Bohoslužby v Bašce

01.03. Čtvrtek sv. Suitbert    
02.03. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Na úmysl dárce
03.03. Sobota První sobota v měsíci 8:00 za + Jana Křístka, rodiče, sourozence a kmotry
04.03. Neděle 3. neděle postní 10:00 Za + Marii Kořenou, manžela a rodiče z obou stran
05.03. Pondělí sv. Teofil (Bohumil)    
06.03. Úterý bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)    
07.03. Středa sv. Perpetua a Felicita ( Blažena) 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
08.03. Čtvrtek sv. Jan z Boha    
09.03. Pátek sv. Františka Římská 17:00 za + Karla Březinu, manželku a dceru
10.03. Sobota sv. Jan Ogilvie    
11.03. Neděle 4. neděle postní 10:00 za Marii a Jindřich Tesarčíkovy, dceru Drahomíru a Marii a za zetě Josefa
12.03. Pondělí sv. Kvirin    
13.03. Úterý sv. Patricie (Vlasta)    
14.03. Středa sv. Matylda 8:00 za + rodinu Krpcovou a + z rodiny Eliášovy
15.03. Čtvrtek sv. Longin    
16.03. Pátek sv. Heribert 17:00 za + Jana Řeháka, manželku Zdeňku a za rodiče, sourozence z obou stran
17.03. Sobota sv. Patrik    
18.03. Neděle 5. neděle postní 10:00 Děkovná
19.03. Pondělí sv. Archip    
20.03. Úterý Slavnost sv. Josefa    
21.03. Středa bl. Serapion 8:00  
22.03. Čtvrtek sv. Epafrodit    
23.03. Pátek sv. Turibius z Mongroveja 17:00 za Annu Válkovou a manžela
24.03. Sobota sv. Kateřina Švédská    
25.03. Neděle 6. neděle postní, Květná neděle 10:00 za + z rodiny Uličných, Mrázových a Žídkových a za živou rodinu
26.03. Pondělí sv. Kastulus (Haštal)    
27.03. Úterý sv. Rupert    
28.03. Středa sv. Rogát    
29.03. Čtvrtek Zelený čtvrtek 18:30 za + Josefa a Milana Sedlákových
30.03. Pátek Velký pátek 15:00 velkopáteční obřady
31.03. Sobota Bílá sobota    
01.04. Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční 10:00 za + Josefa Fabíka a manželku
02.04. Pondělí Pondělí velikonočního oktávu 10:00 za rodinu Mrázovou a zemřelé rodiče z obou stran
03.04. Úterý Úterý velikonočního oktávu    
04.04. Středa Středa velikonočního oktávu 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
05.04. Čtvrtek Čtvrtek velikonočního oktávu    
06.04. Pátek První pátek v měsíci dubnu 18:00 Za + Jana Bělicu, manželku, 2 syny, snachu a ostatní + z rodiny Bělicovy a Tesařovy
07.04. Sobota První sobota v měsíci dubnu    
08.04. Neděle 2. neděle velikonoční   za + Emilii a Viléma Kohutovy

 


01.02. Čtvrtek sv. Pionius    
02.02. Pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu, první pátek v měsící 18:00 Za + Leopolda Pastrňáka, bratry a rodiče
03.02. Sobota sv. Blažej, první sobota v měsíci 8:00 Za + Františka Juroka a dva syny
04.02. Neděle 5. neděle mezidobí 10:00 Za + Marii Vojkůvkovou a manžela
05.02. Pondělí sv. Agáta (Háta, Dobruše)    
06.02. Úterý sv. Pavel Miki a druhové    
07.02. Středa sv. Richard 8:00 Za  živé a + členy růžencového společenství
08.02. Čtvrtek sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada    
09.02. Pátek sv. Apollonie 17:00  
10.02. Sobota sv. Scholastika    
11.02. Neděle 6. neděle mezidobí 10:00 Za + Janu Kotkovou, manžela  a rodiče
12.02. Pondělí sv. Benedikt Aniánský    
13.02. Úterý sv. Kateřina Ricciová    
14.02. Středa sv. Valentin Popeleční středa 18:00  
15.02. Čtvrtek sv. Jiřina    
16.02. Pátek sv. Juliána 17:00  
17.02. Sobota sv. Alexius a druhové    
18.02. Neděle 1. neděle postní 10:00 Za + Annu Velkou a rodiče
19.02. Pondělí bl. Godšalk    
20.02. Úterý sv. Nikefor    
21.02. Středa sv. Petr Damiani    
22.02. Čtvrtek svátek Stolce sv. Petra  18:00  
23.02. Pátek sv. Polykarp    
24.02. Sobota sv. Modest    
25.02. Neděle 2. neděle postní 10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran
26.02. Pondělí sv. Alexandr    
27.02. Úterý sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie    
28.02. Středa sv. Roman 8:00  
01.03. Čtvrtek sv. Suitbert    
02.03. Pátek První pátek v měsíci 18:00  
03.03. Sobota První sobota v měsíci 8:00  
04.03. Neděle 3. neděle postní 10:00 Za + Marii Kořenou, manžela a rodiče z obou stran

 

