Bohoslužby v Bašce

01.08. Středa sv. Alfons z Liguori 8:00 Za místní růžencové společenství
02.08. Čtvrtek sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard    
03.08. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Ladislava Chrapka, rodiče z obou stran a + rodinu Rudolovou
04.08. Sobota První sobota v měsíci    
05.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná
06.08. Pondělí Svátek Proměnění Páně    
07.08. Úterý sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové    
08.08. Středa sv. Dominik 8:00  
09.08. Čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže    
10.08. Pátek Svátek sv. Vavřince 18:00 za + Felixe Herota a ostatní zemřelé z rodiny
11.08. Sobota sv. Klára    
12.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná
13.08. Pondělí sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans    
14.08. Úterý sv. Maxmilián Kolbe    
15.08. Středa Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 8:00 Za + Ladislava Pastrňáka, bratry a rodiče
16.08. Čtvrtek sv. Štěpán Uherský    
17.08. Pátek sv. Myron 18:00  
18.08. Sobota sv. Helena    
19.08. Neděle 20. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná
20.08. Pondělí sv. Bernard    
21.08. Úterý sv. Pius X.    
22.08. Středa Panna Maria Královna    
23.08. Čtvrtek sv. Růžena z Limy    
24.08. Pátek Svátek sv. Bartoloměje apoštola    
25.08. Sobota sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové    
26.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 10:00 za + Václava Klečku, bratry a dvě manželky a za rodiče z obou stran
27.08. Pondělí sv. Monika    
28.08. Úterý sv. Augustin    
29.08. Středa Umučení sv. Jana Křtitele 8:00 za + Marii Šajerovou a manžela
30.08. Čtvrtek sv. Fiakr    
31.08. Pátek sv. Rajmund 18:00  
01.09. Sobota sv. Jiljí    
02.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná

 

01.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 10:00 Za Bohuslava Kavku, švagra a rodiče z obou stran
02.07. Pondělí sv. Ota    
03.07. Úterý Svátek sv. Tomáše    
04.07. Středa sv. Prokop 8:00 Za místní růžencové společenství
05.07. Čtvrtek Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 10:00 Za Dagmar Hrčkovou, rodiče Foldynovy a prarodiče z obou stran
06.07. Pátek První pátek v měsíci 8:00  
07.07. Sobota První sobota v měsíci 8:00  
08.07. Neděle 14. neděle v mezidobí 10:00  
09.07. Pondělí sv. Veronika Giulianiová    
10.07. Úterý sv. Amálie (Libuše)    
11.07. Středa Svátek sv. Benedikta 8:00 Za + Annu Gvužďochovou
12.07. Čtvrtek sv. Jan Qualbert    
13.07. Pátek sv. Jindřich 18:00  
14.07. Sobota bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis    
15.07. Neděle 15. neděle v mezidobí 10:00 Za živou a + rodinu Smejovou a Čajánkovou
16.07. Pondělí Panna Maria Karmelská    
17.07. Úterý sv. Česlav a Hyacint    
18.07. Středa sv. Emilián 8:00 za + Albertinu Polochovou, manžela, syna a rodiče z obou stran
19.07. Čtvrtek sv. Makrina    
20.07. Pátek sv. Eliáš 18:00 Za živé a + z rodiny Kasíkovy, Skokanovy a Šigutovy
21.07. Sobota Mše svatá s nedelni platnosti  18:00  Za + Františka Šebestu, manželku Annu a děti
22.07. Neděle 16. neděle v mezidobí    
23.07. Pondělí Svátek sv. Brigity    
24.07. Úterý sv. Kristina    
25.07. Středa svátek sv. Jakuba apoštola 8:00  
26.07. Čtvrtek sv. Jáchym a Anna    
27.07. Pátek sv. Gorazd a druhové 18:00 Za + Annu Smažákovou a rodiče
28.07. Sobota sv. Nazarius a Celsus    
29.07. Neděle 17. neděle v mezidobí 10:00 Za + Janu a Bohumíra Koloničných a sourozence
30.07. Pondělí sv. Petr Chryzolog    
31.07. Úterý sv. Ignác z Loyoly    
01.08. Středa sv. Alfons z Liguori 8:00 Za místní růžencové společenství
02.08. Čtvrtek sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard    
03.08. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Ladislava Chrapka, rodiče z obou stran a + rodinu Rudolovou
04.08. Sobota První sobota v měsíci    
05.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná

 

01.06. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Emilii a Františka Najsarovy a na poděkování za přijatá dobrodiní
02.06. Sobota První sobota v měsíci    
03.06. Neděle 9. neděle v mezidobí 10:00 Za + Bohuslava Michálka, syna Bohuslava, zetě a rodiče
04.06. Pondělí sv. František Caracciolo    
05.06. Úterý sv. Bonifác    
06.06. Středa sv. Norbert    
07.06. Čtvrtek sv. Robert    
08.06. Pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18:00  Za živé a + členy místního růžencového společenství
09.06. Sobota Neposkvrněné Srdce Panny Marie    
10.06. Neděle 10. neděle v mezidobí 10:00 Za + Arnošta a Vítězslavu Carbolových, syny, dcery, zetě, snachy a vnuka
11.06. Pondělí sv. Barnabáš    
12.06. Úterý sv. Jan z Fakunda    
13.06. Středa sv. Antonín z Padovy    
14.06. Čtvrtek sv. Anastáz    
15.06. Pátek sv. Vít 18:00 Za živou a + rodinu Burelovou, Fabíkovou a syna Václava
16.06. Sobota sv. Benon (Zbyněk)    
17.06. Neděle 11. neděle v mezidobí 10:00 Za + Bohumíra Chovance, švagra Josefa a rodiče z obou stran
18.06. Pondělí sv. Marina    
19.06. Úterý sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald    
20.06. Středa sv. Silverius 8:00 Za + Jaroslavu Polachovou, manžela, syna, zetě, a rodiče z obou stran
21.06. Čtvrtek sv. Alois Gonzaga    
22.06. Pátek sv. Jan Fisher a Tomáš More 18:00 Za + Ladislava Adamce, manželku, syna a rodiče z obou stran
23.06. Sobota sv. Josef Cafasso    
24.06. Neděle Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 10:00 Za + Albínu Poloochovou, syna, manžela a za živou rodinu
25.06. Pondělí sv. Vilém, ct. Ivan    
26.06. Úterý sv. Jan a Pavel    
27.06. Středa sv. Cyril Alexandrijský    
28.06. Čtvrtek sv. Irenej (Lubomír)    
29.06. Pátek Slavnost sv. Petra a Pavla 18:00 Za Otakara Válka a rodiče z obou stran
30.06. Sobota sv. prvomučedníci římští    
01.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 10:00 Za Bohuslava Kavku, švagra a rodiče z obou stran

 

