Bohoslužby ve Skalici

01.10. Pondělí sv. Terezie od Dítěte Ježíše    
02.10. Úterý sv. andělé strážní 17:00  
03.10. Středa sv. Maxmilián    
04.10. Čtvrtek sv. František z Assisi 17:00  
05.10. Pátek První pátek v měsíci 17:00  
06.10. Sobota První sobota v měsíci    
07.10. Neděle 27. neděle v mezidobí 8:30 Za + Jiřího Moškoře, rodiče, sestry a za Rudolfa Hlostu, manželku Marii a syna Jaroslava
08.10. Pondělí sv. Simeon    
09.10. Úterý sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard 17:00  
10.10. Středa sv. Paulin    
11.10. Čtvrtek sv. German 17:00  
12.10. Pátek sv. Radim    
13.10. Sobota sv. Eduard    
14.10. Neděle 28. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Stuchlíkovou, Holazovou a Bémovou
15.10. Pondělí sv. Terezie od Ježíše    
16.10. Úterý sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque 17:00  
17.10. Středa sv. Ignác Antiochijský    
18.10. Čtvrtek Svátek sv. Lukáše 17:00 Na poděkování za zdraví s prosbou o Boží ochranu a přímluvu P. Marie do dalších let
19.10. Pátek sv. Izák Jogues a druhové    
20.10. Sobota sv. Irena    
21.10. Neděle 29. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Zelinovou  a Kacířovou a za duše v očistci
22.10. Pondělí sv. Marie Salome    
23.10. Úterý sv. Jan Kapistránský 17:00  
24.10. Středa sv. Antonín Maria Klaret    
25.10. Čtvrtek sv. Kryšpín 17:00  
26.10. Pátek sv. Rustik    
27.10. Sobota sv. Frumencius    
28.10. Neděle 30. neděle v mezidobí 8:30 Za + Bohuslava Sikoru a rodiče Sikorovy a Adámkovy
29.10. Pondělí sv. Narcis    
30.10. Úterý sv. Marcel    
31.10. Středa sv. Wolfgang    
01.11. Čtvrtek Slavnost Všech svatých 17:00 Za + Veroniku Kubasovou a manžela
02.11. Pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, první pátek    
03.11. Sobota První sobota v měsíci    
04.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 8:30 Za + Karla Huvara, rodiče a sourozence

 

01.09. Sobota sv. Jiljí    
02.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Ferdinanda Šmírovy, syna a dcery a az Josefa Materu
03.09. Pondělí sv. Řehoř Veliký    
04.09. Úterý sv. Růžena z Viterba 17:00  
05.09. Středa sv. Viktorin (Vítězslav)    
06.09. Čtvrtek sv. Magnus 17:00 Za + rodinu Kvašňovskou a Duroňovou
07.09. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Ludmilu Uhrovou a rodiče z obou stran
08.09. Sobota Svátek Narození Panny Marie, první sobota 8:30 Za přijatá dobrodiní pro rodinu Hrivňákovou
09.09. Neděle 23. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Kaňokovou a Marii Plucnarovou
10.09. Pondělí bl. Karel Spinola    
11.09. Úterý sv. Emil 17:00 Za + Stanislava  Vita, a rodiče.
12.09. Středa Jména Panny Marie    
13.09. Čtvrtek sv. Jan Zlatoústý    
14.09. Pátek Svátek Povýšení sv. kříže 17:00 Za dar zdraví
15.09. Sobota Panna Maria Bolestná 11:00 Svatba
16.09. Neděle 24. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Viléma Sysalovy, Hedviku a Ludvika Muroňovy,a duše v očistci. Poděkování Panu Bohu za 70 let života s prosbou o Boží Požehnání. dary Ducha Sváteho víru a zdraví. Ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
17.09. Pondělí sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin    
18.09. Úterý sv. Josef Kupertinský 17:00  
19.09. Středa sv. Januárius    
20.09. Čtvrtek sv. Ondřej, Pavel a druhové 17:00  
21.09. Pátek Svátek sv. Matouše    
22.09. Sobota sv. Mořic a druhové    
23.09. Neděle 25. neděle v mezidobí 8:30 za + Ludmilu Galáčovou , manžela Jiřího, bratra Josefa s manželkou, zetě Jaroslava a Vladimíra a za rodiče z obou stran
24.09. Pondělí sv. Gerard (Jaromír)    
25.09. Úterý sv. Kleofáš 17:00 za + Hynka Kalabise a za Jindřicha a Adélu Němcových
26.09. Středa sv. Kosma a Damián    
27.09. Čtvrtek sv. Vincenc z Paula 17:00  
28.09. Pátek Slavnost sv. Václava 8:30  
29.09. Sobota Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 11:00 Svatba
30.09. Neděle 26. neděle v mezidobí 8:30 Za Oldřicha Zubka, manželku Marii a zemřelé z obou rodin

