Bohoslužby ve Skalici

01.11. Čtvrtek Slavnost Všech svatých 17:00 Za + Veroniku Kubasovou a manžela
02.11. Pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, první pátek 17:00  
03.11. Sobota První sobota v měsíci    
04.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 8:30 Za + Karla Huvara, rodiče a sourozence
05.11. Pondělí sv. Zachariáš a Alžběta    
06.11. Úterý sv. Leonard (Linhart) 17:00 Za + Antonína Čuraje, manželku, dceru a zetě
07.11. Středa sv. Wilibrord    
08.11. Čtvrtek sv. Gottfried (Bohumír) 17:00 Za + Ludvíka Mikoláše a manželku Marii
09.11. Pátek Svátek Posvěcení lateránské baziliky 17:00  
10.11. Sobota sv. Lev Veliký    
11.11. Neděle Pouť u sv. Martina 8:30             10:00 Za živé a + farníky z Raškovic                                            Za + Josefa Pašku a živou a + rodinu z obou stran
12.11. Pondělí sv. Josafat    
13.11. Úterý Svátek sv. Anežky České 17:00  
14.11. Středa sv. Mikuláš Tavelič    
15.11. Čtvrtek sv. Albert Veliký 17:00 Za + P.  Ablína Szewieczka , Bohdana, Alexandru a Olgilva Bojkových
16.11. Pátek sv. Markéta Skotská    
17.11. Sobota sv. Alžběta Uherská    
18.11. Neděle 33. neděle v mezidobí 8:30 Za Adélu a Jindřicha Němcových, Hynka Kalabise a živou rodinu
19.11. Pondělí sv. Mechtilda    
20.11. Úterý sv. Felix z Valois 17:00 Za + Ludmilu a Antonína Muchových, syna Otakara za milost Boží pro živou rodinu Muchovou a Mičkovou
21.11. Středa Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě    
22.11. Čtvrtek sv. Cecílie 17:00 Za + Marii a Františka Materovy, syny Antonína a Josefa a ostatní živou rodinu
23.11. Pátek sv. Klement I.    
24.11. Sobota sv. Ondřej Dung-Lac a druhové    
25.11. Neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 8:30 Za + Karla Mikoláše a rodiče z obou stran
26.11. Pondělí sv. Silvestr    
27.11. Úterý sv. Virgil 17:00 Za + Karlu Žiškovou, její rodiče, bratry Bohumila a Václava s manželkami a živou rodinu
28.11. Středa sv. Mansuet (Miloslav)    
29.11. Čtvrtek sv. Saturnin 17:00  
30.11. Pátek Svátek sv. Ondřeje    
01.12. Sobota sv. Edmund Kampián    
02.12. Neděle 1. neděle adventní 8:30 Za + Josefa Babulíka, manželku Marii, dceru Marcelu, zetě Jaroslava, vnuka Marka a bratra Jana a rodiče z obou stran

 


01.10. Pondělí sv. Terezie od Dítěte Ježíše    
02.10. Úterý sv. andělé strážní 17:00  
03.10. Středa sv. Maxmilián    
04.10. Čtvrtek sv. František z Assisi 17:00  
05.10. Pátek První pátek v měsíci 17:00  
06.10. Sobota První sobota v měsíci    
07.10. Neděle 27. neděle v mezidobí 8:30 Za + Jiřího Moškoře, rodiče, sestry a za Rudolfa Hlostu, manželku Marii a syna Jaroslava
08.10. Pondělí sv. Simeon    
09.10. Úterý sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard 17:00  
10.10. Středa sv. Paulin    
11.10. Čtvrtek sv. German 17:00  
12.10. Pátek sv. Radim    
13.10. Sobota sv. Eduard    
14.10. Neděle 28. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Stuchlíkovou, Holazovou a Bémovou
15.10. Pondělí sv. Terezie od Ježíše    
16.10. Úterý sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque 17:00  
17.10. Středa sv. Ignác Antiochijský    
18.10. Čtvrtek Svátek sv. Lukáše 17:00 Na poděkování za zdraví s prosbou o Boží ochranu a přímluvu P. Marie do dalších let
19.10. Pátek sv. Izák Jogues a druhové    
20.10. Sobota sv. Irena    
21.10. Neděle 29. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Zelinovou  a Kacířovou a za duše v očistci
22.10. Pondělí sv. Marie Salome    
23.10. Úterý sv. Jan Kapistránský 17:00  
24.10. Středa sv. Antonín Maria Klaret    
25.10. Čtvrtek sv. Kryšpín 17:00  
26.10. Pátek sv. Rustik    
27.10. Sobota sv. Frumencius    
28.10. Neděle 30. neděle v mezidobí 8:30 Za + Bohuslava Sikoru a rodiče Sikorovy a Adámkovy
29.10. Pondělí sv. Narcis    
30.10. Úterý sv. Marcel    
31.10. Středa sv. Wolfgang    
01.11. Čtvrtek Slavnost Všech svatých 17:00 Za + Veroniku Kubasovou a manžela
02.11. Pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, první pátek    
03.11. Sobota První sobota v měsíci    
04.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 8:30 Za + Karla Huvara, rodiče a sourozence