01.05. Úterý Dělník sv. Josef    
02.05. Středa sv. Atanáš 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
03.05. Čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba    
04.05. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Josefa Němce
05.05. Sobota První sobota v měsíci 8:00 Za rodinu Pišťkovou a Handrejchovou
06.05. Neděle 6. neděle velikonoční 10:00 Za + Boženu Chovancovou, manžela, dceru, zetě a rodiče
07.05. Pondělí sv. Benedikt II.    
08.05. Úterý Panna Maria, Prostřednice všech milostí 8:00 Za Žofii a Jana Janečkových, jejich rodiče a syna Václava
09.05. Středa sv. Hermus 8:00  
10.05. Čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 18:00  
11.05. Pátek sv. Ignác z Láconi    
12.05. Sobota sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus    
13.05. Neděle 7. neděle velikonoční 10:00 Za + Andělu Sanytrovou, manžela Felixe a syna Vladimíra a Jaroslava
14.05. Pondělí Svátek sv. Matěje, apoštola    
15.05. Úterý sv. Žofie    
16.05. Středa Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 8:00  
17.05. Čtvrtek sv. Paschal Baylon    
18.05. Pátek sv. Jan I. 18:00 Za + z rodiny Bobkovy a Nálepovy a Juřicovy
19.05. Sobota sv. Petr Celestýn    
20.05. Neděle Slavnost Seslání Ducha sv. 10:00 Za + Vlastimilu Žurkovou
21.05. Pondělí sv. Ondřej Bobola    
22.05. Úterý sv. Julie    
23.05. Středa sv. Jan Křtitel de Rossi    
24.05. Čtvrtek Svátek Ježíše, nejvyššího a věčného velekněze  18:00  Za + Stanislava Víta a rodiče
25.05. Pátek sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi    
26.05. Sobota Mše sv. s nedělní platností!  17:00  Za Boží požehnání pro rodinu Grygarovou, Herotovou, Ondráčkovou a Kubíčkovou
27.05. Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice    
28.05. Pondělí sv. Emil    
29.05. Úterý sv. Maximin    
30.05. Středa sv. Zdislava    
31.05. Čtvrtek Svátek Navštívení Panny Marie    
01.06. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Emilii a Františka Najsarovy a na poděkování za přijatá dobrodiní
02.06. Sobota První sobota v měsíci    
03.06. Neděle 9. neděle v mezidobí 10:00 Za + Bohuslava Michálka, syna Bohuslava, zetě a rodiče

 

01.04. Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční 10:00 za + Josefa Fabíka a manželku
02.04. Pondělí Pondělí velikonočního oktávu 10:00 za rodinu Mrázovou a zemřelé rodiče z obou stran
03.04. Úterý Úterý velikonočního oktávu    
04.04. Středa Středa velikonočního oktávu 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
05.04. Čtvrtek Čtvrtek velikonočního oktávu    
06.04. Pátek První pátek v měsíci dubnu 18:00 Za + Jana Bělicu, manželku, 2 syny, snachu a ostatní + z rodiny Bělicovy a Tesařovy
07.04. Sobota První sobota v měsíci dubnu    
08.04. Neděle 2. neděle velikonoční 10:00 Za + Emilii a Viléma Kohutovy
09.04. Pondělí Slavnost Zvěstování Paně  18:00  
10.04. Úterý sv. Michael de Sanctis    
11.04. Středa sv. Stanislav 8:00 Za živou a + rodinu Fojtíkovou Sochovou a Trojáčkovou
12.04. Čtvrtek sv. Julius    
13.04. Pátek sv. Martin I. 18:00  
14.04. Sobota sv. Lambert    
15.04. Neděle 3. neděle velikonoční 10:00 Za + Josefa a Boženu Bjolkových, rodiče z obou stran a Josefa a Jrmilu Garových
16.04. Pondělí sv. Bernadetta Soubirousová    
17.04. Úterý sv. Inocenc    
18.04. Středa sv. Krescenc (Rostislav)    
19.04. Čtvrtek sv. Ema    
20.04. Pátek sv. Hugo    
21.04. Sobota sv. Anselm    
22.04. Neděle 4. neděle velikonoční 10:00 Za + Zdeňku a Jaroslava Velkých a živou rodinu
23.04. Pondělí Svátek sv. Vojtěcha, biskupa 18:00 Za + Vlastimila Kovaříka
24.04. Úterý sv. Jiří    
25.04. Středa Svátek sv. Marka 8:00  
26.04. Čtvrtek sv. Richarius    
27.04. Pátek sv. Zita 18:00 Za + Janu a Bohumíra Koloničných
28.04. Sobota sv. Petr Chanel – sv. Ludvík Maria Grignion    
29.04. Neděle 5. neděle velikonoční 10:00 Za + Jaroslava Ličku, manželku, Syna Pavla, rodiče z obou stran a duše v očistci
30.04. Pondělí sv. Zikmund    
01.05. Úterý Dělník sv. Josef    
02.05. Středa sv. Atanáš 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
03.05. Čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba    
04.05. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Josefa Němce
05.05. Sobota První sobota v měsíci 8:00  
06.05. Neděle 6. neděle velikonoční 10:00 Za + Boženu Chovancovou, manžela, dceru, zetě a rodiče

 

01.03. Čtvrtek sv. Suitbert    
02.03. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Na úmysl dárce
03.03. Sobota První sobota v měsíci 8:00 za + Jana Křístka, rodiče, sourozence a kmotry
04.03. Neděle 3. neděle postní 10:00 Za + Marii Kořenou, manžela a rodiče z obou stran
05.03. Pondělí sv. Teofil (Bohumil)    
06.03. Úterý bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)    
07.03. Středa sv. Perpetua a Felicita ( Blažena) 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
08.03. Čtvrtek sv. Jan z Boha    
09.03. Pátek sv. Františka Římská 17:00 za + Karla Březinu, manželku a dceru
10.03. Sobota sv. Jan Ogilvie    
11.03. Neděle 4. neděle postní 10:00 za Marii a Jindřich Tesarčíkovy, dceru Drahomíru a Marii a za zetě Josefa
12.03. Pondělí sv. Kvirin    
13.03. Úterý sv. Patricie (Vlasta)    
14.03. Středa sv. Matylda 8:00 za + rodinu Krpcovou a + z rodiny Eliášovy
15.03. Čtvrtek sv. Longin    
16.03. Pátek sv. Heribert 17:00 za + Jana Řeháka, manželku Zdeňku a za rodiče, sourozence z obou stran
17.03. Sobota sv. Patrik    
18.03. Neděle 5. neděle postní 10:00 Děkovná
19.03. Pondělí Slavnost sv. Josefa  18.:00  Za + Annu Válkovou a manžela.
20.03. Úterý      
21.03. Středa bl. Serapion    
22.03. Čtvrtek sv. Epafrodit    
23.03. Pátek sv. Turibius z Mongroveja    
24.03. Sobota sv. Kateřina Švédská    
25.03. Neděle 6. neděle postní, Květná neděle 10:00 Za + z rodiny Uličné, Mladkové a Žídkové a za živou rodinu
26.03. Pondělí sv. Kastulus (Haštal)    
27.03. Úterý sv. Rupert    
28.03. Středa sv. Rogát    
29.03. Čtvrtek Zelený čtvrtek 18:30 Za + Josefa a Milana Sedlákových
30.03. Pátek Velký pátek 15:00 velkopáteční obřady
31.03. Sobota Bílá sobota    
01.04. Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční 10:00 Za + Josefa Fabíka a manželku
02.04. Pondělí Pondělí velikonočního oktávu 10:00 Za rodinu Mrázovou a zemřelé rodiče z obou stran
03.04. Úterý Úterý velikonočního oktávu    
04.04. Středa Středa velikonočního oktávu 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
05.04. Čtvrtek Čtvrtek velikonočního oktávu    
06.04. Pátek První pátek v měsíci dubnu 18:00 Za + Jana Bělicu, manželku, 2 syny, snachu a ostatní + z rodiny Bělicovy a Tesařovy
07.04. Sobota První sobota v měsíci dubnu    
08.04. Neděle 2. neděle velikonoční   Za + Emilii a Viléma Kohutovy