 

01.08. Středa sv. Alfons z Liguori    
02.08. Čtvrtek sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard 17:00 Za Viléma a Helenu Pavelkových a jejich rodiče Dagmar a Petra
03.08. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za rodinu Žabkovou
04.08. Sobota První sobota v měsíci    
05.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 8:30 za + Františku Mohylovou, manžela Alfonse a ostatní zemřelé z rodiny
06.08. Pondělí Svátek Proměnění Páně 17:00 Za Boženu a Antonína Boháče, rodiče a sourozence
07.08. Úterý sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové 17:00  
08.08. Středa sv. Dominik    
09.08. Čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 17:00 Za + Davida Frýdeckého, prarodiče Bjolkovy a za živou a + rodinu
10.08. Pátek Svátek sv. Vavřince    
11.08. Sobota sv. Klára    
12.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 8:30 na poděkování za 50  let společného života a požehnání do dalších let
13.08. Pondělí sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans    
14.08. Úterý sv. Maxmilián Kolbe 17:00  
15.08. Středa Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 17:00 Za Františka Kolečka a rodiče
16.08. Čtvrtek sv. Štěpán Uherský    
17.08. Pátek sv. Myron    
18.08. Sobota sv. Helena    
19.08. Neděle 20. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii Urbanovou, manžela Jana a rodinu  z obou stran
20.08. Pondělí sv. Bernard    
21.08. Úterý sv. Pius X.    
22.08. Středa Panna Maria Královna    
23.08. Čtvrtek sv. Růžena z Limy    
24.08. Pátek Svátek sv. Bartoloměje apoštola    
25.08. Sobota sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové    
26.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 8:30 Za + Julii Nytrovou, manžela Ladislava a za živou a + rodinu Nytrovou
27.08. Pondělí sv. Monika    
28.08. Úterý sv. Augustin 17:00  
29.08. Středa Umučení sv. Jana Křtitele    
30.08. Čtvrtek sv. Fiakr 17:00 Za + Stanislava Carbola a otce a Marii Osinovou a manžela
31.08. Pátek sv. Rajmund    
01.09. Sobota sv. Jiljí    
02.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Ferdinanda Šmírovy, syna a dcery a az Josefa Materu

 

01.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 8:30 Za živé a + farníky z Raškovic
02.07. Pondělí sv. Ota    
03.07. Úterý Svátek sv. Tomáše 17:00  
04.07. Středa sv. Prokop    
05.07. Čtvrtek Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 17:00 Za + rodinu Bardoňovou a Stuchlíkovou
06.07. Pátek První pátek v měsíci 17:00  
07.07. Sobota První sobota v měsíci    
08.07. Neděle 14. neděle v mezidobí 8:30 Za + a živou rodinu Blažkovou a Bystřickou
09.07. Pondělí sv. Veronika Giulianiová    
10.07. Úterý sv. Amálie (Libuše) 17:00  
11.07. Středa Svátek sv. Benedikta    
12.07. Čtvrtek sv. Jan Qualbert 18:00  
13.07. Pátek sv. Jindřich    
14.07. Sobota bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis    
15.07. Neděle 15. neděle v mezidobí 8:30 Za Jindřicha Němce, Adélu Němcovou a Hynka Kalabise
16.07. Pondělí Panna Maria Karmelská    
17.07. Úterý sv. Česlav a Hyacint 17:00  
18.07. Středa sv. Emilián    
19.07. Čtvrtek sv. Makrina 17:00 Za Fantiška Carbola, manželku Marii, syna Petra a za prarodiče z obou stran
20.07. Pátek sv. Eliáš    
21.07. Sobota sv. Vavřinec z Brindisi    
22.07. Neděle 16. neděle v mezidobí 8:30 Za + Olgu a Josefa Němce a za živou a + rodinu z obou stran
23.07. Pondělí Svátek sv. Brigity    
24.07. Úterý sv. Kristina 18:00  
25.07. Středa svátek sv. Jakuba apoštola    
26.07. Čtvrtek sv. Jáchym a Anna 18:00  
27.07. Pátek sv. Gorazd a druhové    
28.07. Sobota sv. Nazarius a Celsus    
29.07. Neděle 17. neděle v mezidobí 8:30 Za + Josefa Tkáče, za + Antonína Čtverku, manželku Kristinu a ostatní zemřelou a živou rodinu
30.07. Pondělí sv. Petr Chryzolog    
31.07. Úterý sv. Ignác z Loyoly 17:00  
01.08. Středa sv. Alfons z Liguori    
02.08. Čtvrtek sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard 17:00  
03.08. Pátek První pátek v měsíci 17:00  
04.08. Sobota První sobota v měsíci    
05.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 8:30 za + Františku Mohylovou, manžela Alfonse a ostatní zemřelé z rodiny

