sv. František z Assisi
05.10. Čtvrtek sv. Palmác 17:00 Volná intence
06.10. Pátek sv. Bruno, první pátek v měsíci
07.10. Sobota Panna Maria Růžencová, první sobota v měsíci
08.10. Neděle 27. neděle v mezidobí 8:30 za + rodiče, Anežku Moškořovou a Bohumíra Moškoře
09.10. Pondělí sv. Dionýsius a druhové
10.10. Úterý sv. Paulin
11.10. Středa sv. German
12.10. Čtvrtek sv. Radim
13.10. Pátek sv. Eduard
14.10. Sobota sv. Kalist I., papež
15.10. Neděle 28. neděle v mezidobí 8:30 Děkovná za 50 let. manželství
16.10. Pondělí sv. Markéta Maria Alacoque  17:00  Za naší diecezi
17.10. Úterý sv. Ignác Antiochijský 17:00 Na úmysl dárce
18.10. Středa Svátek sv. Lukáše
19.10. Čtvrtek sv. Izák Jogues a druhové 17:00 Volná intence
20.10. Pátek sv. Irena
21.10. Sobota sv. Hilarion
22.10. Neděle 29. neděle v mezidobí 8:30 Za + Soni Gotvaldovou
23.10. Pondělí sv. Jan Kapistránský
24.10. Úterý sv. Antonín Maria Klaret 17:00 Volná intence
25.10. Středa sv. Kryšpín
26.10. Čtvrtek sv. Rustik 17:00 Za + Karla Huvara , manželku  a rodiče
27.10. Pátek sv. Frumencius
28.10. Sobota Svátek sv. Šimona a Judy
29.10. Neděle 30. neděle v mezidobí 8:30 Za rodinu Kozlovou a Skotnicovou
30.10. Pondělí sv. Marcel
31.10. Úterý sv. Wolfgang
01.11. Středa Slavnost Všech svatých 17:00 Za Josefa Juráka, u příležitosti nedožitých 90. let, a manželku
02.11. Čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 17:00 Volná intence
03.11. Pátek sv. Martin de Porres, první pátek v měsíci
04.11. Sobota sv. Karel Boromejský, první sobota v měsíci
05.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 8:30 Za + Alžbětu Moškořovou, manžela Františka, syna Bohumíra a manželku

 


01.09. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Na úmysl dárce
02.09. Sobota První sobota v měsíci
03.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 za + Josefa Kaňoka a manželku, za + Zdeňka Kaňoka a manželku, za + Miroslava Kaňoka a + Marii Plucnarovou
04.09. Pondělí sv. Růžena z Viterba
05.09. Úterý sv. Viktorin 17:00 Volná intence
06.09. Středa sv. Magnus
07.09. Čtvrtek sv. Melichar Grodecký 17:00 Volná intence
08.09. Pátek Svátek Narození Panny Marie
09.09. Sobota sv. Petr Klaver
10.09. Neděle 23. neděle v mezidobí 10:00 za + Marii a Ferdinanda Šmírovy, dcery a syna a ostatní živou a + rodinu a + sestry Šlachtovy, Josefa Materu, Jana Součka, Stanislava Keršnera a Jana Krygela
11.09. Pondělí sv. Emil
12.09. Úterý Jména Panny Marie 17:00 Volná intence
13.09. Středa sv. Jan Zlatoústý
14.09. Čtvrtek Svátek Povýšení sv. kříže 17:00 Za + Ludmilu Skotnicovou
15.09. Pátek Panna Maria Bolestná
16.09. Sobota sv. Ludmila
17.09. Neděle 24. neděle v mezidobí 8:30 za Jarmilu Stuchlíkovou, manžela, bratra, neteř, švagrovou a rodiče z obou stran
18.09. Pondělí sv. Josef Kupertinský
19.09. Úterý sv. Januárius 17:00 za + Bohuslava a Boženu Drabinových a rodinu z obou stran
20.09. Středa sv. Ondřej, Pavel a druhové
21.09. Čtvrtek Svátek sv. Matouše 17:00 za + Hynka Kalabise a za Jindřicha a Adélu Němcových
22.09. Pátek sv. Mořic a druhové
23.09. Sobota sv. Pio z Pietrelciny
24.09. Neděle 25. neděle v mezidobí 8:30 za + Marii a Viléma Sysalovy, za + Hedviku a Ludvíka Muroňovy, za rodiče z obou stran a duše v očistci
25.09. Pondělí sv. Kleofáš
26.09. Úterý sv. Kosma a Damián 17:00  Za+ Helenu Cvičkovu, manžela, dvě sestry, bratra,  rodiče z obou stran, a duše v očistci.
27.09. Středa sv. Vincenc z Paula
28.09. Čtvrtek Slavnost sv. Václava, hlavního patrona naší vlasti 8:30 za + Vladimíra Žišku a + rodinu Žiškovou
29.09. Pátek Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
30.09. Sobota sv. Jeroným
01.10. Neděle 26. neděle v mezidobí 8:30 Za + Jiřího Moškoře, rodiče a sestry a za + Rudolfa Hlostu, manželku Marii a syna Jaroslava