 


01.02. Čtvrtek sv. Pionius    
02.02. Pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu, první pátek v měsící 18:00 Za + Leopolda Pastrňáka, bratry a rodiče
03.02. Sobota sv. Blažej, první sobota v měsíci 8:00 Za + Františka Juroka a dva syny
04.02. Neděle 5. neděle mezidobí 10:00 Za + Marii Vojkůvkovou a manžela
05.02. Pondělí sv. Agáta (Háta, Dobruše)    
06.02. Úterý sv. Pavel Miki a druhové    
07.02. Středa sv. Richard 8:00 Za  živé a + členy růžencového společenství
08.02. Čtvrtek sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada    
09.02. Pátek sv. Apollonie 17:00  
10.02. Sobota sv. Scholastika    
11.02. Neděle 6. neděle mezidobí 10:00 Za + Janu Kotkovou, manžela  a rodiče
12.02. Pondělí sv. Benedikt Aniánský    
13.02. Úterý sv. Kateřina Ricciová    
14.02. Středa sv. Valentin Popeleční středa 18:00  
15.02. Čtvrtek sv. Jiřina    
16.02. Pátek sv. Juliána 17:00  
17.02. Sobota sv. Alexius a druhové    
18.02. Neděle 1. neděle postní 10:00 Za + Annu Velkou a rodiče
19.02. Pondělí bl. Godšalk    
20.02. Úterý sv. Nikefor    
21.02. Středa sv. Petr Damiani    
22.02. Čtvrtek svátek Stolce sv. Petra  18:00  
23.02. Pátek sv. Polykarp    
24.02. Sobota sv. Modest    
25.02. Neděle 2. neděle postní 10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran
26.02. Pondělí sv. Alexandr    
27.02. Úterý sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie    
28.02. Středa sv. Roman 8:00  
01.03. Čtvrtek sv. Suitbert    
02.03. Pátek První pátek v měsíci 18:00  
03.03. Sobota První sobota v měsíci 8:00  
04.03. Neděle 3. neděle postní 10:00 Za + Marii Kořenou, manžela a rodiče z obou stran

 

01.01. Pondělí Slavnost Matky Boží Panny Marie 10:00 Za + Karlu Fabíkovou a rodiče z obou stran
02.01. Úterý sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský    
03.01. Středa sv. Jenovéfa, Nejsvětější jméno Ježíš 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
04.01. Čtvrtek sv. Anděla z Foligna    
05.01. Pátek první pátek v měsíci lednu 17:00  
06.01. Sobota Slavnost Zjevení Páně, první sobota 10:00 Za + Augustina Závodného a živou a + rodinu
07.01. Neděle Svátek Křtu Páně 10:00 Za Františku a Jaroslava Volných a vnuka Davida
08.01. Pondělí sv. Severin    
09.01. Úterý sv. Julián    
10.01. Středa sv. Agathon (Dobromil) 8:00  
11.01. Čtvrtek ct. Marie Elekta    
12.01. Pátek sv. Probus (Pravoslav) 17:00 Za + Oldřicha Grygara a ostatní + z rodiny
13.01. Sobota sv. Hilarius z Poitiers    
14.01. Neděle 2. neděle mezidobí 10:00 Za + Rudolfa Vavříka, manželku a ostatní zemřelé z rodiny
15.01. Pondělí sv. Pavel Poustevník    
16.01. Úterý sv. Marcel I.    
17.01. Středa sv. Antonín Veliký    
18.01. Čtvrtek Panna Maria, Matka jednoty křesťanů    
19.01. Pátek sv. Márius a Marta a jejich synové 17:00  
20.01. Sobota sv. Fabián a Šebestián    
21.01. Neděle 3. neděle mezidobí 10:00 Za + Silvestra Klečku,  švagra, švagrovou a rodiče z obou stran
22.01. Pondělí sv. Vincenc    
23.01. Úterý sv. Ildefons    
24.01. Středa sv. František Saleský 8:00  
25.01. Čtvrtek Svátek Obrácení svatého Pavla    
26.01. Pátek sv. Timotej (Bohuslav) a Titus 17:00  
27.01. Sobota sv. Anděla Mericiová    
28.01. Neděle 4. neděle mezidobí 10:00 Za + Františka Carbola, manželku Marii, dceru Mariia rodiče z obou stran
29.01. Pondělí sv. Sulpicius    
30.01. Úterý sv. Martina    
31.01. Středa sv. Jan Bosko 8:00  
01.02. Čtvrtek sv. Pionius    
02.02. Pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu, první pátek v měsící 18:00  
03.02. Sobota sv. Blažej, první sobota v měsíci 8:00 Za + Františka Juroka a dva syny
04.02. Neděle 5. neděle mezidobí 10:00 Za + Marii Vojkůvkovou a manžela

 


01.12. Pátek sv. Edmund Kampián, první pátek v měsíci 18:00 Na úmysl dárce
02.12. Sobota První sobota v měsíci  8:00  Za + Věru Stuchlíkovou, rodiče kmotry a sourozence
03.12. Neděle 1. neděle adventní 10:00 Za živou a + rodinu Staňkovou a Gavlasovou
04.12. Pondělí sv. Jan Damašský, sv. Barbora    
05.12. Úterý sv. Sába    
06.12. Středa sv. Mikuláš 7:00 Za místní růžencové společenství
07.12. Čtvrtek sv. Ambrož    
08.12. Pátek Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 18:00 Za + Karla Kaňáka, manželku a syna
09.12. Sobota sv. Valerie 7:00 za + Marii a Vítězslava Chlupovy a za živou a + rodinu
10.12. Neděle 2. neděle adventní 10:00 Za + Jaroslava ličku, manželku, syna Pavla a za duše v očistci
11.12. Pondělí sv. Damas I., papež    
12.12. Úterý Panna Maria Guadalupská    
13.12. Středa sv. Lucie 7:00 Za + rodinu Handrejchovou a Pišťkovou
14.12. Čtvrtek sv. Jan od Kříže    
15.12. Pátek sv. Valerián 17:00 Za + Annu Kasíkovou, manžela Rudolfa, dceru Lidušku a za + z rodiny Kasíkovy a Lazarovy
16.12. Sobota sv. Adelhaida  7:00  
17.12. Neděle 3. neděle adventní 10:00 Za rodinu Křistkovou
18.12. Pondělí sv. Rufus a Zosim    
19.12. Úterý bl. Urban    
20.12. Středa sv. Dominik Siloský 7:00 Za + Vladimíra Juroka a bratra Stanislava
21.12. Čtvrtek sv. Petr Kanisius    
22.12. Pátek sv. Servul    
23.12. Sobota sv. Jan Kentský 17:00 Na poděkování za 71 let života a dary Ducha Svatého
24.12. Neděle 4. neděle adventní, Štědrý den 15:00 Za děti naší farnosti
24.12. Neděle 4. neděle adventní, Štědrý den 24:00 Za + Jana Žídka, manželku, dceru, zetě, vnuka s manželkou a za + rodiče Vávrovy
25.12. Pondělí Slavnost Narození Páně 10:00 Za + Josefa Bayera, manželku Jaroslavu, rodiče a švagra Svatopluka
26.12. Úterý sv. Štěpán 10:00 Za živou a + rodinu Jurokovou
27.12. Středa sv. Jan Evangelista  17:00  
28.12. Čtvrtek sv. Betlémské děti, mučedníci    
29.12. Pátek sv. Tomáš Becket 17:00 Za živou a + rodinu Bělicovou, Kovalovou a Siudovou
30.12. Sobota sv. Evžen    
31.12. Neděle sv. Silvestr, papež 10:00 Za + Sylvestra Klečku, manželku, syna, zetě a rodiče z obou stran