 

01.06. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Antonína Fiedora, manželku Marii a syna Bohumila
02.06. Sobota První sobota v měsíci    
03.06. Neděle 9. neděle v mezidobí 8:30 Za + Aloise Golu a za živou a zemřelou rodinu
04.06. Pondělí sv. František Caracciolo    
05.06. Úterý sv. Bonifác    
06.06. Středa sv. Norbert    
07.06. Čtvrtek sv. Robert 17:00 Na poděkování za 25. let společného života  s prosbou o požehnání pro rodinu Šnajdrovou
08.06. Pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 17:00  
09.06. Sobota Neposkvrněné Srdce Panny Marie 8:30  
10.06. Neděle 10. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Platošovou a Hubovou a požehnání pro celou rodinu
11.06. Pondělí sv. Barnabáš    
12.06. Úterý sv. Jan z Fakunda 17:00 Za + Alžbětu Teprovou a manžela
13.06. Středa sv. Antonín z Padovy    
14.06. Čtvrtek sv. Anastáz 17:00 Za + Karla Máje, manželku Cecilii a + dceru Annu
15.06. Pátek sv. Vít    
16.06. Sobota sv. Benon (Zbyněk)    
17.06. Neděle 11. neděle v mezidobí 8:30 Za + Annu a Ondřeje Kunzovy, syny, dceru a za Josefa Materu
18.06. Pondělí sv. Marina    
19.06. Úterý sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald 17:00 Za + Manteose Krystalase, Vladislava, Anežku a Václava Vytrvalovy a za živé + zemřelé z obou stran
20.06. Středa sv. Silverius    
21.06. Čtvrtek sv. Alois Gonzaga 17:00 Za + Karla Pumperlu a manželku Aloisii
22.06. Pátek sv. Jan Fisher a Tomáš More    
23.06. Sobota sv. Josef Cafasso    
24.06. Neděle Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 8:30 Za + rodiče Šišulákovy, za + sestry Johanku a Marii a + syna Miroslava a + synovce Lukáše a + rodinu Šišulákovou, Baranovou a živé z obou stran
25.06. Pondělí sv. Vilém, ct. Ivan    
26.06. Úterý sv. Jan a Pavel 17:00  
27.06. Středa sv. Cyril Alexandrijský    
28.06. Čtvrtek sv. Irenej (Lubomír) 17:00  
29.06. Pátek Slavnost sv. Petra a Pavla 17:00 Děkovná
30.06. Sobota sv. prvomučedníci římští    
01.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 8:30 Za živé a + farníky z Raškovic

 