 


01.08. Úterý sv. Alfons z Liguori 17:00 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana, Bedřicha a Ladislava, za vnuky Stanislava a Karla a za snachu Hedviku,a Jarku
02.08. Středa sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard
03.08. Čtvrtek sv. Lydie 17:00  Na úmysl darce
04.08. Pátek sv. Jan Maria Vianney, první pátek v měsíci  17:00  Za živé a + kněze
05.08. Sobota Posvěcení římské baziliky Panny Marie, první sobota v měsíci
06.08. Neděle Svátek Proměnění Páně 8:30 za + Františku Mohylovou, manžela Alfonse a ostatní zemřelé z rodiny
07.08. Pondělí sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové
08.08. Úterý sv. Dominik
09.08. Středa Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
10.08. Čtvrtek Svátek sv. Vavřince 17:00 Volná intence
11.08. Pátek sv. Klára
12.08. Sobota sv. Euplus, sv. Jana Františka de Chantal
13.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 8:30 ZA + Viktora Žišku, manželku Marii a syna Vladimíra
14.08. Pondělí sv. Maxmilián Kolbe
15.08. Úterý Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 17:00 za Stanislava Carbola a otce a za Marii Osinovou a manžela
16.08. Středa sv. Štěpán Uherský
17.08. Čtvrtek sv. Myron 17:00 Na poděkovaní
18.08. Pátek sv. Helena
19.08. Sobota sv. Jan Eudes  17:00  za + Ludmilu Muchovou, manžela Antonína, syna Otakara a za živou rodinu Muchovou (mše sv. s nedělní platností)
20.08. Neděle 20. neděle v mezidobí Mše sv. není
21.08. Pondělí sv. Pius X.
22.08. Úterý Panna Maria Královna
23.08. Středa sv. Růžena z Limy
24.08. Čtvrtek Svátek sv. Bartoloměje apoštola
25.08. Pátek bl. Metoděj Dominik Trčka, sv. Benedikt a druhové
26.08. Sobota ct. Martin Středa
27.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 8:30 za Karla Procházku a rodiče z obou stran a Jaroslava Staše a rodiče
28.08. Pondělí sv. Augustin
29.08. Úterý Umučení sv. Jana Křtitele 17:00 Volná intence
30.08. Středa sv. Fiakr
31.08. Čtvrtek sv. Rajmund
01.09. Pátek První pátek v měsíci  17:00  Na úmysl dárce
02.09. Sobota První sobota v měsíci
03.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 za + Josefa Kaňoka a manželku, za + Zdeňka Kaňoka a manželku, za + Miroslava Kaňoka a + Marii Plucnarovou

 