 


01.11. Středa Slavnost Všech svatých 18:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
02.11. Čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  18:00 Za zemřelé z naší farnosti
03.11. Pátek sv. Martin de Porres, první pátek v měsíci 17:00 Za + Marii Kolenovou a ostatní zemřelé z rodiny
04.11. Sobota sv. Karel Boromejský, první sobota v měsíci  8:00  Za + Felixa a Mártu Nytrový
05.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 10:00 Za živé a + farníky z Kunčiček u Bašky
06.11. Pondělí sv. Leonard    
07.11. Úterý sv. Wilibrord    
08.11. Středa sv. Gottfried 8:00 Za + Terezii Kulhánkovou a manžela
09.11. Čtvrtek Svátek Posvěcení lateránské baziliky    
10.11. Pátek sv. Lev Veliký 17:00  
11.11. Sobota sv. Martin    
12.11. Neděle 32. neděle v mezidobí 10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran
13.11. Pondělí Svátek sv. Anežky České    
14.11. Úterý sv. Mikuláš Tavelič    
15.11. Středa sv. Albert Veliký 8:00  
16.11. Čtvrtek sv. Markéta Skotská    
17.11. Pátek sv. Alžběta Uherská 9:30  
18.11. Sobota Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla  
19.11. Neděle 33. neděle v mezidobí 10:00 Za + Františka a Markétu Hlisnikovské, sourozence a Jarmilu Tothovou
20.11. Pondělí sv. Felix z Valois    
21.11. Úterý Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě    
22.11. Středa sv. Cecílie 8:00  
23.11. Čtvrtek sv. Klement I.    
24.11. Pátek sv. Ondřej Dung-Lac a druhové 17:00 Za + Vítězslava Čapčucha, rodiče a živou rodinu
25.11. Sobota sv. Kateřina    
26.11. Neděle Slavnost Ježíš Krista Krále 10:00 Za živou a + rodinu Pavelkovou a Borovcovou
27.11. Pondělí sv. Virgil    
28.11. Úterý sv. Mansuet    
29.11. Středa sv. Saturnin 8:00 Na poděkování za 50 let společnoho života
30.11. Čtvrtek Svátek sv. Ondřeje    
01.12. Pátek sv. Edmund Kampián, první pátek v měsíci 17:00 Na úmysl dárce
02.12. Sobota sv. Bibiána, první sobota v měsíci  8:00  
03.12. Neděle 1. neděle adventní 10:00 Za živou a + rodinu Staňkovou a Gavlasovou

 


01.10. Neděle 26. neděle v mezidobí 10:00 za + Hedviku Hradišťanovou, manžela, syna Josefa, Miloslava a Karla
02.10. Pondělí sv. andělé strážní    
03.10. Úterý sv. Maxmilián    
04.10. Středa sv. František z Assisi 8:00 za + Karla Bělicu a ostatní zemřelé z rodiny
05.10. Čtvrtek sv. Palmác    
06.10. Pátek sv. Bruno, první pátek v měsíci 18:00 za živou a + rodinu Mrázovou
07.10. Sobota Panna Maria Růžencová, první sobota v měsíci  
08.10. Neděle 27. neděle v mezidobí 10:00 za + rodinu Koloničnou a Jurošovou
09.10. Pondělí sv. Dionýsius a druhové    
10.10. Úterý sv. Paulin    
11.10. Středa sv. German    
12.10. Čtvrtek sv. Radim    
13.10. Pátek sv. Eduard    
14.10. Sobota sv. Kalist I., papež    
15.10. Neděle 28. neděle v mezidobí 10:00 za + Jiřího Klečku, bratry a rodiče z obou stran
16.10. Pondělí sv. Markéta Maria Alacoque    
17.10. Úterý sv. Ignác Antiochijský    
18.10. Středa Svátek sv. Lukáše 8:00 za + Vlastimila Kovala a na poděkování za přijatá dobrodiní
19.10. Čtvrtek sv. Izák Jogues a druhové    
20.10. Pátek sv. Irena 17:00 za + Jarmilu a Emila Skálovy a ostatní zemřelé z rodiny Uherkovy
21.10. Sobota sv. Hilarion    
22.10. Neděle 29. neděle v mezidobí 10:00 za + Jarmilu a Stanislava Křivovy, rodiče z obou stran, Josefa Kubalu a za nemocnou dceru
23.10. Pondělí sv. Jan Kapistránský    
24.10. Úterý sv. Antonín Maria Klaret    
25.10. Středa sv. Kryšpín 8:00 Za + Jiřího Kulhánka a rodiče
26.10. Čtvrtek sv. Rustik    
27.10. Pátek sv. Frumencius 17:00 Volná intence
28.10. Sobota Svátek sv. Šimona a Judy    
29.10. Neděle 30. neděle v mezidobí 10:00 za Pavla Bělicu, batra a rodiče
30.10. Pondělí sv. Marcel    
31.10. Úterý sv. Wolfgang    
01.11. Středa Slavnost Všech svatých 18:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
02.11. Čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  18:00  Za naše zemřelé
03.11. Pátek sv. Martin de Porres, první pátek v měsíci 18:00 Za + Marii Kolenovou a ostatní zemřelé z rodiny
04.11. Sobota sv. Karel Boromejský, první sobota v měsíci  Za + Felixa a Mártu Nytrový
05.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 10:00 Za živé a + farníky z Kunčiček u Bašky

 


01.09. Pátek První pátek v měsíci 18:00 za Ladislava Chrapka, rodiče Řehákovy a rodinu Rudolovu
02.09. Sobota První sobota v měsíci    
03.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 10:00 za + Anežku Polochovou, manžela, syna Jiřího a snachu Martu
04.09. Pondělí sv. Růžena z Viterba    
05.09. Úterý sv. Viktorin    
06.09. Středa sv. Magnus 8:00 za místní růžencové společnenství
07.09. Čtvrtek sv. Melichar Grodecký    
08.09. Pátek Svátek Narození Panny Marie 18:00 za živou a + rodinu Kulhánkovou
09.09. Sobota sv. Petr Klaver    
10.09. Neděle 23. neděle v mezidobí 8:00 Děkovná
11.09. Pondělí sv. Emil    
12.09. Úterý Jména Panny Marie    
13.09. Středa sv. Jan Zlatoústý    
14.09. Čtvrtek Svátek Povýšení sv. kříže 18:00 na poděkování za přijatá dobrodiní
15.09. Pátek Panna Maria Bolestná 18:00 za + z rodiny Radovy a Teprovy
16.09. Sobota sv. Ludmila    
17.09. Neděle 24. neděle v mezidobí 10:00 za + Davida Volného
18.09. Pondělí sv. Josef Kupertinský    
19.09. Úterý sv. Januárius    
20.09. Středa sv. Ondřej, Pavel a druhové 8:00 za + Marii Herotovou, manžela, syna, dceru, zetě a vnuka
21.09. Čtvrtek Svátek sv. Matouše    
22.09. Pátek sv. Mořic a druhové 18:00 za živou a + rodinu Fabíkovou
23.09. Sobota sv. Pio z Pietrelciny    
24.09. Neděle 25. neděle v mezidobí 10:00 za + Ludmilu Šigutovou a ostatní zemřelé z rodiny Sobkovy, Bratálkovy, Kabátovy, Gachovy a Stýskalovy
25.09. Pondělí sv. Kleofáš    
26.09. Úterý sv. Kosma a Damián    
27.09. Středa sv. Vincenc z Paula    
28.09. Čtvrtek Slavnost sv. Václava, hlavního patrona naší vlasti 10:00 Děkovná
29.09. Pátek Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 18:00 Za + Jindřišku Fišerovou, manžela a za + Bohuslava Pliška a manželku
30.09. Sobota sv. Jeroným    
01.10. Neděle 26. neděle v mezidobí 10:00 za + Hedviku Hradišťanovou, manžela, syna Josefa, Miloslava a Karla