01.01. Pondělí Slavnost Matky Boží Panny Marie 10:00 Za + Karlu Fabíkovou a rodiče z obou stran
02.01. Úterý sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský    
03.01. Středa sv. Jenovéfa, Nejsvětější jméno Ježíš 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
04.01. Čtvrtek sv. Anděla z Foligna    
05.01. Pátek první pátek v měsíci lednu 17:00  
06.01. Sobota Slavnost Zjevení Páně, první sobota 10:00 Za + Augustina Závodného a živou a + rodinu
07.01. Neděle Svátek Křtu Páně 10:00 Za Františku a Jaroslava Volných a vnuka Davida
08.01. Pondělí sv. Severin    
09.01. Úterý sv. Julián    
10.01. Středa sv. Agathon (Dobromil) 8:00  
11.01. Čtvrtek ct. Marie Elekta    
12.01. Pátek sv. Probus (Pravoslav) 17:00 Za + Oldřicha Grygara a ostatní + z rodiny
13.01. Sobota sv. Hilarius z Poitiers    
14.01. Neděle 2. neděle mezidobí 10:00 Za + Rudolfa Vavříka, manželku a ostatní zemřelé z rodiny
15.01. Pondělí sv. Pavel Poustevník    
16.01. Úterý sv. Marcel I.    
17.01. Středa sv. Antonín Veliký    
18.01. Čtvrtek Panna Maria, Matka jednoty křesťanů    
19.01. Pátek sv. Márius a Marta a jejich synové 17:00  
20.01. Sobota sv. Fabián a Šebestián    
21.01. Neděle 3. neděle mezidobí 10:00 Za + Silvestra Klečku,  švagra, švagrovou a rodiče z obou stran
22.01. Pondělí sv. Vincenc    
23.01. Úterý sv. Ildefons    
24.01. Středa sv. František Saleský 8:00  
25.01. Čtvrtek Svátek Obrácení svatého Pavla    
26.01. Pátek sv. Timotej (Bohuslav) a Titus 17:00  
27.01. Sobota sv. Anděla Mericiová    
28.01. Neděle 4. neděle mezidobí 10:00 Za + Františka Carbola, manželku Marii, dceru Mariia rodiče z obou stran
29.01. Pondělí sv. Sulpicius    
30.01. Úterý sv. Martina    
31.01. Středa sv. Jan Bosko 8:00  
01.02. Čtvrtek sv. Pionius    
02.02. Pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu, první pátek v měsící 18:00  
03.02. Sobota sv. Blažej, první sobota v měsíci 8:00 Za + Františka Juroka a dva syny
04.02. Neděle 5. neděle mezidobí 10:00 Za + Marii Vojkůvkovou a manžela

 


01.12. Pátek sv. Edmund Kampián, první pátek v měsíci 18:00 Na úmysl dárce
02.12. Sobota První sobota v měsíci  8:00  Za + Věru Stuchlíkovou, rodiče kmotry a sourozence
03.12. Neděle 1. neděle adventní 10:00 Za živou a + rodinu Staňkovou a Gavlasovou
04.12. Pondělí sv. Jan Damašský, sv. Barbora    
05.12. Úterý sv. Sába    
06.12. Středa sv. Mikuláš 7:00 Za místní růžencové společenství
07.12. Čtvrtek sv. Ambrož    
08.12. Pátek Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 18:00 Za + Karla Kaňáka, manželku a syna
09.12. Sobota sv. Valerie 7:00 za + Marii a Vítězslava Chlupovy a za živou a + rodinu
10.12. Neděle 2. neděle adventní 10:00 Za + Jaroslava ličku, manželku, syna Pavla a za duše v očistci
11.12. Pondělí sv. Damas I., papež    
12.12. Úterý Panna Maria Guadalupská    
13.12. Středa sv. Lucie 7:00 Za + rodinu Handrejchovou a Pišťkovou
14.12. Čtvrtek sv. Jan od Kříže    
15.12. Pátek sv. Valerián 17:00 Za + Annu Kasíkovou, manžela Rudolfa, dceru Lidušku a za + z rodiny Kasíkovy a Lazarovy
16.12. Sobota sv. Adelhaida  7:00  
17.12. Neděle 3. neděle adventní 10:00 Za rodinu Křistkovou
18.12. Pondělí sv. Rufus a Zosim    
19.12. Úterý bl. Urban    
20.12. Středa sv. Dominik Siloský 7:00 Za + Vladimíra Juroka a bratra Stanislava
21.12. Čtvrtek sv. Petr Kanisius    
22.12. Pátek sv. Servul    
23.12. Sobota sv. Jan Kentský 17:00 Na poděkování za 71 let života a dary Ducha Svatého
24.12. Neděle 4. neděle adventní, Štědrý den 15:00 Za děti naší farnosti
24.12. Neděle 4. neděle adventní, Štědrý den 24:00 Za + Jana Žídka, manželku, dceru, zetě, vnuka s manželkou a za + rodiče Vávrovy
25.12. Pondělí Slavnost Narození Páně 10:00 Za + Josefa Bayera, manželku Jaroslavu, rodiče a švagra Svatopluka
26.12. Úterý sv. Štěpán 10:00 Za živou a + rodinu Jurokovou
27.12. Středa sv. Jan Evangelista  17:00  
28.12. Čtvrtek sv. Betlémské děti, mučedníci    
29.12. Pátek sv. Tomáš Becket 17:00 Za živou a + rodinu Bělicovou, Kovalovou a Siudovou
30.12. Sobota sv. Evžen    
31.12. Neděle sv. Silvestr, papež 10:00 Za + Sylvestra Klečku, manželku, syna, zetě a rodiče z obou stran

 