01.07. Sobota První sobota v měsíci
02.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 8:30 za živé a + farníky z Raškovic
03.07. Pondělí Svátek sv. Tomáše
04.07.
05.07. Středa Slavnost sv. Cyrila a Metoděje  8:30
06.07.
07.07. Pátek sv. Wilibald, první pátek v měsíci  17:00
08.07. Sobota sv. Kilián
09.07. Neděle 14. neděle v mezidobí 8:30 za + rodiče Šišulákovy, vnuky Miroslava a Lukáše a za + rodinu z obou stran
10.07. Pondělí sv. Amálie (Libuše)
11.07. Úterý Svátek sv. Benedikta 17:00 za + Františka Carbola, manželku Marii, syna Petra a za živou a + rodinu
12.07. Středa sv. Jan Qualbert
13.07. Čtvrtek sv. Jindřich 17:00 Volná intence
14.07. Pátek bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis
15.07. Sobota sv. Bonaventura
16.07. Neděle 15. neděle v mezidobí 8:30 za + Jindřicha Němce, Adélu Němcovou a Hynka Kalabise
17.07. Pondělí sv. Česlav a Hyacint
18.07. Úterý sv. Emilián
19.07. Středa sv. Makrina
20.07. Čtvrtek sv. Eliáš
21.07. Pátek sv. Vavřinec z Brindisi
22.07. Sobota sv. Marie Magdaléna
23.07. Neděle 16. neděle v mezidobí 8:30 za + rodiče Blahutovy a Chalupkovy
24.07. Pondělí sv. Kristina
25.07. Úterý svátek sv. Jakuba apoštola 17:00 Volná intence
26.07. Středa sv. Jáchym a Anna
27.07. Čtvrtek sv. Gorazd a druhové 17:00 za + Vítězslavu Petrovou , manžela, syna Václava, za Emilii Očadlovou a za živou a + rodinu a duše v očistci
28.07. Pátek sv. Nazarius a Celsus
29.07. Sobota sv. Marta
30.07. Neděle 17. neděle v mezidobí 8:30 za + Ludmilu Galáčovou , manžela Jiřího, bratra Josefa s manželkou, zetě Jaroslava a Vladimíra a za rodič z obou stran
31.07. Pondělí sv. Ignác z Loyoly
01.08. Úterý sv. Alfons z Liguori 17:00 Volná intence
02.08. Středa sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard
03.08. Čtvrtek sv. Lydie 17:00 Volná intence
04.08. Pátek sv. Jan Maria Vianney, první pátek v měsíci
05.08. Sobota Posvěcení římské baziliky Panny Marie, první sobota v měsíci
06.08. Neděle Svátek Proměnění Páně 8:30 za + Františku Mohylovou, manžela Alfonse a ostatní zemřelé z rodiny

 


01.06. Čtvrtek sv. Justin 17:00 Volná intence
02.06. Pátek První pátek v měsíci  15:00  Pohřeb
03.06. Sobota První sobota v měsíci
04.06. Neděle Slavnost Seslání Ducha svatého 8:30 Za + Ladislava Nytru, manželku a za živé a zemřelé z rodiny Nytrovy
05.06. Pondělí sv. Bonifác
06.06. Úterý sv. Norbert 17:00 za + Alžbětu Petrovou a manžela
07.06. Středa sv. Robert
08.06. Čtvrtek sv. Medard 17:00 Volná intence
09.06. Pátek sv. Efrém Syrský
10.06. Sobota sv. Maxim
11.06. Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 8:30 za + Jana Mičku, manželku Barboru, syny Jana a Davida a za dceru Kateřinu
12.06. Pondělí sv. Jan z Fakunda
13.06. Úterý sv. Antonín z Padovy 17:00 za + Karla Pumperlu a manželku Aloisii
14.06. Středa sv. Anastáz
15.06. Čtvrtek sv. Vít 17:00 za Jiřího Šokalu, rodiče acelou rodinu Šokalovou
16.06. Pátek sv. Benon
17.06. Sobota sv. Řehoř Barbarigo
18.06. Neděle 11. neděle v mezidobí 8:30 za + Aloise Golu a rodiče
19.06. Pondělí sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald
20.06. Úterý sv. Silverius 17:00 za Aloisii Papalovou, Viktora Papalu, rodiče z obou stran a za Josefa Skybíka
21.06. Středa sv. Alois Gonzaga
22.06. Čtvrtek sv. Jan Fisher a Tomáš More 17:00  Za + rodiče , sestru jejiho manžela, a+ Jana Skotnicu
23.06. Pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  17::00  Za+ Dominika k 7 vyroči umrtí
24.06. Sobota Slavnost Narození sv. Jana Křtitele  8:30  Za+ Davida Frydeckeho Aloizii a Karla Bojkoví
25.06. Neděle 12. neděle v mezidobí 8:30 za + Annu a Ondřeje Kunzovy, dcery a syny, + Josefa Materu.
26.06. Pondělí sv. Jan a Pavel
27.06. Úterý sv. Cyril Alexandrijský 17:00 za + rodiče Tomikovy a Lišivkovy
28.06. Středa sv. Irenej
29.06. Čtvrtek Slavnost sv. Petra a Pavla 17:00 Poděkovaní za 12 let kněžstvi
30.06. Pátek sv. prvomučedníci římští
01.07. Sobota První sobota v měsíci
02.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 8:30 za živé a + farníky z Raškovic