01.05. Úterý Dělník sv. Josef    
02.05. Středa sv. Atanáš    
03.05. Čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba 17:00 Za + Jindřicha Uherka, jeho bratra Augustina a jejich rodiče
04.05. Pátek První pátek v měsíci 17:00  
05.05. Sobota První sobota v měsíci    
06.05. Neděle 6. neděle velikonoční 8:30 Za rodinu Kozlovou a Skotnicovou
07.05. Pondělí sv. Benedikt II.    
08.05. Úterý Panna Maria, Prostřednice všech milostí 8:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží požehnání
09.05. Středa sv. Hermus    
10.05. Čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 17:00 Za + Josefa Materu a ostatní živou rodinu
11.05. Pátek sv. Ignác z Láconi    
12.05. Sobota sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus    
13.05. Neděle 7. neděle velikonoční 8:30 Za + rodinu Pavelkovou a Musálkovou, Lenku Pavlišovou a duše v očistci
14.05. Pondělí Svátek sv. Matěje, apoštola    
15.05. Úterý sv. Žofie    
16.05. Středa Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech    
17.05. Čtvrtek sv. Paschal Baylon 17:00 Za + Viktora Šivice a rodiče
18.05. Pátek sv. Jan I.    
19.05. Sobota sv. Petr Celestýn    
20.05. Neděle Slavnost Seslání Ducha sv. 8:30 Za + Jana Bujnocha u příležitosti nedožitých 100. let a rodinu Valicovou a Damkovou
21.05. Pondělí sv. Ondřej Bobola    
22.05. Úterý sv. Julie    
23.05. Středa sv. Jan Křtitel de Rossi    
24.05. Čtvrtek Svátek Ježíše, nejvyššího a věčného velekněze 17:00 Za + Janu Šigutovou, manžela Miroslava, rodiče z obou stran a za živou rodinu
25.05. Pátek sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi    
26.05. Sobota sv. Filip Neri    
27.05. Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 8:30 Za dětí
28.05. Pondělí sv. Emil    
29.05. Úterý sv. Maximin 17:00  Za + rodinu Bohačíkovou, za + Marii a Bohuslava Carbolovy, a za + Cecilii Radovou
30.05. Středa sv. Zdislava    
31.05. Čtvrtek Svátek Navštívení Panny Marie 17:00  
01.06. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Antonína Fiedora, manželku Marii a syna Bohumila
02.06. Sobota První sobota v měsíci    
03.06. Neděle 9. neděle v mezidobí 8:30 Za + Aloise Golu a za živou a zemřelou rodinu

 

01.04. Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční 8:30 za + Oldřicha Hlostu a rodinu Hlostových a Kotrmanových
02.04. Pondělí Pondělí velikonočního oktávu    
03.04. Úterý Úterý velikonočního oktávu 17:00 Na úmysl dárce
04.04. Středa Středa velikonočního oktávu    
05.04. Čtvrtek Čtvrtek velikonočního oktávu 17:00 Za + Milušku Moškořovou, bratra Mirka, sestru Martu a rodiče Žvakovy
06.04. Pátek První pátek v měsíci dubnu 17:00 za + Bohumila Bezecného, rodiče a prarodiče z obou stran
07.04. Sobota První sobota v měsíci dubnu    
08.04. Neděle 2. neděle velikonoční 8:30 Na poděkování za 41 let života s prosbou o další Boží požehnání
09.04. Pondělí Slavnost Zvěstování Páně  17:00  Na úmysl darce
10.04. Úterý sv. Michael de Sanctis  17:00  Za + Karla Petra, manželku, syna Vaclava, za + Emilii Očadlovou, a duše v očistci s prosbou o dar zdraví a Boží Požehnání pro celou  rodinu
11.04. Středa sv. Stanislav    
12.04. Čtvrtek sv. Julius   17:00 Za + Libuši a Bohuslava Bezručovy
13.04. Pátek sv. Martin I.    
14.04. Sobota sv. Lambert    
15.04. Neděle 3. neděle velikonoční   8:30  Za + Rudolfa Pavlika, manželu a dětí
16.04. Pondělí sv. Bernadetta Soubirousová    
17.04. Úterý sv. Inocenc    
18.04. Středa sv. Krescenc (Rostislav)    
19.04. Čtvrtek sv. Ema    
20.04. Pátek sv. Hugo    
21.04. Sobota sv. Anselm    
22.04. Neděle 4. neděle velikonoční  8:30 Za + Jiřího Kozla, syna Petra a rodiče Františka a Vlastu, za + Ludmilu Kozlovou, rodiče, bratra Jiřího a sestru Vlastu, za + Josefa Kuboně a + manželku Marii
23.04. Pondělí Svátek sv. Vojtěcha, biskupa    
24.04. Úterý sv. Jiří    
25.04. Středa Svátek sv. Marka    
26.04. Čtvrtek sv. Richarius    
27.04. Pátek sv. Zita    
28.04. Sobota sv. Petr Chanel – sv. Ludvík Maria Grignion    
29.04. Neděle 5. neděle velikonoční  8:30 Za + Jana Galače a rodinu Galačovou a Halfarovou
30.04. Pondělí sv. Zikmund    
01.05. Úterý Dělník sv. Josef    8:30  
02.05. Středa sv. Atanáš    
03.05. Čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba  17:00 Za + Jindřicha Uherka, jeho bratra Augustina a jejich rodiče
04.05. Pátek První pátek v měsíci  17:00  
05.05. Sobota První sobota v měsíci    
06.05. Neděle 6. neděle velikonoční  8:30 Za rodinu Kozlovou a Skotnicovou

