Bohoslužby ve Skalici

01.12. Sobota sv. Edmund Kampián
02.12. Neděle 1. neděle adventní 8:30 Za + Jaromíra Babulíka, manželku Marii, dceru Marcelu, zetě Jaroslava, vnuka Marka a bratra Jana a rodiče z obou stran
07.12. Pátek sv. Ambrož první pátek. 17:00
08.12. Sobota Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. 8:30 Za + Vítězslavu Vavříkovou a manžela.
09.12. Neděle 2 neděle adventní 8:30 Za živou a + rodinu Staníkovou a Gavlasovou.
11.12. Úterý sv. Damas I. 17:00
13.12. Čvrtek sv. Lucie 17:00 Na umysl dárce
16.12. Neděle 3. neděle adventní 8:30 Za + Boženu Damkovou, manžela, sourozence a rodiče.
18.12. Úterý sv. Rufus 17:00 Za duše v očistcí
20.12. Čvrtek sv. Dominik Siloský 17:00 Za živé a + z rodiny Pliškové a za dar zdraví
23.12. Neděle 4. neděle adventní 8:30 Za živé a + hasiče.
24.12. Pondělí Štědrý den 24:00 Za rodinu
25.12. Úterý Slavnost Narození Páně 1 svátek vánoční. 8:30 Za + Františka Golu a žívou a + rodinu
26.12. Středa Svátek sv. Štěpána prvomučedníka, 2 svátek vánoční. 8:30 Za + rodinu Kvašňovskou a Duroňovou
27.12. Čvrtek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 17:00 Za + Karlu Žiškovou, a její rodiče.
28.12. Pátek Svátek sv. Mlá 17:00 Za + Gertrudu Jurankovou a manžela 100 let
30.12. Neděle Svátek Sváté rodiny 8:30 Za + rodinu Muroňovou Štefana a Jarmilu Lacušové, s prosbou o Boží Požehnání pro rodinu.
31.12. Pondělí sv. Silvestr I 17:00 Poděkovaní za uplynulý rok a prosbou o Boží pomoc v novém roce.

 

 

01.11. Čtvrtek Slavnost Všech svatých 17:00 Za + Veroniku Kubasovou a manžela
02.11. Pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, první pátek 17:00
03.11. Sobota První sobota v měsíci
04.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 8:30 Za + Karla Huvara, rodiče a sourozence
05.11. Pondělí sv. Zachariáš a Alžběta
06.11. Úterý sv. Leonard (Linhart) 17:00 Za + Antonína Čuraje, manželku, dceru a zetě
07.11. Středa sv. Wilibrord
08.11. Čtvrtek sv. Gottfried (Bohumír) 17:00 Za + Ludvíka Mikoláše a manželku Marii
09.11. Pátek Svátek Posvěcení lateránské baziliky 17:00
10.11. Sobota sv. Lev Veliký
11.11. Neděle Pouť u sv. Martina 8:30             10:00 Za živé a + farníky z Raškovic                                            Za + Josefa Pašku a živou a + rodinu z obou stran
12.11. Pondělí sv. Josafat
13.11. Úterý Svátek sv. Anežky České 17:00
14.11. Středa sv. Mikuláš Tavelič
15.11. Čtvrtek sv. Albert Veliký 17:00 Za + P.  Ablína Szewieczka , Bohdana, Alexandru a Olgiera Bojkových
16.11. Pátek sv. Markéta Skotská
17.11. Sobota sv. Alžběta Uherská
18.11. Neděle 33. neděle v mezidobí 8:30 Za Adélu a Jindřicha Němcových, Hynka Kalabise a živou rodinu
19.11. Pondělí sv. Mechtilda
20.11. Úterý sv. Felix z Valois 17:00 Za + Ludmilu a Antonína Muchových, syna Otakara za milost Boží pro živou rodinu Muchovou a Mičkovou
21.11. Středa Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11. Čtvrtek sv. Cecílie 17:00 Za + Marii a Františka Materovy, syny Antonína a Josefa a ostatní živou rodinu
23.11. Pátek sv. Klement I.
24.11. Sobota sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
25.11. Neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 8:30 Za + Karla Mikoláše a rodiče z obou stran
26.11. Pondělí sv. Silvestr
27.11. Úterý sv. Virgil 17:00 Za + Karlu Žiškovou, její rodiče, bratry Bohumila a Václava s manželkami a živou rodinu
28.11. Středa sv. Mansuet (Miloslav)
29.11. Čtvrtek sv. Saturnin 17:00 Za + Josefa Tesarčíka + z rodin Tesarčíkovy, Drabinovy, Rusinovy, a Škapovy.
30.11. Pátek Svátek sv. Ondřeje
01.12. Sobota sv. Edmund Kampián
02.12. Neděle 1. neděle adventní 8:30 Za + Jaromira Babulíka, manželku Marii, dceru Marcelu, zetě Jaroslava, vnuka Marka a bratra Jana a rodiče z obou stran

