Bohoslužby ve Skalici

01.03. Čtvrtek sv. Suitbert 17:00 Za + Drahomíru Přikrylovou a manžela
02.03. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Ludmilu Radovou, manžela a rodiče
03.03. Sobota První sobota v měsíci
04.03. Neděle 3. neděle postní 8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana, Bedřicha, Ladislava, za snachy Jarku, Hedviku a za vnuky Stanislava a Karla
05.03. Pondělí sv. Teofil (Bohumil)
06.03. Úterý bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) 17:00
07.03. Středa sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)
08.03. Čtvrtek sv. Jan z Boha 17:00
09.03. Pátek sv. Františka Římská
10.03. Sobota sv. Jan Ogilvie
11.03. Neděle 4. neděle postní 8:30 Za + Barboru Mičkovou, manžela Jana, syny Jana a Pavla, dcery Marii a Kateřinu a za milost Boží pro živou a + rodinu Mičkovu a Muchovou
12.03. Pondělí sv. Kvirin
13.03. Úterý sv. Patricie (Vlasta) 17:00 Za + Pavla Huvara a duše v očistci
14.03. Středa sv. Matylda
15.03. Čtvrtek sv. Longin 17:00 Za + Soňu Gottwaldovou a za živou rodinu
16.03. Pátek sv. Heribert
17.03. Sobota sv. Patrik
18.03. Neděle 5. neděle postní 8:30 Za + Františka Mikoláše a rodiče
19.03. Pondělí Slavnost sv . Josefa  17:00  Za+ Štefanii Kaduhovoua rodiče zobou stran
20.03. Úterý
21.03. Středa bl. Serapion
22.03. Čtvrtek sv. Epafrodit
23.03. Pátek sv. Turibius z Mongroveja
24.03. Sobota sv. Kateřina Švédská
25.03. Neděle 6. neděle postní, Květná neděle 8:30 za + Jindřicha Pitříka, Augustina Skláře, manželku, dceru a syna
26.03. Pondělí sv. Kastulus (Haštal)
27.03. Úterý sv. Rupert 17:00
28.03. Středa sv. Rogát
29.03. Čtvrtek Zelený čtvrtek 17:00
30.03. Pátek Velký pátek 15:00 velkopáteční obřady
31.03. Sobota Bílá sobota 20:00
01.04. Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční 8:30 za + Oldřicha Hlostu a rodinu Hlostových a Kotrmanových
02.04. Pondělí Pondělí velikonočního oktávu
03.04. Úterý Úterý velikonočního oktávu 17:00
04.04. Středa Středa velikonočního oktávu
05.04. Čtvrtek Čtvrtek velikonočního oktávu 17:00
06.04. Pátek První pátek v měsíci dubnu 17:00 za + Bohumila Bezecného, rodiče a prarodiče z obou stran
07.04. Sobota První sobota v měsíci dubnu
08.04. Neděle 2. neděle velikonoční 8:30

 


01.02. Čtvrtek sv. Pionius 17:00 za + Marii Pavlíkovou, manžela, děti a za živou rodinu
02.02. Pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu, první pátek v měsící 17:00 za + rodinu Muroňovou, Sysalovou, Kaňokovou a za Jozefa Materu
03.02. Sobota sv. Blažej, první sobota v měsíci
04.02. Neděle 5. neděle mezidobí 8:30 Za + Jiřinu a Františka Kunzovy, Jozefa Materu  a celou živou rodinu
05.02. Pondělí sv. Agáta (Háta, Dobruše)
06.02. Úterý sv. Pavel Miki a druhové 17:00
07.02. Středa sv. Richard
08.02. Čtvrtek sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada
09.02. Pátek sv. Apollonie
10.02. Sobota sv. Scholastika
11.02. Neděle 6. neděle mezidobí 8:30
12.02. Pondělí sv. Benedikt Aniánský
13.02. Úterý sv. Kateřina Ricciová
14.02. Středa sv. Valentin,

Popeleční středa

 17:00
15.02. Čtvrtek sv. Jiřina
16.02. Pátek sv. Juliána
17.02. Sobota sv. Alexius a druhové
18.02. Neděle 1. neděle postní 8:30 Za + Jaroslava Mikoláše, manželku a dcery
19.02. Pondělí bl. Godšalk
20.02. Úterý sv. Nikefor
21.02. Středa sv. Petr Damiani
22.02. Čtvrtek svátek Stolce sv. Petra 17:00
23.02. Pátek sv. Polykarp
24.02. Sobota sv. Modest
25.02. Neděle 2. neděle postní 8:30 Za+ Hildegardu Lasákovou, a manžela.
26.02. Pondělí sv. Alexandr
27.02. Úterý sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie 17:00 Za + Zdeňka Huvara, syna a rodiče
28.02. Středa sv. Roman
01.03. Čtvrtek sv. Suitbert 17:00 Za + Drahomíru Přikrylovou a manžela
02.03. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Za + Ludmilu Radovou
03.03. Sobota První sobota v měsíci
04.03. Neděle 3. neděle postní 8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana, Bedřicha, Ladislava, za snachy Jarku, Hedviku a za vnuky Stanislava a Karla

 

