Bohoslužby ve Skalici

 

Datum Den Svátek Hodina Intence
04.12.2022 Neděle 2. neděle adventní 8:30 Za + Karla Mikoláše a rodiče z obou stran
06.12.2022 Úterý sv. Mikuláš 17:00  
08.12.2022 Čtvrtek Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 17:00 Za živou a + rodinu Musálkovou, Pavelkovou a Lenku Pavlišovou
11.12.2022 Neděle 3. neděle adventní 8:30 Za + Jaromíra Babulíka, manželku Marii, dceru Marcelu, zetě Jaroslava, švagrovou Ludmilu, vnuka Marka, bratra Jana a rodiče z obou stran
13.12.2022 Úterý sv. Lucie (Světluše)
Od 16:30 možnost svátosti smíření
17:00 Za Boženu Damkovou, manžela, rodiče a sourozence
15.12.2022 Čtvrtek sv. Valerián 17:00 Za + Vítězslavu Vavříkovou a jejího manžela Ferdinanda a za + Radoslava Přikryla
18.12.2022 Neděle 4. neděle adventní
Sbírka na potřeby farnosti
8:30 Za hasiče
24.12.2022 Sobota Štědrý den 22:00 Za farníky
25.12.2022 Neděle Slavnost Narození Páně
Sbírka na Diecézní mzdový a solidární fond
8:30 Za Františka Golu a za živou a + rodinu
26.12.2022 Pondělí Svátek sv. Štěpána 8:30 Za rodiče Lišivkovy a Tomíkovy
27.12.2022 Úterý Svátek sv. Jana Evangelisty 17:00 Za Annu Nezdařilovou, manžela, rodiče, bratra a švagry
31.12.2022 Sobota sv. Silvestr 14:00  
01.01.2023 Neděle Slavnost Matky Boží Panny Marie 8:30  

Pořad bohoslužeb na prosinec je ke stažení zde