Bohoslužby ve Skalici

02.04. Úterý sv. František z Pauly 17:00  
04.04. Čtvrtek sv. Izidor 17:00 Prosba o dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Schmidtovou a za živé a zemřelé členy rodiny Melicharkové, Weidlich, Franck a Regozini
05.04. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Jana Galáče, rodinu Galáčovou, Špokovou a Halfarovou
07.04. Neděle 5. neděle postní
křížová cesta v 8:00
8:30 Děkovná mše sv. u příležitosti 42 let
14.04. Neděle Květná neděle
sbírka na potřeby farnosti
8:30 Za rodinu Dybovou, syna Vojtěcha a Ivana a za duše v očistci a za rodinu Boháčovou
16.04. Úterý sv. Bernadetta Soubirousová 17:00 Za + Rudolfa Pavlíka, manželku a živou a + rodinu
18.04. Čtvrtek Zelený čtvrtek 17:00  
19.04. Pátek Velký pátek
sbírka u Božího hrobu na opravy chrámu ve sv. zemi
křížová cesta ve 14:30
15:00  
20.04. Sobota Bílá sobota
Vigilie, Vzkříšení
19:00 Na úmysl dárce
21.04. Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
sbírka na kněžský seminář
8:30 Za + Oldřicha Hlostu a + z rodiny Hlostovy a Kotrmanovy
22.04. Pondělí Pondělí velikonoční 8:30 Za + dobrodince farnosti
23.04. Úterý Svátek sv. Vojtěcha 17:00 Za + Karla, Petra, manželku a syna Václava; za + Emílii Očadlou a za duše v očistci, za zdraví a boží požehnání pro celou rodinu
25.04. Čtvrtek Svátek sv. Marka 17:00 Za + Františka Bělíka k 25. výročí, za rodiče a sourozence a celou rodinu Bělíkovou; za + Jiřího Šokalu a rodiče
28.04. Neděle 2. neděle velikonoční 8:30 Za + Jiřího Kozla, syna Petra, rodiče Františka a Vlastu a za + Ludmilu Skotnicovou, rodiče, bratra Jiřího a sestru Vlastu

 

 

01.03. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Drahomíru Přikrylovou a manžela
02.03. Sobota První sobota v měsíci    
03.03. Neděle 8. neděle v mezidobí 8:30 Za + Ludmilu Radovou, manžela a rodiče
04.03. Pondělí sv. Kazimír    
05.03. Úterý sv. Teofil (Bohumil)    
06.03. Středa Popeleční středa, den přísného půstu 17:00 Za + rodinu Kaduchovou, Kapusňakovou, Fojcikovou.
07.03. Čtvrtek sv. Perpetua a Felicita ( Blažena) 17:00  Děkovná za dožití 75 let života, s prosbou o Boží Požehnání, a ochranu Panny Marie.
08.03. Pátek sv. Jan z Boha    
09.03. Sobota sv. Františka Římská    
10.03. Neděle 1. neděle postní 8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana, Bedřicha a Ladislava, za snachu Jarku a Hedviku a za vnuky Stanislava a Karla
11.03. Pondělí sv. Eulogius z Kordoby    
12.03. Úterý sv. Kvirin 17:00 Za + Pavla Huvara a duše v očistci
13.03. Středa sv. Patricie (Vlasta)    
14.03. Čtvrtek sv. Matylda 17:00 Za + Irenu a Josefa Liškovy, + Evžena Křistka a manželku Ludmilu.
15.03. Pátek sv. Longin    
16.03. Sobota sv. Heribert    
17.03. Neděle 2. neděle postní 8:30 Za ochranu rodiny.
18.03. Pondělí sv. Cyril Jeruzalémský    
19.03. Úterý Slavnost sv. Josefa 17:00 Na úmysl darce.
20.03. Středa sv. Archip    
21.03. Čtvrtek bl. Serapion 17:00 Za + Soňu Gottwaldovou, a živou rodinu.
22.03. Pátek sv. Epafrodit    
23.03. Sobota sv. Turibius z Mongroveja    
24.03. Neděle 3. neděle postní 8:30 Za + Františka Mikoláše a rodiče
25.03. Pondělí Slavnost Zvěstování Páně 17:00 Na poděkování Panu Bohu za 98 let, s prosbou o Boží Požehnání.
26.03. Úterý sv. Kastulus (Haštal)    
27.03. Středa sv. Rupert    
28.03. Čtvrtek sv. Rogát 17:00 Za farniky.
29.03. Pátek bl. Ludolf (Slavomil)    
30.03. Sobota sv. Jan Klimak    
31.03. Neděle 4. neděle postní 8:30 Za + Marii Zubkovou, manžela Oldřicha a zemřelé z rodiny Mohylovy a Zubkovy