01.11. Středa Slavnost Všech svatých 18:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
02.11. Čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  18:00 Za zemřelé z naší farnosti
03.11. Pátek sv. Martin de Porres, první pátek v měsíci 17:00 Za + Marii Kolenovou a ostatní zemřelé z rodiny
04.11. Sobota sv. Karel Boromejský, první sobota v měsíci  8:00  Za + Felixa a Mártu Nytrový
05.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 10:00 Za živé a + farníky z Kunčiček u Bašky
06.11. Pondělí sv. Leonard    
07.11. Úterý sv. Wilibrord    
08.11. Středa sv. Gottfried 8:00 Za + Terezii Kulhánkovou a manžela
09.11. Čtvrtek Svátek Posvěcení lateránské baziliky    
10.11. Pátek sv. Lev Veliký 17:00  
11.11. Sobota sv. Martin    
12.11. Neděle 32. neděle v mezidobí 10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran
13.11. Pondělí Svátek sv. Anežky České    
14.11. Úterý sv. Mikuláš Tavelič    
15.11. Středa sv. Albert Veliký 8:00  
16.11. Čtvrtek sv. Markéta Skotská    
17.11. Pátek sv. Alžběta Uherská 9:30  
18.11. Sobota Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla  
19.11. Neděle 33. neděle v mezidobí 10:00 Za + Františka a Markétu Hlisnikovské, sourozence a Jarmilu Tothovou
20.11. Pondělí sv. Felix z Valois    
21.11. Úterý Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě    
22.11. Středa sv. Cecílie 8:00  
23.11. Čtvrtek sv. Klement I.    
24.11. Pátek sv. Ondřej Dung-Lac a druhové 17:00 Za + Vítězslava Čapčucha, rodiče a živou rodinu
25.11. Sobota sv. Kateřina    
26.11. Neděle Slavnost Ježíš Krista Krále 10:00 Za živou a + rodinu Pavelkovou a Borovcovou
27.11. Pondělí sv. Virgil    
28.11. Úterý sv. Mansuet    
29.11. Středa sv. Saturnin 8:00 Na poděkování za 50 let společnoho života
30.11. Čtvrtek Svátek sv. Ondřeje    
01.12. Pátek sv. Edmund Kampián, první pátek v měsíci 17:00 Na úmysl dárce
02.12. Sobota sv. Bibiána, první sobota v měsíci  8:00  
03.12. Neděle 1. neděle adventní 10:00 Za živou a + rodinu Staňkovou a Gavlasovou

 


01.10. Neděle 26. neděle v mezidobí 10:00 za + Hedviku Hradišťanovou, manžela, syna Josefa, Miloslava a Karla
02.10. Pondělí sv. andělé strážní    
03.10. Úterý sv. Maxmilián    
04.10. Středa sv. František z Assisi 8:00 za + Karla Bělicu a ostatní zemřelé z rodiny
05.10. Čtvrtek sv. Palmác    
06.10. Pátek sv. Bruno, první pátek v měsíci 18:00 za živou a + rodinu Mrázovou
07.10. Sobota Panna Maria Růžencová, první sobota v měsíci  
08.10. Neděle 27. neděle v mezidobí 10:00 za + rodinu Koloničnou a Jurošovou
09.10. Pondělí sv. Dionýsius a druhové    
10.10. Úterý sv. Paulin    
11.10. Středa sv. German    
12.10. Čtvrtek sv. Radim    
13.10. Pátek sv. Eduard    
14.10. Sobota sv. Kalist I., papež    
15.10. Neděle 28. neděle v mezidobí 10:00 za + Jiřího Klečku, bratry a rodiče z obou stran
16.10. Pondělí sv. Markéta Maria Alacoque    
17.10. Úterý sv. Ignác Antiochijský    
18.10. Středa Svátek sv. Lukáše 8:00 za + Vlastimila Kovala a na poděkování za přijatá dobrodiní
19.10. Čtvrtek sv. Izák Jogues a druhové    
20.10. Pátek sv. Irena 17:00 za + Jarmilu a Emila Skálovy a ostatní zemřelé z rodiny Uherkovy
21.10. Sobota sv. Hilarion    
22.10. Neděle 29. neděle v mezidobí 10:00 za + Jarmilu a Stanislava Křivovy, rodiče z obou stran, Josefa Kubalu a za nemocnou dceru
23.10. Pondělí sv. Jan Kapistránský    
24.10. Úterý sv. Antonín Maria Klaret    
25.10. Středa sv. Kryšpín 8:00 Za + Jiřího Kulhánka a rodiče
26.10. Čtvrtek sv. Rustik    
27.10. Pátek sv. Frumencius 17:00 Volná intence
28.10. Sobota Svátek sv. Šimona a Judy    
29.10. Neděle 30. neděle v mezidobí 10:00 za Pavla Bělicu, batra a rodiče
30.10. Pondělí sv. Marcel    
31.10. Úterý sv. Wolfgang    
01.11. Středa Slavnost Všech svatých 18:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
02.11. Čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  18:00  Za naše zemřelé
03.11. Pátek sv. Martin de Porres, první pátek v měsíci 18:00 Za + Marii Kolenovou a ostatní zemřelé z rodiny
04.11. Sobota sv. Karel Boromejský, první sobota v měsíci  Za + Felixa a Mártu Nytrový
05.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 10:00 Za živé a + farníky z Kunčiček u Bašky

 


01.09. Pátek První pátek v měsíci 18:00 za Ladislava Chrapka, rodiče Řehákovy a rodinu Rudolovu
02.09. Sobota První sobota v měsíci    
03.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 10:00 za + Anežku Polochovou, manžela, syna Jiřího a snachu Martu
04.09. Pondělí sv. Růžena z Viterba    
05.09. Úterý sv. Viktorin    
06.09. Středa sv. Magnus 8:00 za místní růžencové společnenství
07.09. Čtvrtek sv. Melichar Grodecký    
08.09. Pátek Svátek Narození Panny Marie 18:00 za živou a + rodinu Kulhánkovou
09.09. Sobota sv. Petr Klaver    
10.09. Neděle 23. neděle v mezidobí 8:00 Děkovná
11.09. Pondělí sv. Emil    
12.09. Úterý Jména Panny Marie    
13.09. Středa sv. Jan Zlatoústý    
14.09. Čtvrtek Svátek Povýšení sv. kříže 18:00 na poděkování za přijatá dobrodiní
15.09. Pátek Panna Maria Bolestná 18:00 za + z rodiny Radovy a Teprovy
16.09. Sobota sv. Ludmila    
17.09. Neděle 24. neděle v mezidobí 10:00 za + Davida Volného
18.09. Pondělí sv. Josef Kupertinský    
19.09. Úterý sv. Januárius    
20.09. Středa sv. Ondřej, Pavel a druhové 8:00 za + Marii Herotovou, manžela, syna, dceru, zetě a vnuka
21.09. Čtvrtek Svátek sv. Matouše    
22.09. Pátek sv. Mořic a druhové 18:00 za živou a + rodinu Fabíkovou
23.09. Sobota sv. Pio z Pietrelciny    
24.09. Neděle 25. neděle v mezidobí 10:00 za + Ludmilu Šigutovou a ostatní zemřelé z rodiny Sobkovy, Bratálkovy, Kabátovy, Gachovy a Stýskalovy
25.09. Pondělí sv. Kleofáš    
26.09. Úterý sv. Kosma a Damián    
27.09. Středa sv. Vincenc z Paula    
28.09. Čtvrtek Slavnost sv. Václava, hlavního patrona naší vlasti 10:00 Děkovná
29.09. Pátek Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 18:00 Za + Jindřišku Fišerovou, manžela a za + Bohuslava Pliška a manželku
30.09. Sobota sv. Jeroným    
01.10. Neděle 26. neděle v mezidobí 10:00 za + Hedviku Hradišťanovou, manžela, syna Josefa, Miloslava a Karla