 


07.12 Pátek sv. Ambrož první pátek. 17:00
08.12. Sobota Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. 8:30 Za + Vítězslavu Vávřikovou a manžela.
09.12 Neděle 2 neděle adventní 8:30 Za živou a + rodinu Staníkovou a Gavlasovou.
11.12. Úterý sv. Damas I. 17:00
13.12. Čvrtek sv. Lucie 17:00
16.12. Neděle 3. neděle adventní 8:30 Za + Boženu Damkovou, manžela, sourozence a rodiče.
18.12. Úterý sv. Rufus 17:00
20.12. Čvrtek sv. Dominik Siloský 17:00
23.12. Neděle 4. neděle adventní 8:30 Za žívé a + hasiče.
24.12. Pondělí Štědrý den 24:00 Za rodinu
25.12. Úterý Slavnost Narození Páně 1 svátek vánoční. 8:30 Za + Františka Golu a žívou a + rodinu
26.12. Středa Svátek sv. Štěpána prvomučedníka, 2 svátek vánoční. 8:30 Za + rodinu Kvašňovskou a Duroňovou
27.12. Čvrtek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 17:00 Za + Karlu Žíškovou, a její rodiče.
28.12. Pátek Svátek sv. Mlá 17:00 Za + Gertrudu Jurankovou a manžela 100 let
30.12. Neděle Svátek Sváté rodiny 8:30 Za + rodinu Muroňovou Štefana a Jarmilu Lacušové, s prosbou o Boží Požehnání pro rodinu.
31.12. Pondělí sv. Silvestr I 17:00 Poděkovaní za uplynulý rok a prosbou o Boží pomoc v novém roce.
17.10.
27.12. Čtvrtek 17:00
19.10. Pátek sv. Izák Jogues a druhové
20.10. Sobota sv. Irena
21.10. Neděle 29. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Zelinovou  a Kacířovou a za duše v očistci
22.10. Pondělí sv. Marie Salome
23.10. Úterý sv. Jan Kapistránský 17:00
24.10. Středa sv. Antonín Maria Klaret
25.10. Čtvrtek sv. Kryšpín 17:00
26.10. Pátek sv. Rustik
27.10. Sobota sv. Frumencius
28.10. Neděle 30. neděle v mezidobí 8:30 Za + Bohuslava Sikoru a rodiče Sikorovy a Adámkovy
29.10. Pondělí sv. Narcis
30.10. Úterý sv. Marcel
31.10. Středa sv. Wolfgang
01.11. Čtvrtek Slavnost Všech svatých 17:00 Za + Veroniku Kubasovou a manžela
02.11. Pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, první pátek
03.11. Sobota První sobota v měsíci
04.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 8:30 Za + Karla Huvara, rodiče a sourozence

 