01.02. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Jiřinu a Františka Kunzovy, Jozefa Materu  a celou živou rodinu
02.02. Sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu 8:30 Za + Marii Pavlíkovou, manžela, děti a za živou rodinu
03.02. Neděle 4. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Muroňovou, Sysalovou, Kaňokovou a za Jozefa Materu
04.02. Pondělí sv. Ondřej Corsini    
05.02. Úterý sv. Agáta (Háta, Dobruše)    
06.02. Středa sv. Pavel Miki a druhové    
07.02. Čtvrtek sv. Richard 17:00 Na úmysl dárce.
08.02. Pátek sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada    
09.02. Sobota sv. Apollonie    
10.02. Neděle 5. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Ladislava Kozlových a Marii a Karla Satinských
11.02. Pondělí Panna Maria Lourdská    
12.02. Úterý sv. Benedikt Aniánský 17:00 Za+ Ludvíka Mikoláše, manželku a dcery
13.02. Středa sv. Kateřina Ricciová    
14.02. Čtvrtek sv. Valentin 17:00 Za živou a + rodinu Pliškovou, a za dar uzdravení.
15.02. Pátek sv. Jiřina    
16.02. Sobota sv. Juliána    
17.02. Neděle 6. neděle v mezidobí 8:30 Za+ Jaroslava Mikoláše, manželku a dcery
18.02. Pondělí sv. Simeon    
19.02. Úterý bl. Godšalk 17:00 Za farniky.
20.02. Středa sv. Nikefor    
21.02. Čtvrtek sv. Petr Damiani 17:00 Za + Lenku Pavlišovou a duše v očistci
22.02. Pátek svátek Stolce sv. Petra    
23.02. Sobota sv. Polykarp    
24.02. Neděle 7. neděle v mezidobí 8:30 Za + dobrodince našich kostelů.
25.02. Pondělí sv. Valburga    
26.02. Úterý sv. Alexandr 17:00 Za + Zdeňka Huvara, syna a rodiče
27.02. Středa sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie    
28.02. Čtvrtek sv. Roman    
01.03. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Drahomíru Přikrylovou a manžela
02.03. Sobota První sobota v měsíci    
03.03. Neděle 8. neděle v mezidobí 8:30 Za + Ludmilu Radovou, manžela a rodiče

01.01. Úterý Slavnost Matky Boží P. Marie 8:30 Za + dobrodince chrámu a farnosti
02.01. Středa sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský    
03.01. Čtvrtek sv. Jenovéfa, Nejsvětější jméno Ježíš 17:00 Za + otce
04.01. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + otce
05.01. Sobota První sobota v měsíci    
06.01. Neděle Slavnost Zjevení Páně 8:30 Za farníky
07.01. Pondělí sv. Rajmund z Penafortu    
08.01. Úterý   17:00 Za + otce
09.01. Středa sv. Julián    
10.01. Čtvrtek sv. Agathon 17:00 Za + otce
11.01. Pátek ct. Marie Elekta    
12.01. Sobota sv. Probus    
13.01. Neděle Svátek Křtu Páně 8:30 Za + otce
14.01. Pondělí sv. Sáva Srbský    
15.01. Úterý sv. Pavel, poustevník 17:00 Za + Karlu Žiškovou a její rodiče
16.01. Středa sv. Marcel I., papež    
17.01. Čtvrtek sv. Antonín Veliký    
18.01. Pátek Panna Maria, Matka jednoty křesťanů    
19.01. Sobota sv. Márius a Marta a jejich synové    
20.01. Neděle 2. neděle v mezidobí 8:30 Za + Karlu Žiškovou, její rodiče, Alžbětu a Františka Moškořovy a živou a + rodinu z obou stran
21.01. Pondělí sv. Anežka Římská    
22.01. Úterý sv. Vincenc 17:00 Za živou a + rodinu  Nezdařilovou, Stružovou,  a Nohelovou.
23.01. Středa sv. Ildefons    
24.01. Čtvrtek sv. František Saleský 17:00 Za + Zdeňka Huvara a otce
25.01. Pátek Svátek Obrácení svatého Pavla    
26.01. Sobota sv. Timotej a Titus    
27.01. Neděle 3. neděle v mezidobí 8:30 za + Rudolfa Bočka, manželku Krystynu, syna a dcery
28.01. Pondělí sv. Tomáš Akvinský    
29.01. Úterý sv. Sulpicius 17:00  
30.01. Středa sv. Martina    
31.01. Čtvrtek sv. Jan Bosko    
01.02. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Jiřinu a Františka Kunzovy, Jozefa Materu  a celou živou rodinu
02.02. Sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu 8:30 Za + Marii Pavlíkovou, manžela, děti a za živou rodinu
03.02. Neděle 4. neděle v mezidobí 8:30 za + rodinu Muroňovou, Sysalovou, Kaňokovou a za Jozefa Materu