01.01. Pondělí Slavnost Matky Boží Panny Marie 8:30 za farníky
02.01. Úterý sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 17:00
03.01. Středa sv. Jenovéfa, Nejsvětější jméno Ježíš
04.01. Čtvrtek sv. Anděla z Foligna 17:00
05.01. Pátek první pátek v měsíci lednu 17:00 za rodinu Hrivňákovou a Hořavovou
06.01. Sobota Slavnost Zjevení Páně, první sobota 8:30
07.01. Neděle Svátek Křtu Páně 8:30
08.01. Pondělí sv. Severin
09.01. Úterý sv. Julián 17:00
10.01. Středa sv. Agathon (Dobromil)
11.01. Čtvrtek ct. Marie Elekta 17:00
12.01. Pátek sv. Probus (Pravoslav)
13.01. Sobota sv. Hilarius z Poitiers
14.01. Neděle 2. neděle mezidobí 8:30  Na úmysl darce
15.01. Pondělí sv. Pavel Poustevník
16.01. Úterý sv. Marcel I. 10:00  Ostrava mše sv s o. biskupem
17.01. Středa sv. Antonín Veliký
18.01. Čtvrtek Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 17:00 Za + Karlu Kožušníkovou a její rodiče
19.01. Pátek sv. Márius a Marta a jejich synové
20.01. Sobota sv. Fabián a Šebestián
21.01. Neděle 3. neděle mezidobí 8:30
22.01. Pondělí sv. Vincenc
23.01. Úterý sv. Ildefons 17:00
24.01. Středa sv. František Saleský
25.01. Čtvrtek Svátek Obrácení svatého Pavla 17:00
26.01. Pátek sv. Timotej (Bohuslav) a Titus
27.01. Sobota sv. Anděla Mericiová
28.01. Neděle 4. neděle mezidobí 8:30 Za + Rudolfa Bočka, manželku Krystynu, syna a dcery
29.01. Pondělí sv. Sulpicius
30.01. Úterý sv. Martina 17:00
31.01. Středa sv. Jan Bosko
01.02. Čtvrtek sv. Pionius 17:00  Za + Marii Pavlikovou, manžela, dětí a za živou rodinu
02.02. Pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu, první pátek v měsící 17:00 Za + pana Muroně
03.02. Sobota sv. Blažej, první sobota v měsíci
04.02. Neděle 5. neděle mezidobí 8:30

 


01.12. Pátek sv. Edmund Kampián, první pátek v měsíci  17:00
02.12. Sobota První sobota v měsíci
03.12. Neděle 1. neděle adventní 8:30 Za + Karla Mikoláše a rodiče z obou stran
04.12. Pondělí sv. Jan Damašský, sv. Barbora
05.12. Úterý sv. Sába 17:00 Za + Radoslava Příkryla a Vitežslávu Vavříkovou a manžela
06.12. Středa sv. Mikuláš
07.12. Čtvrtek sv. Ambrož 17:00
08.12. Pátek Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu  17:00 .Za + Jaromira Babulíka, manželku Marii dceru Marcelu, zetě Jaroslava, vnuka Marka, bratra Jana, a rodiče z obou stran
09.12. Sobota sv. Valerie
10.12. Neděle 2. neděle adventní 8:30  Za + p. Danušku Škarabelovou, a vnučku Petrušku
11.12. Pondělí sv. Damas I., papež
12.12. Úterý Panna Maria Guadalupská 17:00 Za Boženu Damrolovou, manžela, sourozence  a rodiče
13.12. Středa sv. Lucie
14.12. Čtvrtek sv. Jan od Kříže 17:00 za + Manteose Kristalase, bratry, rodiče z obou stran a za duše v očistci
15.12. Pátek sv. Valerián
16.12. Sobota sv. Adelhaida
17.12. Neděle 3. neděle adventní 8:30 Za živé a + hasiče
18.12. Pondělí sv. Rufus a Zosim
19.12. Úterý bl. Urban 17:00  Na úmysl dárce
20.12. Středa sv. Dominik Siloský
21.12. Čtvrtek sv. Petr Kanisius
22.12. Pátek sv. Servul
23.12. Sobota sv. Jan Kentský
24.12. Neděle 4. neděle adventní, Štědrý den 8:30

 

22:00

Za + rodinu Musálkovou a Pavelkovou a za celou živou rodinu

Za Marii Zubkovou a zemřelé z rodiny

25.12. Pondělí Slavnost Narození Páně 8:30  Za Františka Golu a rodiče
26.12. Úterý sv. Štěpán 8:30 Na poděkování za dar zdraví
27.12. Středa sv. Jan Evangelista
28.12. Čtvrtek sv. Betlémské děti, mučedníci 17:00  Za farníky
29.12. Pátek sv. Tomáš Becket
30.12. Sobota sv. Evžen
31.12. Neděle sv. Silvestr, papež 8:30  Za rodiny z naší farnosti

 