 


01.08. Úterý sv. Alfons z Liguori    
02.08. Středa sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard 8:00 Za + z rodiny Kimlovy a Žídkovy
03.08. Čtvrtek sv. Lydie    
04.08. Pátek sv. Jan Maria Vianney, první pátek v měsíci 18:00 za + Vlastimilu Žurkovou a duše v očistci
05.08. Sobota Posvěcení římské baziliky Panny Marie, první sobota v měsíci 8:00 Volná intence
06.08. Neděle Svátek Proměnění Páně 10:00 Děkovná
07.08. Pondělí sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové    
08.08. Úterý sv. Dominik    
09.08. Středa Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 8:00 Volná intence
10.08. Čtvrtek Svátek sv. Vavřince    
11.08. Pátek sv. Klára 18:00 za + Felixe Herota a ostatní zemřelé z rodiny
12.08. Sobota sv. Euplus, sv. Jana Františka de Chantal    
13.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 10:00 Za + Josefa a Milana Sedláka a živou rodinu Sedlákovou
14.08. Pondělí sv. Maxmilián Kolbe    
15.08. Úterý Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 18:00 za + Marii Čečotkovou a rodinu Bebčákovou
16.08. Středa sv. Štěpán Uherský 8:00 za+ Ladislava  Pastrňáka, bratry a rodiče
17.08. Čtvrtek sv. Myron    
18.08. Pátek sv. Helena 18:00 za + Aloise Krpelíka a švagra
19.08. Sobota sv. Jan Eudes  16:00  za + Václava Klečku, bratry a dvě manželky a za rodiče z obou stran (mše sv. s nedělní platností)
20.08. Neděle 20. neděle v mezidobí   Mše sv. není
21.08. Pondělí sv. Pius X.    
22.08. Úterý Panna Maria Královna    
23.08. Středa sv. Růžena z Limy    
24.08. Čtvrtek Svátek sv. Bartoloměje apoštola    
25.08. Pátek bl. Metoděj Dominik Trčka, sv. Benedikt a druhové    
26.08. Sobota ct. Martin Středa    
27.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 10:00 za + Martu Ramíkovou a za živou a + rodinu Běčákovou
28.08. Pondělí sv. Augustin    
29.08. Úterý Umučení sv. Jana Křtitele    
30.08. Středa sv. Fiakr 8:00 za + Marii Šajerovou a manžela
31.08. Čtvrtek sv. Rajmund    
01.09. Pátek První pátek v měsíci 18:00 za Ladislava Chrapka, rodiče Řehákovy a rodinu Rudolovu
02.09. Sobota První sobota v měsíci    
         

 


 


01.07. Sobota První sobota v měsíci 8:00 Na poděkování za dar zdraví
02.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 10:00 za + Bohuslava Kavku, švagra a rodiče z obou stran
03.07. Pondělí Svátek sv. Tomáše    
04.07. Úterý sv. Prokop    
05.07. Středa Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 8:00 za + rodinu Smejovou a Čajánkovou
06.07. Čtvrtek sv. Marie Gorettiová    
07.07. Pátek sv. Wilibald, první pátek v měsíci 18:00 za + Albertinu Polochovou, manžela, syna a rodiče z obou stran
08.07. Sobota sv. Kilián    
09.07. Neděle 14. neděle v mezidobí 10:00 za živou a + rodinu Pernickou, Polanskou a Gvužďochovou
10.07. Pondělí sv. Amálie (Libuše)    
11.07. Úterý Svátek sv. Benedikta    
12.07. Středa sv. Jan Qualbert 8:00 za živou a + rodinu Fojtíkovou a Trojáčkovou
13.07. Čtvrtek sv. Jindřich    
14.07. Pátek bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis 18:00 za + Liduši Skokanovou, bratry Oskara a Rudolfa Kasíka a za + z rodiny Kasíkovy a Šigutovy
15.07. Sobota sv. Bonaventura    
16.07. Neděle 15. neděle v mezidobí 10:00 Volná intence
17.07. Pondělí sv. Česlav a Hyacint    
18.07. Úterý sv. Emilián    
19.07. Středa sv. Makrina 8:00 Volná intence
20.07. Čtvrtek sv. Eliáš    
21.07. Pátek sv. Vavřinec z Brindisi 18:00 Volná intence
22.07. Sobota sv. Marie Magdaléna    
23.07. Neděle 16. neděle v mezidobí 10:00 za dar narození Marušky a za živou a + rodinu Mohylovou
24.07. Pondělí sv. Kristina    
25.07. Úterý svátek sv. Jakuba apoštola    
26.07. Středa sv. Jáchym a Anna 8:00 Volná intence
27.07. Čtvrtek sv. Gorazd a druhové    
28.07. Pátek sv. Nazarius a Celsus 18:00 za Annu Smažákovou a rodiče
29.07. Sobota sv. Marta    
30.07. Neděle 17. neděle v mezidobí 10:00 Vaclava Fišera, bratry a rodiče
31.07. Pondělí sv. Ignác z Loyoly    
01.08. Úterý sv. Alfons z Liguori    
02.08. Středa sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard 8:00 Volná intence
03.08. Čtvrtek sv. Lydie    
04.08. Pátek sv. Jan Maria Vianney, první pátek v měsíci 18:00 za + Vlastimilu Žurkovou a duše v očistci
05.08. Sobota Posvěcení římské baziliky Panny Marie, první sobota v měsíci
06.08. Neděle Svátek Proměnění Páně 10:00 Děkovná