01.12. Sobota sv. Edmund Kampián    
02.12. Neděle 1. neděle adventní 8:30 Za + Jaromíra Babulíka, manželku Marii, dceru Marcelu, zetě Jaroslava, vnuka Marka a bratra Jana a rodiče z obou stran
07.12. Pátek sv. Ambrož první pátek. 17:00  
08.12. Sobota Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. 8:30 Za + Vítězslavu Vavříkovou a manžela.
09.12. Neděle 2 neděle adventní 8:30 Za živou a + rodinu Staníkovou a Gavlasovou.
11.12. Úterý sv. Damas I. 17:00  
13.12. Čvrtek sv. Lucie 17:00 Na umysl dárce
16.12. Neděle 3. neděle adventní 8:30 Za + Boženu Damkovou, manžela, sourozence a rodiče.
18.12. Úterý sv. Rufus 17:00 Za duše v očistcí
20.12. Čvrtek sv. Dominik Siloský 17:00 Za živé a + z rodiny Pliškové a za dar zdraví
23.12. Neděle 4. neděle adventní 8:30 Za živé a + hasiče.
24.12. Pondělí Štědrý den 24:00 Za rodinu
25.12. Úterý Slavnost Narození Páně 1 svátek vánoční. 8:30 Za + Františka Golu a žívou a + rodinu
26.12. Středa Svátek sv. Štěpána prvomučedníka, 2 svátek vánoční. 8:30 Za + rodinu Kvašňovskou a Duroňovou
27.12. Čvrtek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 17:00 Za + Karlu Žiškovou, a její rodiče.
28.12. Pátek Svátek sv. Mlá 17:00 Za + Gertrudu Jurankovou a manžela 100 let
30.12. Neděle Svátek Svaté rodiny, obnova manželských slibů 8:30 Za + rodinu Muroňovou Štefana a Jarmilu Lacušové, s prosbou o Boží Požehnání pro rodinu.
31.12. Pondělí sv. Silvestr I 17:00 Poděkovaní za uplynulý rok a  s prosbou o Boží pomoc v novém roce.
01.11. Čtvrtek Slavnost Všech svatých 17:00 Za + Veroniku Kubasovou a manžela
02.11. Pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, první pátek 17:00  
03.11. Sobota První sobota v měsíci    
04.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 8:30 Za + Karla Huvara, rodiče a sourozence
05.11. Pondělí sv. Zachariáš a Alžběta    
06.11. Úterý sv. Leonard (Linhart) 17:00 Za + Antonína Čuraje, manželku, dceru a zetě
07.11. Středa sv. Wilibrord    
08.11. Čtvrtek sv. Gottfried (Bohumír) 17:00 Za + Ludvíka Mikoláše a manželku Marii
09.11. Pátek Svátek Posvěcení lateránské baziliky 17:00  
10.11. Sobota sv. Lev Veliký    
11.11. Neděle Pouť u sv. Martina 8:30             10:00 Za živé a + farníky z Raškovic                                            Za + Josefa Pašku a živou a + rodinu z obou stran
12.11. Pondělí sv. Josafat    
13.11. Úterý Svátek sv. Anežky České 17:00  
14.11. Středa sv. Mikuláš Tavelič    
15.11. Čtvrtek sv. Albert Veliký 17:00 Za + P.  Ablína Szewieczka , Bohdana, Alexandru a Olgiera Bojkových
16.11. Pátek sv. Markéta Skotská    
17.11. Sobota sv. Alžběta Uherská    
18.11. Neděle 33. neděle v mezidobí 8:30 Za Adélu a Jindřicha Němcových, Hynka Kalabise a živou rodinu
19.11. Pondělí sv. Mechtilda    
20.11. Úterý sv. Felix z Valois 17:00 Za + Ludmilu a Antonína Muchových, syna Otakara za milost Boží pro živou rodinu Muchovou a Mičkovou
21.11. Středa Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě    
22.11. Čtvrtek sv. Cecílie 17:00 Za + Marii a Františka Materovy, syny Antonína a Josefa a ostatní živou rodinu
23.11. Pátek sv. Klement I.    
24.11. Sobota sv. Ondřej Dung-Lac a druhové    
25.11. Neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 8:30 Za + Karla Mikoláše a rodiče z obou stran
26.11. Pondělí sv. Silvestr    
27.11. Úterý sv. Virgil 17:00 Za + Karlu Žiškovou, její rodiče, bratry Bohumila a Václava s manželkami a živou rodinu
28.11. Středa sv. Mansuet (Miloslav)    
29.11. Čtvrtek sv. Saturnin 17:00 Za + Josefa Tesarčíka + z rodin Tesarčíkovy, Drabinovy, Rusinovy, a Škapovy.
30.11. Pátek Svátek sv. Ondřeje    
01.12. Sobota sv. Edmund Kampián    
02.12. Neděle 1. neděle adventní 8:30 Za + Jaromira Babulíka, manželku Marii, dceru Marcelu, zetě Jaroslava, vnuka Marka a bratra Jana a rodiče z obou stran