 


30.04. Neděle 3. neděle velikonoční 8:30 Za+ Olgu Němcovou a manžela Josefa Němce a rodiny y obou stran
01.05. Pondělí Dělník sv. Josef 8:30 Za + zemřelou matku
02.05. Úterý sv. Atanáš
03.05. Středa Svátek sv. Filipa a Jakuba
04.05. Čtvrtek sv. Florián 17:00 Za + Jindřicha Uherka, jeho bratra Augustina a jejich rodiče
05.05. Pátek sv. Gothard, první pátek v měsíci 17:00 Na úmysl darce
06.05. Sobota sv. Jan Sarkander, první sobota v měsíci
07.05. Neděle 4. neděle velikonoční 8:30 Za Floriána Kozla u příležitosti nedožitých 100 let
08.05. Pondělí Panna Maria, Prostřednice všech milostí  8:30  Na poděkovaní za přijáta dobrodini
09.05. Úterý sv. Hermus 17:00 Na úmysl darce
10.05. Středa sv. Izidor
11.05. Čtvrtek sv. Ignác z Láconi 17:00 Volná intence
12.05. Pátek sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
13.05. Sobota sv. Ondřej Hubert Fournet
14.05. Neděle 5. neděle velikonoční 8:30 Za + Jindřicha Pitříka, Augustina Skláře, manželku, syna a dceru
15.05. Pondělí sv. Žofie
16.05. Úterý Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech  kněžský den
17.05. Středa sv. Paschal Baylon
18.05. Čtvrtek sv. Jan I. 17:00 Volná intence
19.05. Pátek sv. Petr Celestýn
20.05. Sobota sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
21.05. Neděle 6. neděle velikonoční 8:30 Za + Jana Bujnocha a rodinu Valicovu
22.05. Pondělí sv. Julie
23.05. Úterý sv. Jan Křtitel de Rossi 17:00 Volná intence
24.05. Středa sv. Vincent Lerinský
25.05. Čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 17:00 Za + rodiče Bohuslava a Marii Carbolovy a za celou rodinu Bohacikovou
26.05. Pátek sv. Filip Neri
27.05. Sobota sv. Augustin z Canterbury
28.05. Neděle 7. neděle velikonoční 8:30 Za + Karla Leva, rodiče a rodinu Hruškovou
29.05. Pondělí sv. Maximin
30.05. Úterý sv. Zdislava 17:00 Volná intence
31.05. Středa Svátek Navštívení Panny Marie
01.06. Čtvrtek sv. Justin 17:00 Volná intence
02.06. Pátek sv. Marcelin a Petr, první pátek v měsíci  15:00  Pohřeb
03.06. Sobota sv. Karel Lwanga a druhové, první sobota v měsíci
04.06. Neděle Slavnost Seslání Ducha svatého 8:30 Za + Ladislava Nytru, manželku a za živé a zemřelé z rodiny Nytrovy