 


01.06. Čtvrtek sv. Justin    
02.06. Pátek První pátek v měsíci 18:00 za živou a + rodinu Bjolkovou a Raszykovou
03.06. Sobota První sobota v měsíci 8:00 za + Bohuslava Pastora a rodiče
04.06. Neděle Slavnost Seslání Ducha svatého 10:00 za + Helenu Bjolkovou a živou rodinu Bjolkovou a Tesarčíkovou
05.06. Pondělí sv. Bonifác    
06.06. Úterý sv. Norbert    
07.06. Středa sv. Robert 8:00 Na poděkování za 80. let života s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu
08.06. Čtvrtek sv. Medard    
09.06. Pátek sv. Efrém Syrský 18:00 za + Bohumíra Koloničného, manželku Janu a sourozence
10.06. Sobota sv. Maxim    
11.06. Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 10:00 za + Arnošta a Vítězslava Carbolových, syny, dcery, zetě, snachy a vnuka
12.06. Pondělí sv. Jan z Fakunda    
13.06. Úterý sv. Antonín z Padovy    
14.06. Středa sv. Anastáz 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
15.06. Čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně  18:00  za živou + rodinu Burelovou a synovce Václava a na poděkovaní za 50 let manželství.
16.06. Pátek sv. Benon    
17.06. Sobota sv. Řehoř Barbarigo    
18.06. Neděle 11. neděle v mezidobí 10:00 za + Bohumíra Chovance, švagra Josefa a rodiče z obou stran
19.06. Pondělí sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald    
20.06. Úterý sv. Silverius    
21.06. Středa sv. Alois Gonzaga 8:00 za + Jaroslavu Polachovou , manžela, syna, zetě a rodiče z obou stran
22.06. Čtvrtek sv. Jan Fisher a Tomáš More    
23.06. Pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18:00 za + Zdeňka Foldynu,  manželku Libuši, dceru Dagmar a rodiče z obou stran
24.06. Sobota Slavnost Narození sv. Jana Křtitele  9.:30  Za + Jana
25.06. Neděle 12. neděle v mezidobí 10:00 za + Albertinu Polochovou, manžela, syna a rodiče z obou stran
26.06. Pondělí sv. Jan a Pavel    
27.06. Úterý sv. Cyril Alexandrijský    
28.06. Středa sv. Irenej    
29.06. Čtvrtek Slavnost sv. Petra a Pavla 18:00 za + Ladislava Adamce, manželku, syna a rodiče z obou stran
30.06. Pátek sv. prvomučedníci římští 18:00 za + Otakara Válka a rodiče z obou stran
01.07. Sobota První sobota v měsíci 8:00 Na poděkování za dar zdraví
02.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 10:00 za + Bohuslava Kavku, švagra a rodiče z obou stran

 


30.04. Neděle 3. neděle velikonoční 10:00 za + Emilii a Františka Najsarovy
01.05. Pondělí Dělník sv. Josef    
02.05. Úterý sv. Atanáš    
03.05. Středa Svátek sv. Filipa a Jakuba 8:00 za místní růžencové společenství
04.05. Čtvrtek sv. Florián    
05.05. Pátek sv. Gothard, první pátek v měsíci 17:00 za + P. Roberta Chovance
06.05. Sobota sv. Jan Sarkander, první sobota v měsíci   za místní růžencové společenství
07.05. Neděle 4. neděle velikonoční 10:00 za + Marii Vojkůvkovou, manžela a rodiče z obou stran
08.05. Pondělí Panna Maria, Prostřednice všech milostí    
09.05. Úterý sv. Hermus    
10.05. Středa sv. Izidor 8:00 za rodinu Pišťkovou a Handrejchovou
11.05. Čtvrtek sv. Ignác z Láconi    
12.05. Pátek sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus 17:00 za + z rodiny Bobkovy, Nálepovy a Juřicovy
13.05. Sobota sv. Ondřej Hubert Fournet    
14.05. Neděle 5. neděle velikonoční 10:00 za + Jaroslava Velkého a manželku Zdeňku
15.05. Pondělí sv. Žofie    
16.05. Úterý Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
17.05. Středa sv. Paschal Baylon 8:00 Volná intence
18.05. Čtvrtek sv. Jan I.    
19.05. Pátek sv. Petr Celestýn 17:00 za + Josefa Němce
20.05. Sobota sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský  
21.05. Neděle 6. neděle velikonoční 10:00 za + Andělu Sanitrovou, manžela Felixe, syny Jaroslava a Vladimíra a rodiče z obou stran
22.05. Pondělí sv. Julie    
23.05. Úterý sv. Jan Křtitel de Rossi    
24.05. Středa sv. Vincent Lerinský 8:00 za Vladimíra Juroka a bratra
25.05. Čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 18:00 za dar zdraví
26.05. Pátek sv. Filip Neri    
27.05. Sobota sv. Augustin z Canterbury    
28.05. Neděle 7. neděle velikonoční 10:00 za živou a zemřelou rodinu Blažkovou a Bystřickou
29.05. Pondělí sv. Maximin    
30.05. Úterý sv. Zdislava    
31.05. Středa Svátek Navštívení Panny Marie 8:00 Za + Aloise a Marii Kalmusovy, syna Petra a manželku.
01.06. Čtvrtek sv. Justin    
02.06. Pátek sv. Marcelin a Petr, první pátek v měsíci 17:00 Za živou a + rodinu Bjolkovou a Raszykovou.
03.06. Sobota sv. Karel Lwanga a druhové,

první sobota v  měsíci

 Za + Bohuslava Pastora a rodiče.
04.06. Neděle Slavnost Seslání Ducha svatého 10:00 za + Helenu Bjolkovou a živou rodinu Bjolkovou a Tesarčíkovou