07.12 Pátek sv. Ambrož první pátek. 17:00  
08.12. Sobota Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. 8:30 Za + Vítězslavu Vávřikovou a manžela.
09.12 Neděle 2 neděle adventní 8:30 Za živou a + rodinu Staníkovou a Gavlasovou.
11.12. Úterý sv. Damas I. 17:00  
13.12. Čvrtek sv. Lucie 17:00  
16.12. Neděle 3. neděle adventní 8:30 Za + Boženu Damkovou, manžela, sourozence a rodiče.
18.12. Úterý sv. Rufus 17:00  
20.12. Čvrtek sv. Dominik Siloský 17:00  
23.12. Neděle 4. neděle adventní 8:30 Za žívé a + hasiče.
24.12. Pondělí Štědrý den 24:00 Za rodinu
25.12. Úterý Slavnost Narození Páně 1 svátek vánoční. 8:30 Za + Františka Golu a žívou a + rodinu
26.12. Středa Svátek sv. Štěpána prvomučedníka, 2 svátek vánoční. 8:30 Za + rodinu Kvašňovskou a Duroňovou
27.12. Čvrtek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 17:00 Za + Karlu Žíškovou, a její rodiče.
28.12. Pátek Svátek sv. Mlá 17:00 Za + Gertrudu Jurankovou a manžela 100 let
30.12. Neděle Svátek Sváté rodiny 8:30 Za + rodinu Muroňovou Štefana a Jarmilu Lacušové, s prosbou o Boží Požehnání pro rodinu.
31.12. Pondělí sv. Silvestr I 17:00 Poděkovaní za uplynulý rok a prosbou o Boží pomoc v novém roce.
17.10.        
27.12. Čtvrtek   17:00  
19.10. Pátek sv. Izák Jogues a druhové    
20.10. Sobota sv. Irena    
21.10. Neděle 29. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Zelinovou  a Kacířovou a za duše v očistci
22.10. Pondělí sv. Marie Salome    
23.10. Úterý sv. Jan Kapistránský 17:00  
24.10. Středa sv. Antonín Maria Klaret    
25.10. Čtvrtek sv. Kryšpín 17:00  
26.10. Pátek sv. Rustik    
27.10. Sobota sv. Frumencius    
28.10. Neděle 30. neděle v mezidobí 8:30 Za + Bohuslava Sikoru a rodiče Sikorovy a Adámkovy
29.10. Pondělí sv. Narcis    
30.10. Úterý sv. Marcel    
31.10. Středa sv. Wolfgang    
01.11. Čtvrtek Slavnost Všech svatých 17:00 Za + Veroniku Kubasovou a manžela
02.11. Pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, první pátek    
03.11. Sobota První sobota v měsíci    
04.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 8:30 Za + Karla Huvara, rodiče a sourozence