 

01.09. Sobota sv. Jiljí    
02.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Ferdinanda Šmírovy, syna a dcery a az Josefa Materu
03.09. Pondělí sv. Řehoř Veliký    
04.09. Úterý sv. Růžena z Viterba 17:00  
05.09. Středa sv. Viktorin (Vítězslav)    
06.09. Čtvrtek sv. Magnus 17:00 Za + rodinu Kvašňovskou a Duroňovou
07.09. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Ludmilu Uhrovou a rodiče z obou stran
08.09. Sobota Svátek Narození Panny Marie, první sobota 8:30 Za přijatá dobrodiní pro rodinu Hrivňákovou
09.09. Neděle 23. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Kaňokovou a Marii Plucnarovou
10.09. Pondělí bl. Karel Spinola    
11.09. Úterý sv. Emil 17:00 Za + Stanislava  Vita, a rodiče.
12.09. Středa Jména Panny Marie    
13.09. Čtvrtek sv. Jan Zlatoústý    
14.09. Pátek Svátek Povýšení sv. kříže 17:00 Za dar zdraví
15.09. Sobota Panna Maria Bolestná 11:00 Svatba
16.09. Neděle 24. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Viléma Sysalovy, Hedviku a Ludvika Muroňovy,a duše v očistci. Poděkování Panu Bohu za 70 let života s prosbou o Boží Požehnání. dary Ducha Sváteho víru a zdraví. Ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
17.09. Pondělí sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin    
18.09. Úterý sv. Josef Kupertinský 17:00  
19.09. Středa sv. Januárius    
20.09. Čtvrtek sv. Ondřej, Pavel a druhové 17:00  
21.09. Pátek Svátek sv. Matouše    
22.09. Sobota sv. Mořic a druhové    
23.09. Neděle 25. neděle v mezidobí 8:30 za + Ludmilu Galáčovou , manžela Jiřího, bratra Josefa s manželkou, zetě Jaroslava a Vladimíra a za rodiče z obou stran
24.09. Pondělí sv. Gerard (Jaromír)    
25.09. Úterý sv. Kleofáš 17:00 za + Hynka Kalabise a za Jindřicha a Adélu Němcových
26.09. Středa sv. Kosma a Damián    
27.09. Čtvrtek sv. Vincenc z Paula 17:00  
28.09. Pátek Slavnost sv. Václava 8:30  
29.09. Sobota Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 11:00 Svatba
30.09. Neděle 26. neděle v mezidobí 8:30 Za Oldřicha Zubka, manželku Marii a zemřelé z obou rodin

 

01.08. Středa sv. Alfons z Liguori    
02.08. Čtvrtek sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard 17:00 Za Viléma a Helenu Pavelkových a jejich rodiče Dagmar a Petra
03.08. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za rodinu Žabkovou
04.08. Sobota První sobota v měsíci    
05.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 8:30 za + Františku Mohylovou, manžela Alfonse a ostatní zemřelé z rodiny
06.08. Pondělí Svátek Proměnění Páně 17:00 Za Boženu a Antonína Boháče, rodiče a sourozence
07.08. Úterý sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové 17:00  
08.08. Středa sv. Dominik    
09.08. Čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 17:00 Za + Davida Frýdeckého, prarodiče Bjolkovy a za živou a + rodinu
10.08. Pátek Svátek sv. Vavřince    
11.08. Sobota sv. Klára    
12.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 8:30 na poděkování za 50  let společného života a požehnání do dalších let
13.08. Pondělí sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans    
14.08. Úterý sv. Maxmilián Kolbe 17:00  
15.08. Středa Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 17:00 Za Františka Kolečka a rodiče
16.08. Čtvrtek sv. Štěpán Uherský    
17.08. Pátek sv. Myron    
18.08. Sobota sv. Helena    
19.08. Neděle 20. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii Urbanovou, manžela Jana a rodinu  z obou stran
20.08. Pondělí sv. Bernard    
21.08. Úterý sv. Pius X.    
22.08. Středa Panna Maria Královna    
23.08. Čtvrtek sv. Růžena z Limy    
24.08. Pátek Svátek sv. Bartoloměje apoštola    
25.08. Sobota sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové    
26.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 8:30 Za + Julii Nytrovou, manžela Ladislava a za živou a + rodinu Nytrovou
27.08. Pondělí sv. Monika    
28.08. Úterý sv. Augustin 17:00  
29.08. Středa Umučení sv. Jana Křtitele    
30.08. Čtvrtek sv. Fiakr 17:00 Za + Stanislava Carbola a otce a Marii Osinovou a manžela
31.08. Pátek sv. Rajmund    
01.09. Sobota sv. Jiljí    
02.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Ferdinanda Šmírovy, syna a dcery a az Josefa Materu