 


02.04. Neděle 5. neděle postní 8:30 Volná intence
03.04. Pondělí sv. Nikita
04.04. Úterý sv. Izidor 17:00 Volná intence
05.04. Středa sv. Vincenc Ferrerský
06.04. Čtvrtek sv. Notger 17:00 Volná intence
07.04. Pátek sv. Jan Křtitel de la Salle, první pátek v měsíci 17:00 Volná intence
08.04. Sobota sv. Albert 8:30 40 let. O. Pawel
09.04. Neděle 6. neděle postní, Květná neděle 8:30 Za + Marii Zubkovou, manžela Oldřicha a + z obou rodin
10.04. Pondělí sv. Michael de Sanctis
11.04. Úterý sv. Stanislav
12.04. Středa sv. Julius
13.04. Čtvrtek Zelený čtvrtek 17:00 Za + Libuši a Bohuslava Bezruče
14.04. Pátek Velký pátek 15:00 Velkopáteční obřady
15.04. Sobota Bílá sobota 20:00 Volná intence
16.04. Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:30 za Oldřicha Hlostu, rodinu Hlosotovou a Kotrmanovou
17.04. Pondělí Pondělí velikonoční 8:30 Volná intence
18.04. Úterý sv. Krescenc 17:00 Za + Karla Petra, manželku, syna Václava, Emilii Očadlovou a za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
19.04. Středa sv. Ema 10:00 40 let o. Pawel
20.04. Čtvrtek sv. Hugo 17:00 Za + Franiška Bělíka, rodiče a sourozence a za celou rodinu Bělíkovou
21.04. Pátek sv. Anselm
22.04. Sobota sv. Leonid
23.04. Neděle 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství 8:30 Za Jiřího Kozla, syna Petra a rodiče, za + Ludmilu Skotnicovou, rodiče, bratra a sestru a za + Josefa Kuboně
24.04. Pondělí sv. Jiří
25.04. Úterý Svátek sv. Marka 17:00 Volná intence
26.04. Středa sv. Richarius
27.04. Čtvrtek sv. Zita 17:00 Volná intence
28.04. Pátek sv. Petr Chanel – sv. Ludvík Maria Grignion
29.04. Sobota Svátek sv. Kateřiny Sienské
30.04. Neděle 3. neděle velikonoční 8:30 Volná intence

 


26.02. Neděle 8. neděle v mezidobí 8:30 Za + P. Albína Szewieczka, Alexandru Bojkovou a Bohdána Bojka
27.02. Pondělí sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
28.02. Úterý sv. Roman
01.03. Středa Popeleční středa, den přísného půstu 17:00 Za+ Soňu Gotvaldovou
02.03. Čtvrtek sv. Simplicius 17:00 Za+ Milašku Moškořovou, sestru Martu, Bratra Mirka, a rodiče Žvakovy
03.03. Pátek sv. Kunhuta, první pátek v měsíci 17:00 Za + Bohumila Bezecného, rodiče a prarodiče z obou stran
04.03. Sobota sv. Kazimír, první sobota v měsíci
05.03. Neděle 1. neděle postní 8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana, Bedřicha a Ladislava, za vnuky Stanislava a Karla a za snachu Hedviku,a Jarku
06.03. Pondělí bl. Friedrich
07.03. Úterý sv. Perpetua a Felicita 17:00 Volná intence
08.03. Středa sv. Jan z Boha
09.03. Čtvrtek sv. Františka Římská 17:00 Volná intence
10.03. Pátek sv. Jan Ogilvie
11.03. Sobota sv. Eulogius z Kordoby
12.03. Neděle 2. neděle postní 8:30 Za + Vojtěcha Dybu a živou a zemřelou rodinu Dybovou a Boháčovou
13.03. Pondělí sv. Patricie
14.03. Úterý sv. Matylda 17:00 Za + Drahomíru Přibylovou a manžela Radoslava
15.03. Středa sv. Longin
16.03. Čtvrtek sv. Heribert 17:00 Za + Marii Žiškovou, manžela a syna Vladimíra
17.03. Pátek sv. Patrik
18.03. Sobota sv. Cyril Jeruzalémský
19.03. Neděle 3.neděle postní 8:30 Za žijícího syna Josefa
20.03. Pondělí Slavnost sv. Josefa  17::00
21.03. Úterý bl. Serapion  14:00  Pohřeb
22.03. Středa sv. Epafrodit
23.03. Čtvrtek sv. Turibius z Mongroveja  17:00  Na úmysl darce
24.03. Pátek sv. Kateřina Švédská
25.03. Sobota Slavnost Zvěstování Páně 8:30 Na poděkovaní za 96 let života, a za + manžela
26.03. Neděle 4. neděle postní 8:30 Za Františka Mikoláše a rodiče
27.03. Pondělí sv. Rupert
28.03. Úterý sv. Rogát 17:00 Za děti a vnoučata
29.03. Středa bl. Ludolf
30.03. Čtvrtek sv. Jan Klimak 17:00 Na úmysl dárce
31.03. Pátek bl. Balbína
01.04. Sobota sv. Makarius, první sobota v měsíci
02.04. Neděle 5. neděle postní 8:30 Za + Jana Galače, a rodinu Galačovou a Špokovou