01.11. Středa Slavnost Všech svatých 17:00 Za Josefa Juránka, u příležitosti nedožitých 90. let, a manželku
02.11. Čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 17:00  Za naše drahé zemřele
03.11. Pátek sv. Martin de Porres, první pátek v měsíci  17:00  Za + Veroníku  Kubasovou a manžela
04.11. Sobota sv. Karel Boromejský, první sobota v měsíci
05.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 8:30 Za + Alžbětu Moškořovou, manžela Františka, syna Bohumíra a manželku
06.11. Pondělí sv. Leonard
07.11. Úterý sv. Wilibrord 17:00 Na poděkování a za živou a + rodinu Borisovou a Šnytovou a za duše v očistci
08.11. Středa sv. Gottfried
09.11. Čtvrtek Svátek Posvěcení lateránské baziliky 17:00 Za + Antonína Čuraje, manželku, dceru a zetě
10.11. Pátek sv. Lev Veliký
12.11. Neděle sv. Martin  8:30  Za živé a + farniky z Raškovic
12.11. Neděle 32. neděle v mezidobí 10:00 Za + Josefa Pašku a živou a zemřelou rodinu z obou stran
13.11. Pondělí Svátek sv. Anežky České
14.11. Úterý sv. Mikuláš Tavelič 17:00 Za +P. Albina Szewieczka, Alexandru Bojkovou, Bohdana a Olgiera.
15.11. Středa sv. Albert Veliký
16.11. Čtvrtek sv. Markéta Skotská 17:00  Za+ Josefa Tesarčíka, a + z rodiny Tesarčíkovy, Drabinovy, Rusinovy a Nytrovy.
17.11. Pátek sv. Alžběta Uherská  8:30  Za + Ludmilu Uhrovou a její rodiče, a Annu a Františka Velčovských, a za Janu a Aloise Uhrových.
18.11. Sobota Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
19.11. Neděle 33. neděle v mezidobí 8:30 Za + rodinu Zelinovou  a Kacířovou a za duše v očistci
20.11. Pondělí sv. Felix z Valois
21.11. Úterý Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 17:00
22.11. Středa sv. Cecílie
23.11. Čtvrtek sv. Klement I. 17:00
24.11. Pátek sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
25.11. Sobota sv. Kateřina
26.11. Neděle Slavnost Ježíš Krista Krále 8:30 Za + Karlu Žiškovou a za Marii Žiškovou
27.11. Pondělí sv. Virgil
28.11. Úterý sv. Mansuet 17:00  Na úmysl darce
29.11. Středa sv. Saturnin
30.11. Čtvrtek Svátek sv. Ondřeje 17:00  Na úmysl darce
01.12. Pátek sv. Edmund Kampián, první pátek v měsíci  17.00
02.12. Sobota sv. Bibiána, první sobota v měsíci
03.12. Neděle 1. neděle adventní 8:30 Za + Karla Mikoláše a rodiče z obou stran

 


01.10. Neděle 26. neděle v mezidobí 8:30 Za + Jiřího Moškoře, rodiče a sestry a za + Rudolfa Hlostu, manželku Marii a syna Jaroslava
02.10. Pondělí sv. andělé strážní
03.10. Úterý sv. Maxmilián 17:00 Volná intence
04.10. Středa sv. František z Assisi
05.10. Čtvrtek sv. Palmác 17:00 Volná intence
06.10. Pátek sv. Bruno, první pátek v měsíci
07.10. Sobota Panna Maria Růžencová, první sobota v měsíci
08.10. Neděle 27. neděle v mezidobí 8:30 za + rodiče, Anežku Moškořovou a Bohumíra Moškoře
09.10. Pondělí sv. Dionýsius a druhové
10.10. Úterý sv. Paulin
11.10. Středa sv. German
12.10. Čtvrtek sv. Radim
13.10. Pátek sv. Eduard
14.10. Sobota sv. Kalist I., papež
15.10. Neděle 28. neděle v mezidobí 8:30 Děkovná za 50 let. manželství
16.10. Pondělí sv. Markéta Maria Alacoque  17:00  Za naší diecezi
17.10. Úterý sv. Ignác Antiochijský 17:00 Na úmysl dárce
18.10. Středa Svátek sv. Lukáše
19.10. Čtvrtek sv. Izák Jogues a druhové 17:00 Volná intence
20.10. Pátek sv. Irena
21.10. Sobota sv. Hilarion
22.10. Neděle 29. neděle v mezidobí 8:30 Za + Soni Gotvaldovou
23.10. Pondělí sv. Jan Kapistránský
24.10. Úterý sv. Antonín Maria Klaret 17:00 Volná intence
25.10. Středa sv. Kryšpín
26.10. Čtvrtek sv. Rustik 17:00 Za + Karla Huvara , manželku  a rodiče
27.10. Pátek sv. Frumencius
28.10. Sobota Svátek sv. Šimona a Judy
29.10. Neděle 30. neděle v mezidobí 8:30 Za rodinu Kozlovou a Skotnicovou
30.10. Pondělí sv. Marcel
31.10. Úterý sv. Wolfgang
01.11. Středa Slavnost Všech svatých 17:00 Za Josefa Juráka, u příležitosti nedožitých 90. let, a manželku
02.11. Čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 17:00 Volná intence
03.11. Pátek sv. Martin de Porres, první pátek v měsíci
04.11. Sobota sv. Karel Boromejský, první sobota v měsíci
05.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 8:30 Za + Alžbětu Moškořovou, manžela Františka, syna Bohumíra a manželku

 