 


01.08. Úterý sv. Alfons z Liguori    
02.08. Středa sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard 8:00 Za + z rodiny Kimlovy a Žídkovy
03.08. Čtvrtek sv. Lydie    
04.08. Pátek sv. Jan Maria Vianney, první pátek v měsíci 18:00 za + Vlastimilu Žurkovou a duše v očistci
05.08. Sobota Posvěcení římské baziliky Panny Marie, první sobota v měsíci 8:00 Volná intence
06.08. Neděle Svátek Proměnění Páně 10:00 Děkovná
07.08. Pondělí sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové    
08.08. Úterý sv. Dominik    
09.08. Středa Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 8:00 Volná intence
10.08. Čtvrtek Svátek sv. Vavřince    
11.08. Pátek sv. Klára 18:00 za + Felixe Herota a ostatní zemřelé z rodiny
12.08. Sobota sv. Euplus, sv. Jana Františka de Chantal    
13.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 10:00 Za + Josefa a Milana Sedláka a živou rodinu Sedlákovou
14.08. Pondělí sv. Maxmilián Kolbe    
15.08. Úterý Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 18:00 za + Marii Čečotkovou a rodinu Bebčákovou
16.08. Středa sv. Štěpán Uherský 8:00 za+ Ladislava  Pastrňáka, bratry a rodiče
17.08. Čtvrtek sv. Myron    
18.08. Pátek sv. Helena 18:00 za + Aloise Krpelíka a švagra
19.08. Sobota sv. Jan Eudes  16:00  za + Václava Klečku, bratry a dvě manželky a za rodiče z obou stran (mše sv. s nedělní platností)
20.08. Neděle 20. neděle v mezidobí   Mše sv. není
21.08. Pondělí sv. Pius X.    
22.08. Úterý Panna Maria Královna    
23.08. Středa sv. Růžena z Limy    
24.08. Čtvrtek Svátek sv. Bartoloměje apoštola    
25.08. Pátek bl. Metoděj Dominik Trčka, sv. Benedikt a druhové    
26.08. Sobota ct. Martin Středa    
27.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 10:00 za + Martu Ramíkovou a za živou a + rodinu Běčákovou
28.08. Pondělí sv. Augustin    
29.08. Úterý Umučení sv. Jana Křtitele    
30.08. Středa sv. Fiakr 8:00 za + Marii Šajerovou a manžela
31.08. Čtvrtek sv. Rajmund    
01.09. Pátek První pátek v měsíci 18:00 za Ladislava Chrapka, rodiče Řehákovy a rodinu Rudolovu
02.09. Sobota První sobota v měsíci    
         

 


 


01.07. Sobota První sobota v měsíci 8:00 Na poděkování za dar zdraví
02.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 10:00 za + Bohuslava Kavku, švagra a rodiče z obou stran
03.07. Pondělí Svátek sv. Tomáše    
04.07. Úterý sv. Prokop    
05.07. Středa Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 8:00 za + rodinu Smejovou a Čajánkovou
06.07. Čtvrtek sv. Marie Gorettiová    
07.07. Pátek sv. Wilibald, první pátek v měsíci 18:00 za + Albertinu Polochovou, manžela, syna a rodiče z obou stran
08.07. Sobota sv. Kilián    
09.07. Neděle 14. neděle v mezidobí 10:00 za živou a + rodinu Pernickou, Polanskou a Gvužďochovou
10.07. Pondělí sv. Amálie (Libuše)    
11.07. Úterý Svátek sv. Benedikta    
12.07. Středa sv. Jan Qualbert 8:00 za živou a + rodinu Fojtíkovou a Trojáčkovou
13.07. Čtvrtek sv. Jindřich    
14.07. Pátek bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis 18:00 za + Liduši Skokanovou, bratry Oskara a Rudolfa Kasíka a za + z rodiny Kasíkovy a Šigutovy
15.07. Sobota sv. Bonaventura    
16.07. Neděle 15. neděle v mezidobí 10:00 Volná intence
17.07. Pondělí sv. Česlav a Hyacint    
18.07. Úterý sv. Emilián    
19.07. Středa sv. Makrina 8:00 Volná intence
20.07. Čtvrtek sv. Eliáš    
21.07. Pátek sv. Vavřinec z Brindisi 18:00 Volná intence
22.07. Sobota sv. Marie Magdaléna    
23.07. Neděle 16. neděle v mezidobí 10:00 za dar narození Marušky a za živou a + rodinu Mohylovou
24.07. Pondělí sv. Kristina    
25.07. Úterý svátek sv. Jakuba apoštola    
26.07. Středa sv. Jáchym a Anna 8:00 Volná intence
27.07. Čtvrtek sv. Gorazd a druhové    
28.07. Pátek sv. Nazarius a Celsus 18:00 za Annu Smažákovou a rodiče
29.07. Sobota sv. Marta    
30.07. Neděle 17. neděle v mezidobí 10:00 Vaclava Fišera, bratry a rodiče
31.07. Pondělí sv. Ignác z Loyoly    
01.08. Úterý sv. Alfons z Liguori    
02.08. Středa sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard 8:00 Volná intence
03.08. Čtvrtek sv. Lydie    
04.08. Pátek sv. Jan Maria Vianney, první pátek v měsíci 18:00 za + Vlastimilu Žurkovou a duše v očistci
05.08. Sobota Posvěcení římské baziliky Panny Marie, první sobota v měsíci
06.08. Neděle Svátek Proměnění Páně 10:00 Děkovná

 


