Bohoslužby v Bašce

Datum Den Svátek Hodina Intence
01.06.2022 Středa sv. Justin 8:00 Růžencová – za živé a + členy
03.06.2022 Pátek sv. Karel Lwanga a druhové
(První pátek v měsíci)
18:00  
05.06.2022 Neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého
Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
10:00  
08.06.2022 Středa sv. Medard 8:00 Za + Pavla Mráze
10.06.2022 Pátek sv. Maxim 18:00 Za + Stanislava Juroka (20 let výročí úmrtí), bratry a otce
12.06.2022 Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 10:00 Za + Arnošta a Vítězslavu Carbolových, syny, dcery, zetě, snachy a vnuka
16.06.2022 Čtvrtek Slavnost Těla a krve Páně
Adorace od 17:00
18:00 Za + Jaroslavu Polachovou, manžela, syna, zetě a rodiče z obou stran
17.06.2022 Pátek sv. Řehoř Barbarigo 18:00 Za + Ludmilu Adamcovou, manžela, syna a rodiče z obou stran
19.06.2022 Neděle 12. neděle v mezidobí
Sbírka na potřeby farnosti
10:00 Za + Bohumíra Chovance, švagra Josefa a rodiče z obou stran
23.06.2022 Čtvrtek Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 18:00  
24.06.2022 Pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Adorace od 17:00
18:00  
26.06.2022 Neděle 13. neděle v mezidobí 10:00 Za + Albertinu Polochovou, manžela, syna a požehnání pro živou rodinu
29.06.2022 Středa Slavnost sv. Petra a Pavla 18:00  
03.07.2022 Neděle 14. neděle v mezidobí 10:00 Za + Bohuslava Kavku, švagra, švagrovou a rodiče z obou stran

Pořad bohoslužeb na červen je ke stažení zde