 


02.04. Neděle 5. neděle postní 10:00 Za + Annu Velkou a rodiče
03.04. Pondělí sv. Nikita    
04.04. Úterý sv. Izidor    
05.04. Středa sv. Vincenc Ferrerský 8:00 Za místní růžencové společenství
06.04. Čtvrtek sv. Notger    
07.04. Pátek sv. Jan Křtitel de la Salle, první pátek v měsíci 17:00 Volná intence
08.04. Sobota sv. Albert    
09.04. Neděle 6. neděle postní, Květná neděle 10:00 Za + Karla Chovance, manželku, dcery, zetě a rodiče
10.04. Pondělí sv. Michael de Sanctis    
11.04. Úterý sv. Stanislav    
12.04. Středa sv. Julius    
13.04. Čtvrtek Zelený čtvrtek 18:30 Volná intence
14.04. Pátek Velký pátek 15:00 Velkopáteční obřady
15.04. Sobota Bílá sobota    
16.04. Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10:00 Za + Josefa Fabíka a manželku
17.04. Pondělí Pondělí velikonoční 10:00 Volná intence
18.04. Úterý sv. Krescenc    
19.04. Středa sv. Ema    
20.04. Čtvrtek sv. Hugo    
21.04. Pátek sv. Anselm 17:00 Za + Vlastimila Kovaříka
22.04. Sobota sv. Leonid    
23.04. Neděle 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství 10:00 Za + Františka Šebestu, manželku Annu a děti
24.04. Pondělí sv. Jiří    
25.04. Úterý Svátek sv. Marka    
26.04. Středa sv. Richarius 8:00 Volná intence
27.04. Čtvrtek sv. Zita    
28.04. Pátek sv. Petr Chanel – sv. Ludvík Maria Grignion 17:00 Za + Janu Koloničnou a manžela
29.04. Sobota Svátek sv. Kateřiny Sienské    
30.04. Neděle 3. neděle velikonoční 10:00 Za + Emilii a Františka Najsarovy

 


26.02. Neděle 8. neděle v mezidobí 10:00 Za + Bohuslava Michálka, syna Bohuslava, zetě a rodiče z obou stran
27.02. Pondělí sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie    
28.02. Úterý sv. Roman    
01.03. Středa Popeleční středa, den přísného půstu 18:00 Za + Karla Březinu , manželku a dceru
02.03. Čtvrtek sv. Simplicius    
03.03. Pátek sv. Kunhuta, první pátek v měsíci 18:00 Volná intence
04.03. Sobota sv. Kazimír, první sobota v měsíci  8:00  Volná intence
05.03. Neděle 1. neděle postní 10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran
06.03. Pondělí bl. Friedrich    
07.03. Úterý sv. Perpetua a Felicita    
08.03. Středa sv. Jan z Boha 8:00 Za místní růžencové společenství
09.03. Čtvrtek sv. Františka Římská    
10.03. Pátek sv. Jan Ogilvie 17:00 Za + Jana Řeháka, manželku Zdeňku a rodiče a sourozence z obou stran
11.03. Sobota sv. Eulogius z Kordoby    
12.03. Neděle 2. neděle postní 10:00 Za + Emila Kořeného, manželku a rodiče
13.03. Pondělí sv. Patricie    
14.03. Úterý sv. Matylda    
15.03. Středa sv. Longin 8:00 Za + Anežku Krpcovou, manžela, syna a za + z rodiny Eliášovy
16.03. Čtvrtek sv. Heribert    
17.03. Pátek sv. Patrik 17:00 Volná intence
18.03. Sobota sv. Cyril Jeruzalémský    
19.03. Neděle 3.neděle postní 10:00 Za + Josefa a Boženu Bjolkovy, rodiče a za janu Garovou
20.03. Pondělí Slavnost sv. Josefa  18:00  Za+ Josefa
21.03. Úterý bl. Serapion    
22.03. Středa sv. Epafrodit 8:00 Na úmysl darce
23.03. Čtvrtek sv. Turibius z Mongroveja    
24.03. Pátek sv. Kateřina Švédská 17:00 Za + Janu Válkovou a manžela
25.03. Sobota Slavnost Zvěstování Páně  10:00  Za  ochranu života
26.03. Neděle 4. neděle postní 10:00 Za + Josefa Ramíka a za živou a + rodinu Ramíkovou
27.03. Pondělí sv. Rupert    
28.03. Úterý sv. Rogát    
29.03. Středa bl. Ludolf 8:00 Za živou a + rodinu Němcovou, a Zamečnikovou.
30.03. Čtvrtek sv. Jan Klimak    
31.03. Pátek bl. Balbína 17:00 Za + Jana Bělicu, manželku, syny, snachu a ostatní + z rodiny Bělicovy a Tesařovy
01.04. Sobota sv. Makarius, první sobota v měsíci    
02.04. Neděle 5. neděle postní 10:00 Za + Annu Velkou a rodiče

 