01.09. Sobota sv. Jiljí
02.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Ferdinanda Šmírovy, syna a dcery a az Josefa Materu
03.09. Pondělí sv. Řehoř Veliký
04.09. Úterý sv. Růžena z Viterba 17:00
05.09. Středa sv. Viktorin (Vítězslav)
06.09. Čtvrtek sv. Magnus 17:00 Za + rodinu Kvašňovskou a Duroňovou
07.09. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Ludmilu Uhrovou a rodiče z obou stran
08.09. Sobota Svátek Narození Panny Marie, první sobota 8:30 Za přijatá dobrodiní pro rodinu Hrivňákovou
09.09. Neděle 23. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Kaňokovou a Marii Plucnarovou
10.09. Pondělí bl. Karel Spinola
11.09. Úterý sv. Emil 17:00 Za + Stanislava  Vita, a rodiče.
12.09. Středa Jména Panny Marie
13.09. Čtvrtek sv. Jan Zlatoústý
14.09. Pátek Svátek Povýšení sv. kříže 17:00 Za dar zdraví
15.09. Sobota Panna Maria Bolestná 11:00 Svatba
16.09. Neděle 24. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Viléma Sysalovy, Hedviku a Ludvika Muroňovy,a duše v očistci. Poděkování Panu Bohu za 70 let života s prosbou o Boží Požehnání. dary Ducha Sváteho víru a zdraví. Ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
17.09. Pondělí sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin
18.09. Úterý sv. Josef Kupertinský 17:00
19.09. Středa sv. Januárius
20.09. Čtvrtek sv. Ondřej, Pavel a druhové 17:00
21.09. Pátek Svátek sv. Matouše
22.09. Sobota sv. Mořic a druhové
23.09. Neděle 25. neděle v mezidobí 8:30 za + Ludmilu Galáčovou , manžela Jiřího, bratra Josefa s manželkou, zetě Jaroslava a Vladimíra a za rodiče z obou stran
24.09. Pondělí sv. Gerard (Jaromír)
25.09. Úterý sv. Kleofáš 17:00 za + Hynka Kalabise a za Jindřicha a Adélu Němcových
26.09. Středa sv. Kosma a Damián
27.09. Čtvrtek sv. Vincenc z Paula 17:00
28.09. Pátek Slavnost sv. Václava 8:30
29.09. Sobota Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 11:00 Svatba
30.09. Neděle 26. neděle v mezidobí 8:30 Za Oldřicha Zubka, manželku Marii a zemřelé z obou rodin

 

01.08. Středa sv. Alfons z Liguori
02.08. Čtvrtek sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard 17:00 Za Viléma a Helenu Pavelkových a jejich rodiče Dagmar a Petra
03.08. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za rodinu Žabkovou
04.08. Sobota První sobota v měsíci
05.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 8:30 za + Františku Mohylovou, manžela Alfonse a ostatní zemřelé z rodiny
06.08. Pondělí Svátek Proměnění Páně 17:00 Za Boženu a Antonína Boháče, rodiče a sourozence
07.08. Úterý sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové 17:00
08.08. Středa sv. Dominik
09.08. Čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 17:00 Za + Davida Frýdeckého, prarodiče Bjolkovy a za živou a + rodinu
10.08. Pátek Svátek sv. Vavřince
11.08. Sobota sv. Klára
12.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 8:30 na poděkování za 50  let společného života a požehnání do dalších let
13.08. Pondělí sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans
14.08. Úterý sv. Maxmilián Kolbe 17:00
15.08. Středa Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 17:00 Za Františka Kolečka a rodiče
16.08. Čtvrtek sv. Štěpán Uherský
17.08. Pátek sv. Myron
18.08. Sobota sv. Helena
19.08. Neděle 20. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii Urbanovou, manžela Jana a rodinu  z obou stran
20.08. Pondělí sv. Bernard
21.08. Úterý sv. Pius X.
22.08. Středa Panna Maria Královna
23.08. Čtvrtek sv. Růžena z Limy
24.08. Pátek Svátek sv. Bartoloměje apoštola
25.08. Sobota sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové
26.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 8:30 Za + Julii Nytrovou, manžela Ladislava a za živou a + rodinu Nytrovou
27.08. Pondělí sv. Monika
28.08. Úterý sv. Augustin 17:00
29.08. Středa Umučení sv. Jana Křtitele
30.08. Čtvrtek sv. Fiakr 17:00 Za + Stanislava Carbola a otce a Marii Osinovou a manžela
31.08. Pátek sv. Rajmund
01.09. Sobota sv. Jiljí
02.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Ferdinanda Šmírovy, syna a dcery a az Josefa Materu