 

01.03. Čtvrtek sv. Suitbert 17:00 Za + Drahomíru Přikrylovou a manžela
02.03. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Ludmilu Radovou, manžela a rodiče
03.03. Sobota První sobota v měsíci    
04.03. Neděle 3. neděle postní 8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana, Bedřicha, Ladislava, za snachy Jarku, Hedviku a za vnuky Stanislava a Karla
05.03. Pondělí sv. Teofil (Bohumil)    
06.03. Úterý bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) 17:00  
07.03. Středa sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)    
08.03. Čtvrtek sv. Jan z Boha 17:00  
09.03. Pátek sv. Františka Římská    
10.03. Sobota sv. Jan Ogilvie    
11.03. Neděle 4. neděle postní 8:30 Za + Barboru Mičkovou, manžela Jana, syny Jana a Pavla, dcery Marii a Kateřinu a za milost Boží pro živou a + rodinu Mičkovu a Muchovou
12.03. Pondělí sv. Kvirin    
13.03. Úterý sv. Patricie (Vlasta) 17:00 Za + Pavla Huvara a duše v očistci
14.03. Středa sv. Matylda    
15.03. Čtvrtek sv. Longin 17:00 Za + Soňu Gottwaldovou a za živou rodinu
16.03. Pátek sv. Heribert    
17.03. Sobota sv. Patrik    
18.03. Neděle 5. neděle postní 8:30 Za + Františka Mikoláše a rodiče
19.03. Pondělí Slavnost sv . Josefa  17:00  Za+ Štefanii Kaduhovoua rodiče zobou stran
20.03. Úterý      
21.03. Středa bl. Serapion    
22.03. Čtvrtek sv. Epafrodit    
23.03. Pátek sv. Turibius z Mongroveja    
24.03. Sobota sv. Kateřina Švédská    
25.03. Neděle 6. neděle postní, Květná neděle 8:30 za + Jindřicha Pitříka, Augustina Skláře, manželku, dceru a syna
26.03. Pondělí sv. Kastulus (Haštal)    
27.03. Úterý sv. Rupert 17:00  
28.03. Středa sv. Rogát    
29.03. Čtvrtek Zelený čtvrtek 17:00  
30.03. Pátek Velký pátek 15:00 velkopáteční obřady
31.03. Sobota Bílá sobota 20:00  
01.04. Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční 8:30 Za + Oldřicha Hlostu a rodinu Hlostových a Kotrmanových
02.04. Pondělí Pondělí velikonočního oktávu  8:30  Za farniky a dobrodince
03.04. Úterý Úterý velikonočního oktávu 17:00  Na úmysl darce
04.04. Středa Středa velikonočního oktávu    
05.04. Čtvrtek Čtvrtek velikonočního oktávu 17:00  Za + Milušku Moškořovou, bratra Mirka a sestru Martu, a rodiče Žvakovy
06.04. Pátek První pátek v měsíci dubnu 17:00 Za + Bohumila Bezecného, rodiče a prarodiče z obou stran
07.04. Sobota První sobota v měsíci dubnu    
08.04. Neděle 2. neděle velikonoční 8:30  Poděkovaní za 41 let života o.Pawla.