01.09. Sobota sv. Jiljí    
02.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Ferdinanda Šmírovy, syna a dcery a az Josefa Materu
03.09. Pondělí sv. Řehoř Veliký    
04.09. Úterý sv. Růžena z Viterba 17:00  
05.09. Středa sv. Viktorin (Vítězslav)    
06.09. Čtvrtek sv. Magnus 17:00 Za + rodinu Kvašňovskou a Duroňovou
07.09. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Ludmilu Uhrovou a rodiče z obou stran
08.09. Sobota Svátek Narození Panny Marie, první sobota 8:30 Za přijatá dobrodiní pro rodinu Hrivňákovou
09.09. Neděle 23. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Kaňokovou a Marii Plucnarovou
10.09. Pondělí bl. Karel Spinola    
11.09. Úterý sv. Emil 17:00 Za + Stanislava  Vita, a rodiče.
12.09. Středa Jména Panny Marie    
13.09. Čtvrtek sv. Jan Zlatoústý    
14.09. Pátek Svátek Povýšení sv. kříže 17:00 Za dar zdraví
15.09. Sobota Panna Maria Bolestná 11:00 Svatba
16.09. Neděle 24. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Viléma Sysalovy, Hedviku a Ludvika Muroňovy,a duše v očistci. Poděkování Panu Bohu za 70 let života s prosbou o Boží Požehnání. dary Ducha Sváteho víru a zdraví. Ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
17.09. Pondělí sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin    
18.09. Úterý sv. Josef Kupertinský 17:00  
19.09. Středa sv. Januárius    
20.09. Čtvrtek sv. Ondřej, Pavel a druhové 17:00  
21.09. Pátek Svátek sv. Matouše    
22.09. Sobota sv. Mořic a druhové    
23.09. Neděle 25. neděle v mezidobí 8:30 za + Ludmilu Galáčovou , manžela Jiřího, bratra Josefa s manželkou, zetě Jaroslava a Vladimíra a za rodiče z obou stran
24.09. Pondělí sv. Gerard (Jaromír)    
25.09. Úterý sv. Kleofáš 17:00 za + Hynka Kalabise a za Jindřicha a Adélu Němcových
26.09. Středa sv. Kosma a Damián    
27.09. Čtvrtek sv. Vincenc z Paula 17:00  
28.09. Pátek Slavnost sv. Václava 8:30  
29.09. Sobota Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 11:00 Svatba
30.09. Neděle 26. neděle v mezidobí 8:30 Za Oldřicha Zubka, manželku Marii a zemřelé z obou rodin

01.08. Středa sv. Alfons z Liguori    
02.08. Čtvrtek sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard 17:00 Za Viléma a Helenu Pavelkových a jejich rodiče Dagmar a Petra
03.08. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za rodinu Žabkovou
04.08. Sobota První sobota v měsíci    
05.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 8:30 za + Františku Mohylovou, manžela Alfonse a ostatní zemřelé z rodiny
06.08. Pondělí Svátek Proměnění Páně 17:00 Za Boženu a Antonína Boháče, rodiče a sourozence
07.08. Úterý sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové 17:00  
08.08. Středa sv. Dominik    
09.08. Čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 17:00 Za + Davida Frýdeckého, prarodiče Bjolkovy a za živou a + rodinu
10.08. Pátek Svátek sv. Vavřince    
11.08. Sobota sv. Klára    
12.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 8:30 na poděkování za 50  let společného života a požehnání do dalších let
13.08. Pondělí sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans    
14.08. Úterý sv. Maxmilián Kolbe 17:00  
15.08. Středa Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 17:00 Za Františka Kolečka a rodiče
16.08. Čtvrtek sv. Štěpán Uherský    
17.08. Pátek sv. Myron    
18.08. Sobota sv. Helena    
19.08. Neděle 20. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii Urbanovou, manžela Jana a rodinu  z obou stran
20.08. Pondělí sv. Bernard    
21.08. Úterý sv. Pius X.    
22.08. Středa Panna Maria Královna    
23.08. Čtvrtek sv. Růžena z Limy    
24.08. Pátek Svátek sv. Bartoloměje apoštola    
25.08. Sobota sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové    
26.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 8:30 Za + Julii Nytrovou, manžela Ladislava a za živou a + rodinu Nytrovou
27.08. Pondělí sv. Monika    
28.08. Úterý sv. Augustin 17:00  
29.08. Středa Umučení sv. Jana Křtitele    
30.08. Čtvrtek sv. Fiakr 17:00 Za + Stanislava Carbola a otce a Marii Osinovou a manžela
31.08. Pátek sv. Rajmund    
01.09. Sobota sv. Jiljí    
02.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 Za + Marii a Ferdinanda Šmírovy, syna a dcery a az Josefa Materu