01.06. Čtvrtek sv. Justin    
02.06. Pátek První pátek v měsíci 18:00 za živou a + rodinu Bjolkovou a Raszykovou
03.06. Sobota První sobota v měsíci 8:00 za + Bohuslava Pastora a rodiče
04.06. Neděle Slavnost Seslání Ducha svatého 10:00 za + Helenu Bjolkovou a živou rodinu Bjolkovou a Tesarčíkovou
05.06. Pondělí sv. Bonifác    
06.06. Úterý sv. Norbert    
07.06. Středa sv. Robert 8:00 Na poděkování za 80. let života s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu
08.06. Čtvrtek sv. Medard    
09.06. Pátek sv. Efrém Syrský 18:00 za + Bohumíra Koloničného, manželku Janu a sourozence
10.06. Sobota sv. Maxim    
11.06. Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice 10:00 za + Arnošta a Vítězslava Carbolových, syny, dcery, zetě, snachy a vnuka
12.06. Pondělí sv. Jan z Fakunda    
13.06. Úterý sv. Antonín z Padovy    
14.06. Středa sv. Anastáz 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
15.06. Čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně  18:00  za živou + rodinu Burelovou a synovce Václava a na poděkovaní za 50 let manželství.
16.06. Pátek sv. Benon    
17.06. Sobota sv. Řehoř Barbarigo    
18.06. Neděle 11. neděle v mezidobí 10:00 za + Bohumíra Chovance, švagra Josefa a rodiče z obou stran
19.06. Pondělí sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald    
20.06. Úterý sv. Silverius    
21.06. Středa sv. Alois Gonzaga 8:00 za + Jaroslavu Polachovou , manžela, syna, zetě a rodiče z obou stran
22.06. Čtvrtek sv. Jan Fisher a Tomáš More    
23.06. Pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18:00 za + Zdeňka Foldynu,  manželku Libuši, dceru Dagmar a rodiče z obou stran
24.06. Sobota Slavnost Narození sv. Jana Křtitele  9.:30  Za + Jana
25.06. Neděle 12. neděle v mezidobí 10:00 za + Albertinu Polochovou, manžela, syna a rodiče z obou stran
26.06. Pondělí sv. Jan a Pavel    
27.06. Úterý sv. Cyril Alexandrijský    
28.06. Středa sv. Irenej    
29.06. Čtvrtek Slavnost sv. Petra a Pavla 18:00 za + Ladislava Adamce, manželku, syna a rodiče z obou stran
30.06. Pátek sv. prvomučedníci římští 18:00 za + Otakara Válka a rodiče z obou stran
01.07. Sobota První sobota v měsíci 8:00 Na poděkování za dar zdraví
02.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 10:00 za + Bohuslava Kavku, švagra a rodiče z obou stran

 


30.04. Neděle 3. neděle velikonoční 10:00 za + Emilii a Františka Najsarovy
01.05. Pondělí Dělník sv. Josef    
02.05. Úterý sv. Atanáš    
03.05. Středa Svátek sv. Filipa a Jakuba 8:00 za místní růžencové společenství
04.05. Čtvrtek sv. Florián    
05.05. Pátek sv. Gothard, první pátek v měsíci 17:00 za + P. Roberta Chovance
06.05. Sobota sv. Jan Sarkander, první sobota v měsíci   za místní růžencové společenství
07.05. Neděle 4. neděle velikonoční 10:00 za + Marii Vojkůvkovou, manžela a rodiče z obou stran
08.05. Pondělí Panna Maria, Prostřednice všech milostí    
09.05. Úterý sv. Hermus    
10.05. Středa sv. Izidor 8:00 za rodinu Pišťkovou a Handrejchovou
11.05. Čtvrtek sv. Ignác z Láconi    
12.05. Pátek sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus 17:00 za + z rodiny Bobkovy, Nálepovy a Juřicovy
13.05. Sobota sv. Ondřej Hubert Fournet    
14.05. Neděle 5. neděle velikonoční 10:00 za + Jaroslava Velkého a manželku Zdeňku
15.05. Pondělí sv. Žofie    
16.05. Úterý Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
17.05. Středa sv. Paschal Baylon 8:00 Volná intence
18.05. Čtvrtek sv. Jan I.    
19.05. Pátek sv. Petr Celestýn 17:00 za + Josefa Němce
20.05. Sobota sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský  
21.05. Neděle 6. neděle velikonoční 10:00 za + Andělu Sanitrovou, manžela Felixe, syny Jaroslava a Vladimíra a rodiče z obou stran
22.05. Pondělí sv. Julie    
23.05. Úterý sv. Jan Křtitel de Rossi    
24.05. Středa sv. Vincent Lerinský 8:00 za Vladimíra Juroka a bratra
25.05. Čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 18:00 za dar zdraví
26.05. Pátek sv. Filip Neri    
27.05. Sobota sv. Augustin z Canterbury    
28.05. Neděle 7. neděle velikonoční 10:00 za živou a zemřelou rodinu Blažkovou a Bystřickou
29.05. Pondělí sv. Maximin    
30.05. Úterý sv. Zdislava    
31.05. Středa Svátek Navštívení Panny Marie 8:00 Za + Aloise a Marii Kalmusovy, syna Petra a manželku.
01.06. Čtvrtek sv. Justin    
02.06. Pátek sv. Marcelin a Petr, první pátek v měsíci 17:00 Za živou a + rodinu Bjolkovou a Raszykovou.
03.06. Sobota sv. Karel Lwanga a druhové,

první sobota v  měsíci

 Za + Bohuslava Pastora a rodiče.
04.06. Neděle Slavnost Seslání Ducha svatého 10:00 za + Helenu Bjolkovou a živou rodinu Bjolkovou a Tesarčíkovou

 


02.04. Neděle 5. neděle postní 10:00 Za + Annu Velkou a rodiče
03.04. Pondělí sv. Nikita    
04.04. Úterý sv. Izidor    
05.04. Středa sv. Vincenc Ferrerský 8:00 Za místní růžencové společenství
06.04. Čtvrtek sv. Notger    
07.04. Pátek sv. Jan Křtitel de la Salle, první pátek v měsíci 17:00 Volná intence
08.04. Sobota sv. Albert    
09.04. Neděle 6. neděle postní, Květná neděle 10:00 Za + Karla Chovance, manželku, dcery, zetě a rodiče
10.04. Pondělí sv. Michael de Sanctis    
11.04. Úterý sv. Stanislav    
12.04. Středa sv. Julius    
13.04. Čtvrtek Zelený čtvrtek 18:30 Volná intence
14.04. Pátek Velký pátek 15:00 Velkopáteční obřady
15.04. Sobota Bílá sobota    
16.04. Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10:00 Za + Josefa Fabíka a manželku
17.04. Pondělí Pondělí velikonoční 10:00 Volná intence
18.04. Úterý sv. Krescenc    
19.04. Středa sv. Ema    
20.04. Čtvrtek sv. Hugo    
21.04. Pátek sv. Anselm 17:00 Za + Vlastimila Kovaříka
22.04. Sobota sv. Leonid    
23.04. Neděle 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství 10:00 Za + Františka Šebestu, manželku Annu a děti
24.04. Pondělí sv. Jiří    
25.04. Úterý Svátek sv. Marka    
26.04. Středa sv. Richarius 8:00 Volná intence
27.04. Čtvrtek sv. Zita    
28.04. Pátek sv. Petr Chanel – sv. Ludvík Maria Grignion 17:00 Za + Janu Koloničnou a manžela
29.04. Sobota Svátek sv. Kateřiny Sienské    
30.04. Neděle 3. neděle velikonoční 10:00 Za + Emilii a Františka Najsarovy

 