01.02. Středa sv. Pionius    
02.02. Čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 17:00 Za + Leopolda Pastrňáka, bratry a rodiče
03.02. Pátek sv. Blažej, první pátek v měsíci 18:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
04.02. Sobota sv. Ondřej Corsini, první sobota v měsíci 8:00 Za + Františka Juroka a dva syny
05.02. Neděle 5. neděle v mezidobí 10:00 Za + Jindřicha a Marii Tesarčíkovy a dcery Drahomíru a Marii
06.02. Pondělí sv. Pavel Miki a druhové    
07.02. Úterý sv. Richard    
08.02. Středa sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada    
09.02. Čtvrtek sv. Apollonie    
10.02. Pátek sv. Scholastika    
11.02. Sobota Panna Maria Lourdská  10:00  Za farniki o dar zdráví
12.02. Neděle 6. neděle v mezidobí 10:00 Za + Janu Kotkovou, manžela  a rodiče
13.02. Pondělí sv. Kateřina Ricciová    
14.02. Úterý sv. Valentin    
15.02. Středa sv. Jiřina 8:00 Volná intence
16.02. Čtvrtek sv. Juliána    
17.02. Pátek sv. Alexius a druhové 17:00 Volná intence
18.02. Sobota sv. Simeon    
19.02. Neděle 7. neděle v mezidobí 10:00 Za + Vlastu Kohutovou, manžela a živé členy rodiny Kohutovy a Řezníčkovy
20.02. Pondělí sv. Nikefor    
21.02. Úterý sv. Petr Damiani    
22.02. Středa svátek Stolce sv. Petra 8:00 Volná intence
23.02. Čtvrtek sv. Polykarp .  
24.02. Pátek sv. Modest 17:00 Volná intence
25.02. Sobota sv. Valburga    
26.02. Neděle 8. neděle v mezidobí 10:00 Za + Bohuslava Michálka, syna Bohuslava, zetě a rodiče z obou stran
27.02. Pondělí sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie    
28.02. Úterý sv. Roman    
01.03. Středa Popeleční středa, den přísného půstu 18:00 Za + Karla Březinu , manželku a dceru
02.03. Čtvrtek sv. Simplicius    
03.03. Pátek sv. Kunhuta, první pátek v měsíci 18:00 Volná intence
04.03. Sobota sv. Kazimír, první sobota v měsíci    
05.03. Neděle 1. neděle postní 10:00 Za + Alfonse Fišera, brazry a rodiče z obou stran

 


01.01. Neděle Slavnost Matky Boží Panny Marie 10:00 Za + Františku a Jaroslava Volných a syna Davida
02.01. Pondělí sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský    
03.01. Úterý sv. Jenovéfa, Nejsvětější jméno Ježíš    
04.01. Středa sv. Anděla z Foligna 8:00 Za místní růžencové společenství
05.01. Čtvrtek sv. Telesfor    
06.01. Pátek Slavnost Zjevení Páně 18:00 Za + Augustina Závodného a rodiče
07.01. Sobota sv. Rajmund z Penafortu    
08.01. Neděle Svátek Křtu Páně 10:00 Za + Karlu Fabíkovou a rodiče z obou stran
09.01. Pondělí sv. Julián    
10.01. Úterý sv. Agathon    
11.01. Středa ct. Marie Elekta 8:00 Volná intence
12.01. Čtvrtek sv. Probus    
13.01. Pátek sv. Hilarius z Poitiers 17:00 Volná intence
14.01. Sobota sv. Sáva Srbský    
15.01. Neděle 2. neděle v mezidobí 10:00 Za + Rudolfa Vavříka, manželku a ostatní zemřelé z rodiny
16.01. Pondělí sv. Marcel I., papež    
17.01. Úterý sv. Antonín Veliký    
18.01. Středa Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 8:00 Poděkování za přijáta dobrodiní
19.01. Čtvrtek sv. Márius a Marta a jejich synové    
20.01. Pátek sv. Fabián a Šebestián 17:00 Volná intence
21.01. Sobota sv. Anežka Římská    
22.01. Neděle 3. neděle v mezidobí 10:00 Za + Františka Carbola, manželku Marii, dceru Mariia rodiče z obou stran
23.01. Pondělí sv. Ildefons    
24.01. Úterý sv. František Saleský    
25.01. Středa Svátek Obrácení svatého Pavla 8:00 Volná intence
26.01. Čtvrtek sv. Timotej a Titus    
27.01. Pátek sv. Anděla Mericiová 17:00 Volná intence
28.01. Sobota sv. Tomáš Akvinský    
29.01. Neděle 4. neděle v mezidobí 10:00 Za + Sylvestra Klečku, švagra, švagrovou a rodiče z obou stran
30.01. Pondělí sv. Martina    
31.01. Úterý sv. Jan Bosko    
01.02. Středa sv. Pionius    
02.02. Čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu  18:00  Volná intence
03.02. Pátek sv. Blažej 18:00 Za + Leopolda Pastrňáka, bratry a rodiče
04.02. Sobota sv. Ondřej Corsini  8:00  Volná intence
05.02. Neděle 5. neděle v mezidobí 10:00 Za + Jindřicha a Marii Tesarčíkovy a dcery Drahomíru a Marii