 


 

01.02. Středa sv. Pionius
02.02. Čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 17:00 Za+ Marii Pavlikovou, manžela a děti
03.02. Pátek sv. Blažej, první pátek v měsíci 17:00 Volná intence
04.02. Sobota sv. Ondřej Corsini, první sobota v měsíci
05.02. Neděle 5. neděle v mezidobí 8:30 Za + Jiřinu a Františka Kunzovy a celou živou rodinu
06.02. Pondělí sv. Pavel Miki a druhové
07.02. Úterý sv. Richard 17:00 Volná intence
08.02. Středa sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada
09.02. Čtvrtek sv. Apollonie 17:00 Volná intence
10.02. Pátek sv. Scholastika
11.02. Sobota Panna Maria Lourdská 8:30 Za nemocné z naší farnosti
12.02. Neděle 6. neděle v mezidobí 8:30
13.02. Pondělí sv. Kateřina Ricciová
14.02. Úterý sv. Valentin 17:00 Za Ludvíka Mikoláše a manželku
15.02. Středa sv. Jiřina
16.02. Čtvrtek sv. Juliána 17:00 Volná intence
17.02. Pátek sv. Alexius a druhové
18.02. Sobota sv. Simeon
19.02. Neděle 7. neděle v mezidobí 8:30 Děkovná mše sv, za živou rodinu Kohutovou
20.02. Pondělí sv. Nikefor
21.02. Úterý sv. Petr Damiani 17:00 Na úmysl darce
22.02. Středa svátek Stolce sv. Petra  17:00  Na úmysl sv.otce
23.02. Čtvrtek sv. Polykarp
24.02. Pátek sv. Modest
25.02. Sobota sv. Valburga
26.02. Neděle 8. neděle v mezidobí 8:30 Volná intence
27.02. Pondělí sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
28.02. Úterý sv. Roman
01.03. Středa Popeleční středa, den přísného půstu 17:00 Volná intence
02.03. Čtvrtek sv. Simplicius 17:00 Volná intence
03.03. Pátek sv. Kunhuta, první pátek v měsíci 17:00 Za + Bohumila Bezecného, rodiče a prarodiče z obou stran
04.03. Sobota sv. Kazimír, první sobota v měsíci
05.03. Neděle 1. neděle postní 8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana, Bedřicha a Ladislava, za vnuky Stanislava a Karla a za snachu Hedviku

 