26.02. Neděle 8. neděle v mezidobí 10:00 Za + Bohuslava Michálka, syna Bohuslava, zetě a rodiče z obou stran
27.02. Pondělí sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie    
28.02. Úterý sv. Roman    
01.03. Středa Popeleční středa, den přísného půstu 18:00 Za + Karla Březinu , manželku a dceru
02.03. Čtvrtek sv. Simplicius    
03.03. Pátek sv. Kunhuta, první pátek v měsíci 18:00 Volná intence
04.03. Sobota sv. Kazimír, první sobota v měsíci  8:00  Volná intence
05.03. Neděle 1. neděle postní 10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran
06.03. Pondělí bl. Friedrich    
07.03. Úterý sv. Perpetua a Felicita    
08.03. Středa sv. Jan z Boha 8:00 Za místní růžencové společenství
09.03. Čtvrtek sv. Františka Římská    
10.03. Pátek sv. Jan Ogilvie 17:00 Za + Jana Řeháka, manželku Zdeňku a rodiče a sourozence z obou stran
11.03. Sobota sv. Eulogius z Kordoby    
12.03. Neděle 2. neděle postní 10:00 Za + Emila Kořeného, manželku a rodiče
13.03. Pondělí sv. Patricie    
14.03. Úterý sv. Matylda    
15.03. Středa sv. Longin 8:00 Za + Anežku Krpcovou, manžela, syna a za + z rodiny Eliášovy
16.03. Čtvrtek sv. Heribert    
17.03. Pátek sv. Patrik 17:00 Volná intence
18.03. Sobota sv. Cyril Jeruzalémský    
19.03. Neděle 3.neděle postní 10:00 Za + Josefa a Boženu Bjolkovy, rodiče a za janu Garovou
20.03. Pondělí Slavnost sv. Josefa  18:00  Za+ Josefa
21.03. Úterý bl. Serapion    
22.03. Středa sv. Epafrodit 8:00 Na úmysl darce
23.03. Čtvrtek sv. Turibius z Mongroveja    
24.03. Pátek sv. Kateřina Švédská 17:00 Za + Janu Válkovou a manžela
25.03. Sobota Slavnost Zvěstování Páně  10:00  Za  ochranu života
26.03. Neděle 4. neděle postní 10:00 Za + Josefa Ramíka a za živou a + rodinu Ramíkovou
27.03. Pondělí sv. Rupert    
28.03. Úterý sv. Rogát    
29.03. Středa bl. Ludolf 8:00 Za živou a + rodinu Němcovou, a Zamečnikovou.
30.03. Čtvrtek sv. Jan Klimak    
31.03. Pátek bl. Balbína 17:00 Za + Jana Bělicu, manželku, syny, snachu a ostatní + z rodiny Bělicovy a Tesařovy
01.04. Sobota sv. Makarius, první sobota v měsíci    
02.04. Neděle 5. neděle postní 10:00 Za + Annu Velkou a rodiče

 


01.02. Středa sv. Pionius    
02.02. Čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu 17:00 Za + Leopolda Pastrňáka, bratry a rodiče
03.02. Pátek sv. Blažej, první pátek v měsíci 18:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
04.02. Sobota sv. Ondřej Corsini, první sobota v měsíci 8:00 Za + Františka Juroka a dva syny
05.02. Neděle 5. neděle v mezidobí 10:00 Za + Jindřicha a Marii Tesarčíkovy a dcery Drahomíru a Marii
06.02. Pondělí sv. Pavel Miki a druhové    
07.02. Úterý sv. Richard    
08.02. Středa sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada    
09.02. Čtvrtek sv. Apollonie    
10.02. Pátek sv. Scholastika    
11.02. Sobota Panna Maria Lourdská  10:00  Za farniki o dar zdráví
12.02. Neděle 6. neděle v mezidobí 10:00 Za + Janu Kotkovou, manžela  a rodiče
13.02. Pondělí sv. Kateřina Ricciová    
14.02. Úterý sv. Valentin    
15.02. Středa sv. Jiřina 8:00 Volná intence
16.02. Čtvrtek sv. Juliána    
17.02. Pátek sv. Alexius a druhové 17:00 Volná intence
18.02. Sobota sv. Simeon    
19.02. Neděle 7. neděle v mezidobí 10:00 Za + Vlastu Kohutovou, manžela a živé členy rodiny Kohutovy a Řezníčkovy
20.02. Pondělí sv. Nikefor    
21.02. Úterý sv. Petr Damiani    
22.02. Středa svátek Stolce sv. Petra 8:00 Volná intence
23.02. Čtvrtek sv. Polykarp .  
24.02. Pátek sv. Modest 17:00 Volná intence
25.02. Sobota sv. Valburga    
26.02. Neděle 8. neděle v mezidobí 10:00 Za + Bohuslava Michálka, syna Bohuslava, zetě a rodiče z obou stran
27.02. Pondělí sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie    
28.02. Úterý sv. Roman    
01.03. Středa Popeleční středa, den přísného půstu 18:00 Za + Karla Březinu , manželku a dceru
02.03. Čtvrtek sv. Simplicius    
03.03. Pátek sv. Kunhuta, první pátek v měsíci 18:00 Volná intence
04.03. Sobota sv. Kazimír, první sobota v měsíci    
05.03. Neděle 1. neděle postní 10:00 Za + Alfonse Fišera, brazry a rodiče z obou stran

 


01.01. Neděle Slavnost Matky Boží Panny Marie 10:00 Za + Františku a Jaroslava Volných a syna Davida
02.01. Pondělí sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský    
03.01. Úterý sv. Jenovéfa, Nejsvětější jméno Ježíš    
04.01. Středa sv. Anděla z Foligna 8:00 Za místní růžencové společenství
05.01. Čtvrtek sv. Telesfor    
06.01. Pátek Slavnost Zjevení Páně 18:00 Za + Augustina Závodného a rodiče
07.01. Sobota sv. Rajmund z Penafortu    
08.01. Neděle Svátek Křtu Páně 10:00 Za + Karlu Fabíkovou a rodiče z obou stran
09.01. Pondělí sv. Julián    
10.01. Úterý sv. Agathon    
11.01. Středa ct. Marie Elekta 8:00 Volná intence
12.01. Čtvrtek sv. Probus    
13.01. Pátek sv. Hilarius z Poitiers 17:00 Volná intence
14.01. Sobota sv. Sáva Srbský    
15.01. Neděle 2. neděle v mezidobí 10:00 Za + Rudolfa Vavříka, manželku a ostatní zemřelé z rodiny
16.01. Pondělí sv. Marcel I., papež    
17.01. Úterý sv. Antonín Veliký    
18.01. Středa Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 8:00 Poděkování za přijáta dobrodiní
19.01. Čtvrtek sv. Márius a Marta a jejich synové    
20.01. Pátek sv. Fabián a Šebestián 17:00 Volná intence
21.01. Sobota sv. Anežka Římská    
22.01. Neděle 3. neděle v mezidobí 10:00 Za + Františka Carbola, manželku Marii, dceru Mariia rodiče z obou stran
23.01. Pondělí sv. Ildefons    
24.01. Úterý sv. František Saleský    
25.01. Středa Svátek Obrácení svatého Pavla 8:00 Volná intence
26.01. Čtvrtek sv. Timotej a Titus    
27.01. Pátek sv. Anděla Mericiová 17:00 Volná intence
28.01. Sobota sv. Tomáš Akvinský    
29.01. Neděle 4. neděle v mezidobí 10:00 Za + Sylvestra Klečku, švagra, švagrovou a rodiče z obou stran
30.01. Pondělí sv. Martina    
31.01. Úterý sv. Jan Bosko    
01.02. Středa sv. Pionius    
02.02. Čtvrtek Svátek Uvedení Páně do chrámu  18:00  Volná intence
03.02. Pátek sv. Blažej 18:00 Za + Leopolda Pastrňáka, bratry a rodiče
04.02. Sobota sv. Ondřej Corsini  8:00  Volná intence
05.02. Neděle 5. neděle v mezidobí 10:00 Za + Jindřicha a Marii Tesarčíkovy a dcery Drahomíru a Marii