04.12. DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 Za + Petra Škodu
05.12.      
06.12.      
07.12. Středa, památka Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 7:15 Za místní růžencové společenství
08.12.  Čtvrtek, slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU  18:00  Za + Jarmilu a Stanislava Křivovy, rodiče z obou stran, Josefa Kubalu a za nemocnou dceru
09.12.      
10.12. Sobota 7:00 Volná intence
11.12. TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 Za + Jindřicha Čajánka a + dceru Marcelu
12.12.      
13.12.      
14.12. Středa, památka Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 7:00 Za + Vladimíra Juroka a bratra Stanislava
15.12.      
16.12. Pátek 17:00 Za + Annu Kasíkovou, manžela Rudolfa, rodinu Kasíkovou, Lazarovou, Šigutovou a + Evu Marešovou
17.12. Sobota 7:00 Na úmysl dárce
18.12. ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 Za rodinu Staníkovou a Gavlasovou
19.12.      
20.12.      
21.12. Středa 7:00 Za + rodinu Handrejchovou a Pišťkovou
22.12.      
23.12.      
24.12. Sobota, Adam a Eva, Štědrý den 15:00 Za děti
24.12. Sobota, Adam a Eva, Štědrý den 22:00 Za Jana Žídka, manželku, dceru, zetě, vnuka s manželkou a za + rodiče Vávrovy
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 10:00 Za + Josefa Bayera manželku Jaroslavu, rodiče  a za švagra Svatopluka
26.12. Pondělí, svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka 10:00 Za živou a zemřelou rodinu Jurokovou
27.12. Úterý, svátek Sv. Jana, apoštola a evangelisty .  
28.12. Středa, Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků  8:00 Za ochranu nenarozeného života
29.12.      
30.12. Pátek, svátek Sv. rodiny 18:00 Za živou a zemřelou rodinu  Bělicovou, Kovalovou a Siudovou
31.12. Sobota, památka Sv. Silvestra I., papeže 15:00 Za + Sylvestra Klečku, manželku, syna a zetě
01.01. Neděle, Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok 10:00 Za + Františku a Jaroslava Volných a syna Davida

30.10.  31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Jiřího Klečku, bratry a rodiče z obou stran
31.10.      
01.11. Úterý, slavnost Všech svatých 18:00 Za farníky
02.11. Středa, památka Všech věrných zemřelých 18:00 Za všechny zemřelé
03.11.      
04.11. Pátek, památka Sv. Karla Boromejského, biskupa 18:00 Za místní růžencové společenství
05.11. Sobota, první sobota v měsíci listopadu 8:00 Za + Marii Čajánkovou
06.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Annu Fišerovou, manžela a dva syny
07.11.      
08.11.      
09.11. Středa, svátek Posvěcení lateránské baziliky 8:00 Za + Justinu Žákovou, manžela a rodiče z obou stran
10.11.      
11.11. Pátek, památka Sv. Martina, biskupa 18:00 Volná intence
12.11.      
13.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:30 Za živé a zemřelé občany z Kunčiček u Bašky
14.11.      
15.11.      
16.11.      
17.11.      
18.11. Pátek 18:00 Za + Marii Kolenovou a ostatní zemřelé z rodiny
19.11.      
20.11. Slavnost  JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 10:00 Za + Františka a Markétu Hlisníkovské a sourozence a za Jarmilu Tothovou
21.11.      
22.11.      
23.11. Středa 8:00 Volná intence
24.11.      
25.11. Pátek 17:00 Za + Vítězslava Čapčucha, rodiče a živou rodinu
26.11.      
27.11. PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 za + rodinu Pavelkovou a Borovcovou
28.11.      
29.11.      
30.11. Středa, svátek  Sv. Ondřeje, apoštola 7:15  
01.12.      
02.12. Pátek 17:00 Volná intence
03.12. Sobota, první sobota v měsíci prosinci 7:00 Volná intence
04.12. DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 Volná intence

 


30.10.  31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Jiřího Klečku, bratry a rodiče z obou stran
31.10.      
01.11. Úterý, slavnost Všech svatých 18:00 Za farníky
02.11. Středa, památka Všech věrných zemřelých 18:00 Za všechny zemřelé
03.11.      
04.11. Pátek, památka Sv. Karla Boromejského, biskupa 18:00 Za místní růžencové společenství
05.11. Sobota, první sobota v měsíci listopadu 8:00 Za + Marii Čajánkovou
06.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Annu Fišerovou, manžela a dva syny
07.11.      
08.11.      
09.11. Středa, svátek Posvěcení lateránské baziliky 8:00 Za + Justinu Žákovou, manžela a rodiče z obou stran
10.11.      
11.11. Pátek, památka Sv. Martina, biskupa 18:00 Volná intence
12.11.      
13.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:30 Za živé a zemřelé občany z Kunčiček u Bašky
14.11.      
15.11.      
16.11.      
17.11.      
18.11. Pátek 18:00 Za + Marii Kolenovou a ostatní zemřelé z rodiny
19.11.      
20.11. Slavnost  JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 10:00 Za + Františka a Markétu Hlisníkovské a sourozence a za Jarmilu Tothovou
21.11.      
22.11.      
23.11. Středa 8:00 Volná intence
24.11.      
25.11. Pátek 17:00 Za + Vítězslava Čapčucha, rodiče a živou rodinu
26.11.      
27.11. PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 za + rodinu Pavelkovou a Borovcovou
28.11.      
29.11.      
30.11. Středa, svátek  Sv. Ondřeje, apoštola 7:15  Volná intence
01.12.      
02.12. Pátek 17:00 Volná intence
03.12. Sobota, první sobota v měsíci prosinci Volná intence
04.12. DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 Za + Petra Škodu

01.10. Sobota, první sobota v měsíci, památka Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 8:00 Volná intence
02.10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Karla Bělicu a ostatní zemřelé z rodiny
05.10. Středa 8:00 Za místní růžencové společenství
07.10. Pátek, památka Panny Marie Růžencové 18:00 Za rodinu Mrázovou a zemřelé rodiče z obou stran
09.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za živou a zemřelou rodinu Němcovou a Zámečníkovou
12.10. Středa 8:00 Volná intence
14.10. Pátek 18:00 Volná intence
16.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Děkovná mše sv.
19.10. Středa 8:00 Za Vlastimila Kovala, zetě a rodiče a na poděkování za přijatá dobrodiní
21.10. Pátek 18:00 Volná intence
23.10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Bohumíra Koloničného, sourozence a zemřelé rodiče
26.10. Středa 8:00 Za + Jiřího Kulhánka a rodiče
28.10. Pátek, svátek Sv. Šimona a Judy, apoštolů 18:00 Za + Jarmilu a Emila Skálovy a ostatní zemřelé z rodiny Uherkovy
30.10.  31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Jiřího Klečku, bratry a rodiče z obou stran