 


01.02. Čtvrtek sv. Pionius 17:00 za + Marii Pavlíkovou, manžela, děti a za živou rodinu
02.02. Pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu, první pátek v měsící 17:00 za + rodinu Muroňovou, Sysalovou, Kaňokovou a za Jozefa Materu
03.02. Sobota sv. Blažej, první sobota v měsíci    
04.02. Neděle 5. neděle mezidobí 8:30 Za + Jiřinu a Františka Kunzovy, Jozefa Materu  a celou živou rodinu
05.02. Pondělí sv. Agáta (Háta, Dobruše)    
06.02. Úterý sv. Pavel Miki a druhové 17:00  
07.02. Středa sv. Richard    
08.02. Čtvrtek sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada    
09.02. Pátek sv. Apollonie    
10.02. Sobota sv. Scholastika    
11.02. Neděle 6. neděle mezidobí 8:30  
12.02. Pondělí sv. Benedikt Aniánský    
13.02. Úterý sv. Kateřina Ricciová    
14.02. Středa sv. Valentin,

Popeleční středa

 17:00  
15.02. Čtvrtek sv. Jiřina    
16.02. Pátek sv. Juliána    
17.02. Sobota sv. Alexius a druhové    
18.02. Neděle 1. neděle postní 8:30 Za + Jaroslava Mikoláše, manželku a dcery
19.02. Pondělí bl. Godšalk    
20.02. Úterý sv. Nikefor    
21.02. Středa sv. Petr Damiani    
22.02. Čtvrtek svátek Stolce sv. Petra 17:00  
23.02. Pátek sv. Polykarp    
24.02. Sobota sv. Modest    
25.02. Neděle 2. neděle postní 8:30 Za+ Hildegardu Lasákovou, a manžela.
26.02. Pondělí sv. Alexandr    
27.02. Úterý sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie 17:00 Za + Zdeňka Huvara, syna a rodiče
28.02. Středa sv. Roman    
01.03. Čtvrtek sv. Suitbert 17:00 Za + Drahomíru Přikrylovou a manžela
02.03. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Ludmilu Radovou
03.03. Sobota První sobota v měsíci    
04.03. Neděle 3. neděle postní 8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana, Bedřicha, Ladislava, za snachy Jarku, Hedviku a za vnuky Stanislava a Karla

 

01.01. Pondělí Slavnost Matky Boží Panny Marie 8:30 za farníky
02.01. Úterý sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 17:00  
03.01. Středa sv. Jenovéfa, Nejsvětější jméno Ježíš    
04.01. Čtvrtek sv. Anděla z Foligna 17:00  
05.01. Pátek první pátek v měsíci lednu 17:00 za rodinu Hrivňákovou a Hořavovou
06.01. Sobota Slavnost Zjevení Páně, první sobota 8:30  
07.01. Neděle Svátek Křtu Páně 8:30  
08.01. Pondělí sv. Severin    
09.01. Úterý sv. Julián 17:00  
10.01. Středa sv. Agathon (Dobromil)    
11.01. Čtvrtek ct. Marie Elekta 17:00  
12.01. Pátek sv. Probus (Pravoslav)    
13.01. Sobota sv. Hilarius z Poitiers    
14.01. Neděle 2. neděle mezidobí 8:30  Na úmysl darce
15.01. Pondělí sv. Pavel Poustevník    
16.01. Úterý sv. Marcel I. 10:00  Ostrava mše sv s o. biskupem
17.01. Středa sv. Antonín Veliký    
18.01. Čtvrtek Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 17:00 Za + Karlu Kožušníkovou a její rodiče
19.01. Pátek sv. Márius a Marta a jejich synové    
20.01. Sobota sv. Fabián a Šebestián    
21.01. Neděle 3. neděle mezidobí 8:30  
22.01. Pondělí sv. Vincenc    
23.01. Úterý sv. Ildefons 17:00  
24.01. Středa sv. František Saleský    
25.01. Čtvrtek Svátek Obrácení svatého Pavla 17:00  
26.01. Pátek sv. Timotej (Bohuslav) a Titus    
27.01. Sobota sv. Anděla Mericiová    
28.01. Neděle 4. neděle mezidobí 8:30 Za + Rudolfa Bočka, manželku Krystynu, syna a dcery
29.01. Pondělí sv. Sulpicius    
30.01. Úterý sv. Martina 17:00  
31.01. Středa sv. Jan Bosko    
01.02. Čtvrtek sv. Pionius 17:00  Za + Marii Pavlikovou, manžela, dětí a za živou rodinu
02.02. Pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu, první pátek v měsící 17:00 Za + pana Muroně
03.02. Sobota sv. Blažej, první sobota v měsíci    
04.02. Neděle 5. neděle mezidobí 8:30