04.12. DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 Za + Petra Škodu
05.12.      
06.12.      
07.12. Středa, památka Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 7:15 Za místní růžencové společenství
08.12.  Čtvrtek, slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU  18:00  Za + Jarmilu a Stanislava Křivovy, rodiče z obou stran, Josefa Kubalu a za nemocnou dceru
09.12.      
10.12. Sobota 7:00 Volná intence
11.12. TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 Za + Jindřicha Čajánka a + dceru Marcelu
12.12.      
13.12.      
14.12. Středa, památka Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 7:00 Za + Vladimíra Juroka a bratra Stanislava
15.12.      
16.12. Pátek 17:00 Za + Annu Kasíkovou, manžela Rudolfa, rodinu Kasíkovou, Lazarovou, Šigutovou a + Evu Marešovou
17.12. Sobota 7:00 Na úmysl dárce
18.12. ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 Za rodinu Staníkovou a Gavlasovou
19.12.      
20.12.      
21.12. Středa 7:00 Za + rodinu Handrejchovou a Pišťkovou
22.12.      
23.12.      
24.12. Sobota, Adam a Eva, Štědrý den 15:00 Za děti
24.12. Sobota, Adam a Eva, Štědrý den 22:00 Za Jana Žídka, manželku, dceru, zetě, vnuka s manželkou a za + rodiče Vávrovy
25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 10:00 Za + Josefa Bayera manželku Jaroslavu, rodiče  a za švagra Svatopluka
26.12. Pondělí, svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka 10:00 Za živou a zemřelou rodinu Jurokovou
27.12. Úterý, svátek Sv. Jana, apoštola a evangelisty .  
28.12. Středa, Svátek sv. Betlémských dětí, mučedníků  8:00 Za ochranu nenarozeného života
29.12.      
30.12. Pátek, svátek Sv. rodiny 18:00 Za živou a zemřelou rodinu  Bělicovou, Kovalovou a Siudovou
31.12. Sobota, památka Sv. Silvestra I., papeže 15:00 Za + Sylvestra Klečku, manželku, syna a zetě
01.01. Neděle, Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový rok 10:00 Za + Františku a Jaroslava Volných a syna Davida

30.10.  31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Jiřího Klečku, bratry a rodiče z obou stran
31.10.      
01.11. Úterý, slavnost Všech svatých 18:00 Za farníky
02.11. Středa, památka Všech věrných zemřelých 18:00 Za všechny zemřelé
03.11.      
04.11. Pátek, památka Sv. Karla Boromejského, biskupa 18:00 Za místní růžencové společenství
05.11. Sobota, první sobota v měsíci listopadu 8:00 Za + Marii Čajánkovou
06.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Annu Fišerovou, manžela a dva syny
07.11.      
08.11.      
09.11. Středa, svátek Posvěcení lateránské baziliky 8:00 Za + Justinu Žákovou, manžela a rodiče z obou stran
10.11.      
11.11. Pátek, památka Sv. Martina, biskupa 18:00 Volná intence
12.11.      
13.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:30 Za živé a zemřelé občany z Kunčiček u Bašky
14.11.      
15.11.      
16.11.      
17.11.      
18.11. Pátek 18:00 Za + Marii Kolenovou a ostatní zemřelé z rodiny
19.11.      
20.11. Slavnost  JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 10:00 Za + Františka a Markétu Hlisníkovské a sourozence a za Jarmilu Tothovou
21.11.      
22.11.      
23.11. Středa 8:00 Volná intence
24.11.      
25.11. Pátek 17:00 Za + Vítězslava Čapčucha, rodiče a živou rodinu
26.11.      
27.11. PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 za + rodinu Pavelkovou a Borovcovou
28.11.      
29.11.      
30.11. Středa, svátek  Sv. Ondřeje, apoštola 7:15  
01.12.      
02.12. Pátek 17:00 Volná intence
03.12. Sobota, první sobota v měsíci prosinci 7:00 Volná intence
04.12. DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 Volná intence

 


30.10.  31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Jiřího Klečku, bratry a rodiče z obou stran
31.10.      
01.11. Úterý, slavnost Všech svatých 18:00 Za farníky
02.11. Středa, památka Všech věrných zemřelých 18:00 Za všechny zemřelé
03.11.      
04.11. Pátek, památka Sv. Karla Boromejského, biskupa 18:00 Za místní růžencové společenství
05.11. Sobota, první sobota v měsíci listopadu 8:00 Za + Marii Čajánkovou
06.11. 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Annu Fišerovou, manžela a dva syny
07.11.      
08.11.      
09.11. Středa, svátek Posvěcení lateránské baziliky 8:00 Za + Justinu Žákovou, manžela a rodiče z obou stran
10.11.      
11.11. Pátek, památka Sv. Martina, biskupa 18:00 Volná intence
12.11.      
13.11. 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:30 Za živé a zemřelé občany z Kunčiček u Bašky
14.11.      
15.11.      
16.11.      
17.11.      
18.11. Pátek 18:00 Za + Marii Kolenovou a ostatní zemřelé z rodiny
19.11.      
20.11. Slavnost  JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 10:00 Za + Františka a Markétu Hlisníkovské a sourozence a za Jarmilu Tothovou
21.11.      
22.11.      
23.11. Středa 8:00 Volná intence
24.11.      
25.11. Pátek 17:00 Za + Vítězslava Čapčucha, rodiče a živou rodinu
26.11.      
27.11. PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 za + rodinu Pavelkovou a Borovcovou
28.11.      
29.11.      
30.11. Středa, svátek  Sv. Ondřeje, apoštola 7:15  Volná intence
01.12.      
02.12. Pátek 17:00 Volná intence
03.12. Sobota, první sobota v měsíci prosinci Volná intence
04.12. DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00 Za + Petra Škodu

01.10. Sobota, první sobota v měsíci, památka Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 8:00 Volná intence
02.10. 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Karla Bělicu a ostatní zemřelé z rodiny
05.10. Středa 8:00 Za místní růžencové společenství
07.10. Pátek, památka Panny Marie Růžencové 18:00 Za rodinu Mrázovou a zemřelé rodiče z obou stran
09.10. 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za živou a zemřelou rodinu Němcovou a Zámečníkovou
12.10. Středa 8:00 Volná intence
14.10. Pátek 18:00 Volná intence
16.10. 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Děkovná mše sv.
19.10. Středa 8:00 Za Vlastimila Kovala, zetě a rodiče a na poděkování za přijatá dobrodiní
21.10. Pátek 18:00 Volná intence
23.10. 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Bohumíra Koloničného, sourozence a zemřelé rodiče
26.10. Středa 8:00 Za + Jiřího Kulhánka a rodiče
28.10. Pátek, svátek Sv. Šimona a Judy, apoštolů 18:00 Za + Jarmilu a Emila Skálovy a ostatní zemřelé z rodiny Uherkovy
30.10.  31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10:00 Za + Jiřího Klečku, bratry a rodiče z obou stran