Bohoslužby ve Skalici

 

Datum Den Svátek Hodina Intence
1.9.2023 Pátek sv. Jiljí
(První pátek v měsíci)
17:00 Na úmysl dárce
3.9.2023 Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 Za + Oldřicha Zubka, manželku Marii a za + z rodiny Mohylovy a Zubkovy
5.9.2023 Úterý sv. Viktorin 17:00 Za + Marii a Ferdinanda Šmírovy, dcery a syna; za + Jiřinu Keršnerovou a + sestry Šlachtovy
7.9.2023 Čtvrtek sv. Melichar Grodecký 17:00 Za + Marii Bujnochovou (nedožitých 100 let)
10.9.2023 Neděle 23. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Stuchlíkovou, Holazovou a Bémovou
14.9.2023 Čtvrtek Svátek Povýšení sv. kříže 17:00 Za živé rodiny Družbovou a Bujnochovou
17.9.2023 Neděle 24. neděle v mezidobí
Sbírka na církevní školy
8:30  
19.9.2023 Úterý sv. Januárius 17:00  
21.9.2023 Čtvrtek Svátek sv. Matouše 17:00 Za Hynka Kalabise a živou rodinu
24.9.2023 Neděle 25. neděle v mezidobí
Sbírka na potřeby farnosti
8:30 Za + Marii a Viléma Sysalovy a za Ludvíka a Hedviku Muroňovy
26.9.2023 Úterý sv. Kosma a Damián 17:00 Za + Františka Zubka a + z rodiny Mohylovy a Zubkovy
1.10.2023 Neděle 26. neděle v mezidobí 8:30  

28.9.2023 bude mše sv. pouze v kostele sv. Václava v Bašce v 10:00 hodin.

Pořad bohoslužeb na září je ke stažení zde