01.09. Pátek První pátek v měsíci 17:00 Na úmysl dárce
02.09. Sobota První sobota v měsíci
03.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 za + Josefa Kaňoka a manželku, za + Zdeňka Kaňoka a manželku, za + Miroslava Kaňoka a + Marii Plucnarovou
04.09. Pondělí sv. Růžena z Viterba
05.09. Úterý sv. Viktorin 17:00 Volná intence
06.09. Středa sv. Magnus
07.09. Čtvrtek sv. Melichar Grodecký 17:00 Volná intence
08.09. Pátek Svátek Narození Panny Marie
09.09. Sobota sv. Petr Klaver
10.09. Neděle 23. neděle v mezidobí 10:00 za + Marii a Ferdinanda Šmírovy, dcery a syna a ostatní živou a + rodinu a + sestry Šlachtovy, Josefa Materu, Jana Součka, Stanislava Keršnera a Jana Krygela
11.09. Pondělí sv. Emil
12.09. Úterý Jména Panny Marie 17:00 Volná intence
13.09. Středa sv. Jan Zlatoústý
14.09. Čtvrtek Svátek Povýšení sv. kříže 17:00 Za + Ludmilu Skotnicovou
15.09. Pátek Panna Maria Bolestná
16.09. Sobota sv. Ludmila
17.09. Neděle 24. neděle v mezidobí 8:30 za Jarmilu Stuchlíkovou, manžela, bratra, neteř, švagrovou a rodiče z obou stran
18.09. Pondělí sv. Josef Kupertinský
19.09. Úterý sv. Januárius 17:00 za + Bohuslava a Boženu Drabinových a rodinu z obou stran
20.09. Středa sv. Ondřej, Pavel a druhové
21.09. Čtvrtek Svátek sv. Matouše 17:00 za + Hynka Kalabise a za Jindřicha a Adélu Němcových
22.09. Pátek sv. Mořic a druhové
23.09. Sobota sv. Pio z Pietrelciny
24.09. Neděle 25. neděle v mezidobí 8:30 za + Marii a Viléma Sysalovy, za + Hedviku a Ludvíka Muroňovy, za rodiče z obou stran a duše v očistci
25.09. Pondělí sv. Kleofáš
26.09. Úterý sv. Kosma a Damián 17:00  Za+ Helenu Cvičkovu, manžela, dvě sestry, bratra,  rodiče z obou stran, a duše v očistci.
27.09. Středa sv. Vincenc z Paula
28.09. Čtvrtek Slavnost sv. Václava, hlavního patrona naší vlasti 8:30 za + Vladimíra Žišku a + rodinu Žiškovou
29.09. Pátek Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
30.09. Sobota sv. Jeroným
01.10. Neděle 26. neděle v mezidobí 8:30 Za + Jiřího Moškoře, rodiče a sestry a za + Rudolfa Hlostu, manželku Marii a syna Jaroslava

 


01.08. Úterý sv. Alfons z Liguori 17:00 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana, Bedřicha a Ladislava, za vnuky Stanislava a Karla a za snachu Hedviku,a Jarku
02.08. Středa sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard
03.08. Čtvrtek sv. Lydie 17:00  Na úmysl darce
04.08. Pátek sv. Jan Maria Vianney, první pátek v měsíci  17:00  Za živé a + kněze
05.08. Sobota Posvěcení římské baziliky Panny Marie, první sobota v měsíci
06.08. Neděle Svátek Proměnění Páně 8:30 za + Františku Mohylovou, manžela Alfonse a ostatní zemřelé z rodiny
07.08. Pondělí sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové
08.08. Úterý sv. Dominik
09.08. Středa Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
10.08. Čtvrtek Svátek sv. Vavřince 17:00 Volná intence
11.08. Pátek sv. Klára
12.08. Sobota sv. Euplus, sv. Jana Františka de Chantal
13.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 8:30 ZA + Viktora Žišku, manželku Marii a syna Vladimíra
14.08. Pondělí sv. Maxmilián Kolbe
15.08. Úterý Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 17:00 za Stanislava Carbola a otce a za Marii Osinovou a manžela
16.08. Středa sv. Štěpán Uherský
17.08. Čtvrtek sv. Myron 17:00 Na poděkovaní
18.08. Pátek sv. Helena
19.08. Sobota sv. Jan Eudes  17:00  za + Ludmilu Muchovou, manžela Antonína, syna Otakara a za živou rodinu Muchovou (mše sv. s nedělní platností)
20.08. Neděle 20. neděle v mezidobí Mše sv. není
21.08. Pondělí sv. Pius X.
22.08. Úterý Panna Maria Královna
23.08. Středa sv. Růžena z Limy
24.08. Čtvrtek Svátek sv. Bartoloměje apoštola
25.08. Pátek bl. Metoděj Dominik Trčka, sv. Benedikt a druhové
26.08. Sobota ct. Martin Středa
27.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 8:30 za Karla Procházku a rodiče z obou stran a Jaroslava Staše a rodiče
28.08. Pondělí sv. Augustin
29.08. Úterý Umučení sv. Jana Křtitele 17:00 Volná intence
30.08. Středa sv. Fiakr
31.08. Čtvrtek sv. Rajmund
01.09. Pátek První pátek v měsíci  17:00  Na úmysl dárce
02.09. Sobota První sobota v měsíci
03.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 8:30 za + Josefa Kaňoka a manželku, za + Zdeňka Kaňoka a manželku, za + Miroslava Kaňoka a + Marii Plucnarovou

 


01.07. Sobota První sobota v měsíci
02.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 8:30 za živé a + farníky z Raškovic
03.07. Pondělí Svátek sv. Tomáše
04.07.
05.07. Středa Slavnost sv. Cyrila a Metoděje  8:30
06.07.
07.07. Pátek sv. Wilibald, první pátek v měsíci  17:00
08.07. Sobota sv. Kilián
09.07. Neděle 14. neděle v mezidobí 8:30 za + rodiče Šišulákovy, vnuky Miroslava a Lukáše a za + rodinu z obou stran
10.07. Pondělí sv. Amálie (Libuše)
11.07. Úterý Svátek sv. Benedikta 17:00 za + Františka Carbola, manželku Marii, syna Petra a za živou a + rodinu
12.07. Středa sv. Jan Qualbert
13.07. Čtvrtek sv. Jindřich 17:00 Volná intence
14.07. Pátek bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis
15.07. Sobota sv. Bonaventura
16.07. Neděle 15. neděle v mezidobí 8:30 za + Jindřicha Němce, Adélu Němcovou a Hynka Kalabise
17.07. Pondělí sv. Česlav a Hyacint
18.07. Úterý sv. Emilián
19.07. Středa sv. Makrina
20.07. Čtvrtek sv. Eliáš
21.07. Pátek sv. Vavřinec z Brindisi
22.07. Sobota sv. Marie Magdaléna
23.07. Neděle 16. neděle v mezidobí 8:30 za + rodiče Blahutovy a Chalupkovy
24.07. Pondělí sv. Kristina
25.07. Úterý svátek sv. Jakuba apoštola 17:00 Volná intence
26.07. Středa sv. Jáchym a Anna
27.07. Čtvrtek sv. Gorazd a druhové 17:00 za + Vítězslavu Petrovou , manžela, syna Václava, za Emilii Očadlovou a za živou a + rodinu a duše v očistci
28.07. Pátek sv. Nazarius a Celsus
29.07. Sobota sv. Marta
30.07. Neděle 17. neděle v mezidobí 8:30 za + Ludmilu Galáčovou , manžela Jiřího, bratra Josefa s manželkou, zetě Jaroslava a Vladimíra a za rodič z obou stran
31.07. Pondělí sv. Ignác z Loyoly
01.08. Úterý sv. Alfons z Liguori 17:00 Volná intence
02.08. Středa sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard
03.08. Čtvrtek sv. Lydie 17:00 Volná intence
04.08. Pátek sv. Jan Maria Vianney, první pátek v měsíci
05.08. Sobota Posvěcení římské baziliky Panny Marie, první sobota v měsíci
06.08. Neděle Svátek Proměnění Páně 8:30 za + Františku Mohylovou, manžela Alfonse a ostatní zemřelé z rodiny