01.01. Neděle Slavnost Matky Boží Panny Marie 8:30 Za farníky s prosbou o Boží požehnání
02.01. Pondělí sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
03.01. Úterý sv. Jenovéfa, Nejsvětější jméno Ježíš 17:00 Volná intence
04.01. Středa sv. Anděla z Foligna
05.01. Čtvrtek sv. Telesfor
06.01. Pátek Slavnost Zjevení Páně 17:00 Volná intence
07.01. Sobota sv. Rajmund z Penafortu
08.01. Neděle Svátek Křtu Páně 8:30 Za + Marii Urbanovou a manžela Jana
09.01. Pondělí sv. Julián
10.01. Úterý sv. Agathon 17:00  Volná  intence
11.01. Středa ct. Marie Elekta
12.01. Čtvrtek sv. Probus 17:00 Volná intence
13.01. Pátek sv. Hilarius z Poitiers
14.01. Sobota sv. Sáva Srbský
15.01. Neděle 2. neděle v mezidobí 8:30 Za+ Františka
16.01. Pondělí sv. Marcel I., papež
17.01. Úterý sv. Antonín Veliký 17:00 Volná intence
18.01. Středa Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
19.01. Čtvrtek sv. Márius a Marta a jejich synové 17:00 Za + Karlu Žiškovou, rodiče a bratra s manželkou
20.01. Pátek sv. Fabián a Šebestián
21.01. Sobota sv. Anežka Římská
22.01. Neděle 3. neděle v mezidobí 8:30 Za farníky
23.01. Pondělí sv. Ildefons
24.01. Úterý sv. František Saleský 17:00 Volná intence
25.01. Středa Svátek Obrácení svatého Pavla
26.01. Čtvrtek sv. Timotej a Titus 17:00 Volná intence
27.01. Pátek sv. Anděla Mericiová
28.01. Sobota sv. Tomáš Akvinský
29.01. Neděle 4. neděle v mezidobí 8:30 Za + Kristinu a Rudolfa Bočkovy, syna a dcery
30.01. Pondělí sv. Martina
31.01. Úterý sv. Jan Bosko 17:00 Volná intence
01.02. Středa sv. Pionius
02.02. Čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 17:00 Za+ Marii Pavlikovou, manžela a děti
03.02. Pátek sv. Blažej 17:00 Volná intence
04.02. Sobota sv. Ondřej Corsini
05.02. Neděle 5. neděle v mezidobí 8:30 Za + Jiřinu a Františka Kunzovy a celou živou rodinu

04.12. DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 8:30 Za + Josefa Netice, manželku Olgu a rodiče z obou stran
05.12.
06.12. Úterý, památka Sv. Mikuláše, biskupa 17:00 Za + Vítězslavu Vavříkovou a manžela Ferdinanda
07.12.
08.12. Čtvrtek, slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 17:00 Volná intence
09.12.
10.12.
11.12. TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 8:30 Za Boženu Dámkovou, manžela, rodiče a sourozence
12.12.
13.12. Úterý, památka Sv. Lucie, panny a mučednice  17:00  Za + Františka a Annu, sourozence dceru Věru
14.12.
15.12. Čtvrtek 17:00 za + P. Rudolfa Swienczka, bývalého faráře na Morávce
16.12.
17.12.
18.12. ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 8:30 Za + Jindřicha a Adélu Němcovy a + Hynka Kalabise
19.12.
20.12. Úterý 17:00 Za+ Františka a Annu, sourozence, a dceru Věru
21.12.
22.12. Čtvrtek 17:00 Mše sv. není
23.12.
24.12. Sobota, Adam a Eva, Štědrý den 24:00 Za Františka Golu , bratra a rodiče
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 8:30 Za + Jaromíra Bambulíka, manželku Marii, dceru Marcelu, zetě Jaroslava, vnuka Marka a za rodiče z obou stran
26.12. Pondělí, svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka 8:30 Za + Jarmilu Stuchlíkovou, manžela, bratra, švagrovou, neteř a za rodiče z obou stran
27.12. Úterý, svátek Sv. Jana, apoštola a evangelisty 17:00 Za dobrodince
28.12.
29.12. Čtvrtek 17:00 Za + Jaromíra Hlisnikovského u příležitosti nedožitých 70. narozenin
30.12.  Pátek, svátek Sv. rodiny  17:00  Za rodiny naší farnosti
31.12. Sobota, památka Sv. Silvestra I., papeže 14:00 Na poděkování za milosti a dary udělené během roku 2016
01.01. Neděle, Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok 8:30 Za farníky s prosbou o Boží požehnání

