Bohoslužby v Bašce

 

01.12. Sobota sv. Edmund Kampián
02.12. Neděle 1. neděle adventní 10:00 Za + z rodiny Pavelkovy a Borovcovy
03.12. Pondělí sv. František Xaverský
04.12. Úterý sv. Jan Damašský, sv. Barbora
05.12. Středa sv. Sába
06.12. Čtvrtek sv. Mikuláš
07.12. Pátek První pátek v měsíci 17:00
08.12. Sobota Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, 7:00 Za místní růžencové společenství
09.12. Neděle 2. neděle adventní 10:00 Za + Jindřicha Čajánka, manželku Marii a dceru Marcelu
10.12. Pondělí sv. Julie a Eulálie
11.12. Úterý sv. Damas I. (Hostivít)
12.12. Středa Panna Maria Guadalupská 7:00 Za + Vladimíra Juroka a bratra Stanislava
13.12. Čtvrtek sv. Lucie (Světluše)
14.12. Pátek sv. Jan od Kříže 17:00 Za + a živé z rodiny Kasíkovy, Lazarovy a za + Evu Marešovou
15.12. Sobota sv. Valerián 7:00 Za Adélku Gebauerovou
16.12. Neděle 3. neděle adventní 10:00 Za živou a + rodinu Staníkovou a Gavlasovou
17.12. Pondělí sv. Lazar
18.12. Úterý sv. Rufus a Zosim
19.12. Středa bl. Urban 7:00 Za rodinu Handrejchovou a Pišťkovou
20.12. Čtvrtek sv. Dominik Siloský
21.12. Pátek sv. Petr Kanisius 17:00 Za + Stanislava a Jarmilu Křivovy, rodiče z obou stran, Josefa Kubalu a nemocnou dceru Petru
22.12. Sobota sv. Servul 7:00 Za živé a + členy rodiny Alexoví a Kneblovy
23.12. Neděle 4. neděle adventní 10:00 Za + Josefa Bayera, manželku Jaroslavu, rodiče a švagra Svatopluka
24.12. Pondělí Štědrý den 15:00 Za děti naší farnosti
24.12. Pondělí Štědrý den 22:00 Za + Jana Žídka, manželku, dceru, zetě, vnuka s manželkou a za + rodiče Vávrovy
25.12. Úterý Slavnost Narození Páně 10:00 Za + dobrodince naší farnosti
26.12. Středa sv. Štěpán 10:00 Za živou a + rodinu Jurokovou
27.12. Čtvrtek sv. Jan Evangelista 18:00 Za živou a + rodinu Bělicovou, Kovalovou a Siudovou
28.12. Pátek sv. Betlémské děti, mučedníci
29.12. Sobota
30.12. Neděle Svátek svaté Rodiny 10:00
31.12. Pondělí sv. Silvestr 14:00 Za Sylvestra Klečku, manželku, syna, zetě a rodiče z obou stran

 

01.11. Čtvrtek Slavnost Všech svatých 18:00 Za + rodinu Koloničnou a Jurošovou
02.11. Pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, první pátek 18:00 Za + Marii Kolenovou a ostatní zemřelé z rodiny
03.11. Sobota První sobota v měsíci
04.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 10:00 Za živé a zemřelé občany z Kunčiček u Bašky
05.11. Pondělí sv. Zachariáš a Alžběta
06.11. Úterý sv. Leonard (Linhart)
07.11. Středa sv. Wilibrord 8:00 Za místní růžencové společenství
08.11. Čtvrtek sv. Gottfried (Bohumír)
09.11. Pátek Svátek Posvěcení lateránské baziliky 17:00
10.11. Sobota sv. Lev Veliký 17:00
11.11. Neděle 32. neděle v mezidobí Mše sv. není. Pouť u sv. Martina ve Skalici.
12.11. Pondělí sv. Josafat
13.11. Úterý Svátek sv. Anežky České
14.11. Středa sv. Mikuláš Tavelič 7:30 Za žívou + rodinu Žákovou a Čvandovou
15.11. Čtvrtek sv. Albert Veliký
16.11. Pátek sv. Markéta Skotská 17:00 Za + Oldřicha Grygara a ostatní + z rodiny
17.11. Sobota sv. Alžběta Uherská
18.11. Neděle 33. neděle v mezidobí 10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran
19.11. Pondělí sv. Mechtilda
20.11. Úterý sv. Felix z Valois
21.11. Středa Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 8:00 Za živou a + rodinu Fojtíkovou a Trojáčkovou
22.11. Čtvrtek sv. Cecílie
23.11. Pátek sv. Klement I. 17:00 Za + Vítězslava Čapčucha, rodiče a živou rodinu
24.11. Sobota sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
25.11. Neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 10:00 Za + Helenu Bjolkovou a rodiče
26.11. Pondělí sv. Silvestr
27.11. Úterý sv. Virgil
28.11. Středa sv. Mansuet (Miloslav)
29.11. Čtvrtek sv. Saturnin
30.11. Pátek Svátek sv. Ondřeje 17:00 Za rodinu Sedlákovou a za + Josefa a Milana Sedlákových a jejich rodiče
01.12. Sobota sv. Edmund Kampián
02.12. Neděle 1. neděle adventní 10:00 Za + z rodiny Pavelkovy a Borovcovy