Bohoslužby v Bašce

Datum Den Svátek Hodina Intence
1.4.2024 Pondělí Pondělí velikonoční 10:00 Za + Andělu Bjolkovou, manžela, snachu Jiřinu a rodiče z obou stran
5.4.2024 Pátek sv. Vincenc Ferrerský
(První pátek v měsíci)
18:00 Růžencová – za živé a + členy
7.4.2024 Neděle 2. neděle velikonoční 10:00 Za živou a + rodinu Šustkovou, Chlebkovou a Božeňovou
8.4.2024 Pondělí Slavnost Zvěstování Páně 18:00  
10.4.2024 Středa sv. Michael de Sanctis 8:00  
12.4.2024 Pátek sv. Julius 18:00 Za + Jana Bělicu, manželku, 2 syny, snachu a ostatní + z rodiny Bělicovy a Tesařovy
14.4.2024 Neděle 3. neděle velikonoční 10:00 Na poděkování Pánu Bohu za dar svátosti křtu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
21.4.2024 Neděle 4. neděle velikonoční
Sbírka na potřeby farnosti
10:00 Za + Jozefa Ježíka a rodiče z obou stran
24.4.2024 Středa sv. Jiří 8:00  
26.4.2024 Pátek sv. Richarius 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní
28.4.2024 Neděle 5. neděle velikonoční 10:00 Za + Boženu Chovancovou, manžela, dceru a rodiče z obou stran
1.5.2024 Středa Dělník sv. Josef 8:00  
3.5.2024 Pátek Svátek sv. Filipa a Jakuba
(První pátek v měsíci)
18:00  
5.5.2024 Neděle 6. neděle velikonoční 10:00 Za nedožitých 20 let + Josefa Eliáše a za živou rodinu

Májové pobožnosti budou vždy v neděli před mší svatou.

Pořad bohoslužeb na duben je ke stažení zde