30.10.  31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Za + rodinu Kozlovou a Skotnicovou
31.10.
01.11. Úterý, slavnost Všech svatých 17:00 Za + Veroniku Kubasovou a manžela
02.11. Středa, památka Všech věrných zemřelých 17:00 Za zemřelé
03.11. Čtvrtek 17:00 Za Radoslava Přikryla a manželku
04.11.  Pátek  17:00  Za Karla Dorňáka a rodiče
05.11.
06.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Za Jana Bujnocha, Leopolda Valicu, manželku, syna Jaromíra a zemřelou rodinu
07.11.
08.11. Úterý 17:00 Za Josefa Tesarčíka, rodinu Rusinovou, Drabinovou a Nytrovou
09.11.
10.11. Čtvrtek, památka Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 17:00 Za + Amalii Čurajovou, manžela, dceru a zetě
11.11.
12.11.
13.11. Hlavní pouť u sv. Martina 8:30 Za živé a zemřelé farníky z Raškovic
13.11. 10:00 Za + Marii a Františka Šteblovy
14.11.
15.11. Úterý 17:00 Za + Františka a Marii Materovy a syna Antonína
16.11.
17.11. Čtvrtek, památka Sv. Alžběty Uherské, řeholnice 8:30 Za rodinu Zelinovou a Kacířovou a duše v očistci
18.11.
19.11.
20.11. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 8:30 Za + Josefa Pašku a živou a zemřelou rodinu
21.11.
22.11. Úterý, památka Sv. Cecilie, panny a mučednice 17:00 Za zemřelou rodinu Platošovou a Cecílii Boháčovou
23.11.
24.11. Čtvrtek, památka Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků 17:00 Za + Karlu Žiškovou, bratra Bohumila a jeho manželku a za rodiče Moškořovy
25.11.
26.11.
27.11. PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 8:30 Za Karla Mikoláše a rodiče
28.11.
29.11. Úterý 17:00 Volná intence
30.11.
01.12. Čtvrtek 17:00 Volná intence
02.12.
03.12.
04.12. DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 8:30 Za + Josefa Netice, manželku Olgu a rodiče z obou stran

 

02.10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Za + Jana Smažáka, manželku Annu, syna Štěpána a za Josefa Zabalíka
04.10. Úterý, památka Sv. Františka z Assisi 17:00 Za + Soňu Gottwelovou
06.10. Čtvrtek 17:00 Za + Annu a Františka Stuchlíkovy, dceru Věru a kmotry
07.10. Pátek, památka Panny Marie Růžencové 17:00 Za rodinu Gřundělovou a Novákovou
09.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Za + Annu a Jana Hlavatých, syna Jana a příbuzné z obou stran
11.10. Úterý 17:00 Za + Jarmilu Nogolovou a Jarmilu Mikolášovou
13.10. Čtvrtek 17:00 Za + Terezii Liškovou a manžela
16.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Děkovná mše sv.
18.10. Úterý, svátek Sv. Lukáše, evangelisty 17:00 Za +  Bohuslava a Boženu Drabinovou a rodinu z obou stran
20.10. Čtvrtek 17:00 Volná intence
23.10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Za + Jiřího Moškoře, rodiče a sestry a za + Rudolfa Hlostu, manželku Mariia syna Jaroslava
25.10. Úterý 17:00 Obsazený termín, Za + Jana Uhera
27.10. Čtvrtek 17:00 Za + rodinu Gřundělovou a Novákovou
28.10. Pátek, svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 8:30 Obsazený termín, Za + Jana Uhera
30.10.  31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Za + rodinu Kozlovou a Skotnicovou