 


01.06. Čtvrtek sv. Justin 17:00 Volná intence
02.06. Pátek První pátek v měsíci  15:00  Pohřeb
03.06. Sobota První sobota v měsíci
04.06. Neděle Slavnost Seslání Ducha svatého 8:30 Za + Ladislava Nytru, manželku a za živé a zemřelé z rodiny Nytrovy
05.06. Pondělí sv. Bonifác
06.06. Úterý sv. Norbert 17:00 za + Alžbětu Petrovou a manžela
07.06. Středa sv. Robert
08.06. Čtvrtek sv. Medard 17:00 Volná intence
09.06. Pátek sv. Efrém Syrský
10.06. Sobota sv. Maxim
11.06. Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 8:30 za + Jana Mičku, manželku Barboru, syny Jana a Davida a za dceru Kateřinu
12.06. Pondělí sv. Jan z Fakunda
13.06. Úterý sv. Antonín z Padovy 17:00 za + Karla Pumperlu a manželku Aloisii
14.06. Středa sv. Anastáz
15.06. Čtvrtek sv. Vít 17:00 za Jiřího Šokalu, rodiče acelou rodinu Šokalovou
16.06. Pátek sv. Benon
17.06. Sobota sv. Řehoř Barbarigo
18.06. Neděle 11. neděle v mezidobí 8:30 za + Aloise Golu a rodiče
19.06. Pondělí sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald
20.06. Úterý sv. Silverius 17:00 za Aloisii Papalovou, Viktora Papalu, rodiče z obou stran a za Josefa Skybíka
21.06. Středa sv. Alois Gonzaga
22.06. Čtvrtek sv. Jan Fisher a Tomáš More 17:00  Za + rodiče , sestru jejiho manžela, a+ Jana Skotnicu
23.06. Pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova  17::00  Za+ Dominika k 7 vyroči umrtí
24.06. Sobota Slavnost Narození sv. Jana Křtitele  8:30  Za+ Davida Frydeckeho Aloizii a Karla Bojkoví
25.06. Neděle 12. neděle v mezidobí 8:30 za + Annu a Ondřeje Kunzovy, dcery a syny, + Josefa Materu.
26.06. Pondělí sv. Jan a Pavel
27.06. Úterý sv. Cyril Alexandrijský 17:00 za + rodiče Tomikovy a Lišivkovy
28.06. Středa sv. Irenej
29.06. Čtvrtek Slavnost sv. Petra a Pavla 17:00 Poděkovaní za 12 let kněžstvi
30.06. Pátek sv. prvomučedníci římští
01.07. Sobota První sobota v měsíci
02.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 8:30 za živé a + farníky z Raškovic

 


30.04. Neděle 3. neděle velikonoční 8:30 Za+ Olgu Němcovou a manžela Josefa Němce a rodiny y obou stran
01.05. Pondělí Dělník sv. Josef 8:30 Za + zemřelou matku
02.05. Úterý sv. Atanáš
03.05. Středa Svátek sv. Filipa a Jakuba
04.05. Čtvrtek sv. Florián 17:00 Za + Jindřicha Uherka, jeho bratra Augustina a jejich rodiče
05.05. Pátek sv. Gothard, první pátek v měsíci 17:00 Na úmysl darce
06.05. Sobota sv. Jan Sarkander, první sobota v měsíci
07.05. Neděle 4. neděle velikonoční 8:30 Za Floriána Kozla u příležitosti nedožitých 100 let
08.05. Pondělí Panna Maria, Prostřednice všech milostí  8:30  Na poděkovaní za přijáta dobrodini
09.05. Úterý sv. Hermus 17:00 Na úmysl darce
10.05. Středa sv. Izidor
11.05. Čtvrtek sv. Ignác z Láconi 17:00 Volná intence
12.05. Pátek sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
13.05. Sobota sv. Ondřej Hubert Fournet
14.05. Neděle 5. neděle velikonoční 8:30 Za + Jindřicha Pitříka, Augustina Skláře, manželku, syna a dceru
15.05. Pondělí sv. Žofie
16.05. Úterý Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech  kněžský den
17.05. Středa sv. Paschal Baylon
18.05. Čtvrtek sv. Jan I. 17:00 Volná intence
19.05. Pátek sv. Petr Celestýn
20.05. Sobota sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
21.05. Neděle 6. neděle velikonoční 8:30 Za + Jana Bujnocha a rodinu Valicovu
22.05. Pondělí sv. Julie
23.05. Úterý sv. Jan Křtitel de Rossi 17:00 Volná intence
24.05. Středa sv. Vincent Lerinský
25.05. Čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 17:00 Za + rodiče Bohuslava a Marii Carbolovy a za celou rodinu Bohacikovou
26.05. Pátek sv. Filip Neri
27.05. Sobota sv. Augustin z Canterbury
28.05. Neděle 7. neděle velikonoční 8:30 Za + Karla Leva, rodiče a rodinu Hruškovou
29.05. Pondělí sv. Maximin
30.05. Úterý sv. Zdislava 17:00 Volná intence
31.05. Středa Svátek Navštívení Panny Marie
01.06. Čtvrtek sv. Justin 17:00 Volná intence
02.06. Pátek sv. Marcelin a Petr, první pátek v měsíci  15:00  Pohřeb
03.06. Sobota sv. Karel Lwanga a druhové, první sobota v měsíci
04.06. Neděle Slavnost Seslání Ducha svatého 8:30 Za + Ladislava Nytru, manželku a za živé a zemřelé z rodiny Nytrovy

