Bohoslužby ve Skalici

 

Datum Den Svátek Hodina Intence
03.06.2022 Pátek sv. Karel Lwanga a druhové
(První pátek v měsíci)
17:00  
05.06.2022 Neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého
Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Karla, Jana, Bedřicha, Evžena a Ladislava, snachy Jarmilu a Hedviku, vnuky Stanislava a Karla; za duše v očistci a živou rodinu Kaňokovou
07.06.2022 Úterý sv. Robert 17:00  
09.06.2022 Čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 17:00  
12.06.2022 Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 8:30 Za Ladislava Nytru a manželku Julii a za živou rodinu Nytrovou
16.06.2022 Čtvrtek Slavnost Těla a krve Páně
Adorace od 16:00
17:00 Za + Dášu Trchalovou
19.06.2022 Neděle 12. neděle v mezidobí
Sbírka na potřeby farnosti
8:30 Za Aloise Golu, živou a + rodinu
23.06.2022 Čtvrtek Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 17:00  
24.06.2022 Pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Adorace od 16:00
17:00  
26.06.2022 Neděle 13. neděle v mezidobí 8:30 Za + Annu a Ondřeje Kunzovy, dceru Gertrudu, syny Josefa, Rudolfa, Viléma a Františka a ostatní živou rodinu
29.06.2022 Středa Slavnost sv. Petra a Pavla 17:00  
03.07.2022 Neděle 14. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodiče Šišulákovy a Baranovy, za + sestru Marii a Johanku, syna Miroslava, duše v očistci a živou rodinu z obou stran

Pořad bohoslužeb na červen je ke stažení zde