Bohoslužby ve Skalici

 

Datum Den Svátek Hodina Intence
2.3.2023 Čtvrtek sv. Simplicius 17:00  
3.3.2023 Pátek sv. Kunhuta
(První pátek v měsíci)
17:00 Za Bohumila Bezecného, rodiče a prarodiče z obou strana a za Reného Šimíka
5.3.2023 Neděle 2. neděle postní 8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Karla, Jana, Jindřicha, Bedřicha, Evžena a Ladislava, snachy Jarmilu a Hedviku, vnuky Karla a Stanislava a vnučku Lenku
7.3.2023 Úterý sv. Perpetua a Felicita 17:00 Za + Julii Novákovou a rodiče
9.3.2023 Čtvrtek sv. Františka Římská 17:00 Za + Terezii Liškovou, manžela a duše v očistci
12.3.2023 Neděle 3. neděle postní 8:30 Za Annu Hlavatou, manžela Jana, syna Jana a za + příbuzné z obou stran
14.3.2023 Úterý sv. Matylda 17:00  
16.3.2023 Čtvrtek sv. Heribert 17:00  
19.3.2023 Neděle 4. neděle postní
Sbírka na Centrum pro rodinu a sociální péči
8:30 Za Vojtěcha Dybu, rodiče, sestru Ludmilu a za rodinu Boháčovou a Koudelovou
20.3.2023 Pondělí Slavnost sv. Josefa
Od 16:45 adorace
17:00 Za + Drahomíru Přikrylovou a za + Josefa Foldynu
25.3.2023 Sobota Slavnost Zvěstování Páně 8:30 Za Helenu Rekšakovou, Viktorii a Jana Chlopčíka
26.3.2023 Neděle 5. neděle postní
Sbírka na Diecézní mzdový a solidární fond
Změna času na letní
8:30  Za farníky
28.3.2023 Úterý sv. Rogát 17:00  
30.3.2023 Čtvrtek sv. Jan Klimak 17:00 Na úmysl dárce
2.4.2023 Neděle 6. neděle postní – Květná neděle 8:30 Na poděkování za 75 let života

Pořad bohoslužeb na březen je ke stažení zde