 


02.04. Neděle 5. neděle postní 8:30 Volná intence
03.04. Pondělí sv. Nikita
04.04. Úterý sv. Izidor 17:00 Volná intence
05.04. Středa sv. Vincenc Ferrerský
06.04. Čtvrtek sv. Notger 17:00 Volná intence
07.04. Pátek sv. Jan Křtitel de la Salle, první pátek v měsíci 17:00 Volná intence
08.04. Sobota sv. Albert 8:30 40 let. O. Pawel
09.04. Neděle 6. neděle postní, Květná neděle 8:30 Za + Marii Zubkovou, manžela Oldřicha a + z obou rodin
10.04. Pondělí sv. Michael de Sanctis
11.04. Úterý sv. Stanislav
12.04. Středa sv. Julius
13.04. Čtvrtek Zelený čtvrtek 17:00 Za + Libuši a Bohuslava Bezruče
14.04. Pátek Velký pátek 15:00 Velkopáteční obřady
15.04. Sobota Bílá sobota 20:00 Volná intence
16.04. Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8:30 za Oldřicha Hlostu, rodinu Hlosotovou a Kotrmanovou
17.04. Pondělí Pondělí velikonoční 8:30 Volná intence
18.04. Úterý sv. Krescenc 17:00 Za + Karla Petra, manželku, syna Václava, Emilii Očadlovou a za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
19.04. Středa sv. Ema 10:00 40 let o. Pawel
20.04. Čtvrtek sv. Hugo 17:00 Za + Franiška Bělíka, rodiče a sourozence a za celou rodinu Bělíkovou
21.04. Pátek sv. Anselm
22.04. Sobota sv. Leonid
23.04. Neděle 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství 8:30 Za Jiřího Kozla, syna Petra a rodiče, za + Ludmilu Skotnicovou, rodiče, bratra a sestru a za + Josefa Kuboně
24.04. Pondělí sv. Jiří
25.04. Úterý Svátek sv. Marka 17:00 Volná intence
26.04. Středa sv. Richarius
27.04. Čtvrtek sv. Zita 17:00 Volná intence
28.04. Pátek sv. Petr Chanel – sv. Ludvík Maria Grignion
29.04. Sobota Svátek sv. Kateřiny Sienské
30.04. Neděle 3. neděle velikonoční 8:30 Volná intence

 


26.02. Neděle 8. neděle v mezidobí 8:30 Za + P. Albína Szewieczka, Alexandru Bojkovou a Bohdána Bojka
27.02. Pondělí sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
28.02. Úterý sv. Roman
01.03. Středa Popeleční středa, den přísného půstu 17:00 Za+ Soňu Gotvaldovou
02.03. Čtvrtek sv. Simplicius 17:00 Za+ Milašku Moškořovou, sestru Martu, Bratra Mirka, a rodiče Žvakovy
03.03. Pátek sv. Kunhuta, první pátek v měsíci 17:00 Za + Bohumila Bezecného, rodiče a prarodiče z obou stran
04.03. Sobota sv. Kazimír, první sobota v měsíci
05.03. Neděle 1. neděle postní 8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana, Bedřicha a Ladislava, za vnuky Stanislava a Karla a za snachu Hedviku,a Jarku
06.03. Pondělí bl. Friedrich
07.03. Úterý sv. Perpetua a Felicita 17:00 Volná intence
08.03. Středa sv. Jan z Boha
09.03. Čtvrtek sv. Františka Římská 17:00 Volná intence
10.03. Pátek sv. Jan Ogilvie
11.03. Sobota sv. Eulogius z Kordoby
12.03. Neděle 2. neděle postní 8:30 Za + Vojtěcha Dybu a živou a zemřelou rodinu Dybovou a Boháčovou
13.03. Pondělí sv. Patricie
14.03. Úterý sv. Matylda 17:00 Za + Drahomíru Přibylovou a manžela Radoslava
15.03. Středa sv. Longin
16.03. Čtvrtek sv. Heribert 17:00 Za + Marii Žiškovou, manžela a syna Vladimíra
17.03. Pátek sv. Patrik
18.03. Sobota sv. Cyril Jeruzalémský
19.03. Neděle 3.neděle postní 8:30 Za žijícího syna Josefa
20.03. Pondělí Slavnost sv. Josefa  17::00
21.03. Úterý bl. Serapion  14:00  Pohřeb
22.03. Středa sv. Epafrodit
23.03. Čtvrtek sv. Turibius z Mongroveja  17:00  Na úmysl darce
24.03. Pátek sv. Kateřina Švédská
25.03. Sobota Slavnost Zvěstování Páně 8:30 Na poděkovaní za 96 let života, a za + manžela
26.03. Neděle 4. neděle postní 8:30 Za Františka Mikoláše a rodiče
27.03. Pondělí sv. Rupert
28.03. Úterý sv. Rogát 17:00 Za děti a vnoučata
29.03. Středa bl. Ludolf
30.03. Čtvrtek sv. Jan Klimak 17:00 Na úmysl dárce
31.03. Pátek bl. Balbína
01.04. Sobota sv. Makarius, první sobota v měsíci
02.04. Neděle 5. neděle postní 8:30 Za + Jana Galače, a rodinu Galačovou a Špokovou

 


 

01.02. Středa sv. Pionius
02.02. Čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 17:00 Za+ Marii Pavlikovou, manžela a děti
03.02. Pátek sv. Blažej, první pátek v měsíci 17:00 Volná intence
04.02. Sobota sv. Ondřej Corsini, první sobota v měsíci
05.02. Neděle 5. neděle v mezidobí 8:30 Za + Jiřinu a Františka Kunzovy a celou živou rodinu
06.02. Pondělí sv. Pavel Miki a druhové
07.02. Úterý sv. Richard 17:00 Volná intence
08.02. Středa sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada
09.02. Čtvrtek sv. Apollonie 17:00 Volná intence
10.02. Pátek sv. Scholastika
11.02. Sobota Panna Maria Lourdská 8:30 Za nemocné z naší farnosti
12.02. Neděle 6. neděle v mezidobí 8:30
13.02. Pondělí sv. Kateřina Ricciová
14.02. Úterý sv. Valentin 17:00 Za Ludvíka Mikoláše a manželku
15.02. Středa sv. Jiřina
16.02. Čtvrtek sv. Juliána 17:00 Volná intence
17.02. Pátek sv. Alexius a druhové
18.02. Sobota sv. Simeon
19.02. Neděle 7. neděle v mezidobí 8:30 Děkovná mše sv, za živou rodinu Kohutovou
20.02. Pondělí sv. Nikefor
21.02. Úterý sv. Petr Damiani 17:00 Na úmysl darce
22.02. Středa svátek Stolce sv. Petra  17:00  Na úmysl sv.otce
23.02. Čtvrtek sv. Polykarp
24.02. Pátek sv. Modest
25.02. Sobota sv. Valburga
26.02. Neděle 8. neděle v mezidobí 8:30 Volná intence
27.02. Pondělí sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
28.02. Úterý sv. Roman
01.03. Středa Popeleční středa, den přísného půstu 17:00 Volná intence
02.03. Čtvrtek sv. Simplicius 17:00 Volná intence
03.03. Pátek sv. Kunhuta, první pátek v měsíci 17:00 Za + Bohumila Bezecného, rodiče a prarodiče z obou stran
04.03. Sobota sv. Kazimír, první sobota v měsíci
05.03. Neděle 1. neděle postní 8:30 Za + Terezii Kaňokovou, manžela Jana, syny Stanislava, Jana, Bedřicha a Ladislava, za vnuky Stanislava a Karla a za snachu Hedviku

 


01.01. Neděle Slavnost Matky Boží Panny Marie 8:30 Za farníky s prosbou o Boží požehnání
02.01. Pondělí sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
03.01. Úterý sv. Jenovéfa, Nejsvětější jméno Ježíš 17:00 Volná intence
04.01. Středa sv. Anděla z Foligna
05.01. Čtvrtek sv. Telesfor
06.01. Pátek Slavnost Zjevení Páně 17:00 Volná intence
07.01. Sobota sv. Rajmund z Penafortu
08.01. Neděle Svátek Křtu Páně 8:30 Za + Marii Urbanovou a manžela Jana
09.01. Pondělí sv. Julián
10.01. Úterý sv. Agathon 17:00  Volná  intence
11.01. Středa ct. Marie Elekta
12.01. Čtvrtek sv. Probus 17:00 Volná intence
13.01. Pátek sv. Hilarius z Poitiers
14.01. Sobota sv. Sáva Srbský
15.01. Neděle 2. neděle v mezidobí 8:30 Za+ Františka
16.01. Pondělí sv. Marcel I., papež
17.01. Úterý sv. Antonín Veliký 17:00 Volná intence
18.01. Středa Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
19.01. Čtvrtek sv. Márius a Marta a jejich synové 17:00 Za + Karlu Žiškovou, rodiče a bratra s manželkou
20.01. Pátek sv. Fabián a Šebestián
21.01. Sobota sv. Anežka Římská
22.01. Neděle 3. neděle v mezidobí 8:30 Za farníky
23.01. Pondělí sv. Ildefons
24.01. Úterý sv. František Saleský 17:00 Volná intence
25.01. Středa Svátek Obrácení svatého Pavla
26.01. Čtvrtek sv. Timotej a Titus 17:00 Volná intence
27.01. Pátek sv. Anděla Mericiová
28.01. Sobota sv. Tomáš Akvinský
29.01. Neděle 4. neděle v mezidobí 8:30 Za + Kristinu a Rudolfa Bočkovy, syna a dcery
30.01. Pondělí sv. Martina
31.01. Úterý sv. Jan Bosko 17:00 Volná intence
01.02. Středa sv. Pionius
02.02. Čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 17:00 Za+ Marii Pavlikovou, manžela a děti
03.02. Pátek sv. Blažej 17:00 Volná intence
04.02. Sobota sv. Ondřej Corsini
05.02. Neděle 5. neděle v mezidobí 8:30 Za + Jiřinu a Františka Kunzovy a celou živou rodinu

04.12. DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 8:30 Za + Josefa Netice, manželku Olgu a rodiče z obou stran
05.12.
06.12. Úterý, památka Sv. Mikuláše, biskupa 17:00 Za + Vítězslavu Vavříkovou a manžela Ferdinanda
07.12.
08.12. Čtvrtek, slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 17:00 Volná intence
09.12.
10.12.
11.12. TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 8:30 Za Boženu Dámkovou, manžela, rodiče a sourozence
12.12.
13.12. Úterý, památka Sv. Lucie, panny a mučednice  17:00  Za + Františka a Annu, sourozence dceru Věru
14.12.
15.12. Čtvrtek 17:00 za + P. Rudolfa Swienczka, bývalého faráře na Morávce
16.12.
17.12.
18.12. ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 8:30 Za + Jindřicha a Adélu Němcovy a + Hynka Kalabise
19.12.
20.12. Úterý 17:00 Za+ Františka a Annu, sourozence, a dceru Věru
21.12.
22.12. Čtvrtek 17:00 Mše sv. není
23.12.
24.12. Sobota, Adam a Eva, Štědrý den 24:00 Za Františka Golu , bratra a rodiče
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 8:30 Za + Jaromíra Bambulíka, manželku Marii, dceru Marcelu, zetě Jaroslava, vnuka Marka a za rodiče z obou stran
26.12. Pondělí, svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka 8:30 Za + Jarmilu Stuchlíkovou, manžela, bratra, švagrovou, neteř a za rodiče z obou stran
27.12. Úterý, svátek Sv. Jana, apoštola a evangelisty 17:00 Za dobrodince
28.12.
29.12. Čtvrtek 17:00 Za + Jaromíra Hlisnikovského u příležitosti nedožitých 70. narozenin
30.12.  Pátek, svátek Sv. rodiny  17:00  Za rodiny naší farnosti
31.12. Sobota, památka Sv. Silvestra I., papeže 14:00 Na poděkování za milosti a dary udělené během roku 2016
01.01. Neděle, Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok 8:30 Za farníky s prosbou o Boží požehnání

30.10.  31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Za + rodinu Kozlovou a Skotnicovou
31.10.
01.11. Úterý, slavnost Všech svatých 17:00 Za + Veroniku Kubasovou a manžela
02.11. Středa, památka Všech věrných zemřelých 17:00 Za zemřelé
03.11. Čtvrtek 17:00 Za Radoslava Přikryla a manželku
04.11.  Pátek  17:00  Za Karla Dorňáka a rodiče
05.11.
06.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Za Jana Bujnocha, Leopolda Valicu, manželku, syna Jaromíra a zemřelou rodinu
07.11.
08.11. Úterý 17:00 Za Josefa Tesarčíka, rodinu Rusinovou, Drabinovou a Nytrovou
09.11.
10.11. Čtvrtek, památka Sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 17:00 Za + Amalii Čurajovou, manžela, dceru a zetě
11.11.
12.11.
13.11. Hlavní pouť u sv. Martina 8:30 Za živé a zemřelé farníky z Raškovic
13.11. 10:00 Za + Marii a Františka Šteblovy
14.11.
15.11. Úterý 17:00 Za + Františka a Marii Materovy a syna Antonína
16.11.
17.11. Čtvrtek, památka Sv. Alžběty Uherské, řeholnice 8:30 Za rodinu Zelinovou a Kacířovou a duše v očistci
18.11.
19.11.
20.11. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 8:30 Za + Josefa Pašku a živou a zemřelou rodinu
21.11.
22.11. Úterý, památka Sv. Cecilie, panny a mučednice 17:00 Za zemřelou rodinu Platošovou a Cecílii Boháčovou
23.11.
24.11. Čtvrtek, památka Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků 17:00 Za + Karlu Žiškovou, bratra Bohumila a jeho manželku a za rodiče Moškořovy
25.11.
26.11.
27.11. PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 8:30 Za Karla Mikoláše a rodiče
28.11.
29.11. Úterý 17:00 Volná intence
30.11.
01.12. Čtvrtek 17:00 Volná intence
02.12.
03.12.
04.12. DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 8:30 Za + Josefa Netice, manželku Olgu a rodiče z obou stran

 

02.10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Za + Jana Smažáka, manželku Annu, syna Štěpána a za Josefa Zabalíka
04.10. Úterý, památka Sv. Františka z Assisi 17:00 Za + Soňu Gottwelovou
06.10. Čtvrtek 17:00 Za + Annu a Františka Stuchlíkovy, dceru Věru a kmotry
07.10. Pátek, památka Panny Marie Růžencové 17:00 Za rodinu Gřundělovou a Novákovou
09.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Za + Annu a Jana Hlavatých, syna Jana a příbuzné z obou stran
11.10. Úterý 17:00 Za + Jarmilu Nogolovou a Jarmilu Mikolášovou
13.10. Čtvrtek 17:00 Za + Terezii Liškovou a manžela
16.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Děkovná mše sv.
18.10. Úterý, svátek Sv. Lukáše, evangelisty 17:00 Za +  Bohuslava a Boženu Drabinovou a rodinu z obou stran
20.10. Čtvrtek 17:00 Volná intence
23.10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Za + Jiřího Moškoře, rodiče a sestry a za + Rudolfa Hlostu, manželku Mariia syna Jaroslava
25.10. Úterý 17:00 Obsazený termín, Za + Jana Uhera
27.10. Čtvrtek 17:00 Za + rodinu Gřundělovou a Novákovou
28.10. Pátek, svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 8:30 Obsazený termín, Za + Jana Uhera
30.10.  31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8:30 Za + rodinu Kozlovou a Skotnicovou