Bohoslužby v Bašce

03.04. Středa sv. Nikita 8:00 Za místní růžencové společenství
05.04. Pátek První pátek v měsíci
adorace NSO v 17:30
18:00 Za + Jana Bělicu, manželku, 2 syny, snachu a ostatní + z rodiny Bělicovy a Tesařovy
06.04. Sobota První sobota v měsíci
Svátost smíření od 9:00
   
07.04. Neděle 5. neděle postní
křížová cesta v 9:30
10:00 Za + Bohuslava Michálka, syna Bohuslava a rodiče z obou stran
12.04. Pátek sv. Julius 17:00 Za + syna Vlastimila
14.04. Neděle Květná neděle
sbírka na potřeby farnosti
10:00  
18.04. Čtvrtek Zelený čtvrtek 18:30  
19.04. Pátek Velký pátek
sbírka u Božího hrobu na opravy chrámu ve sv. zemi
křížová cesta ve 14:30
15:00  
20.04. Sobota Bílá sobota
Mše svatá ve Skalici v 19:00
   
21.04. Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
sbírka na kněžský seminář
10:00 Za Jaroslava Velkého, manželku Zdeňku a rodiče z obou stran
22.04. Pondělí Pondělí velikonoční 10:00 Za + Josefa Fabíka, manželku a ostatní + z rodiny
24.04. Středa sv. Jiří 8:00  
26.04. Pátek sv. Richarius 17:00 Za + Janu a Bohumíra Koloničných a sourozence
28.04. Neděle 2. neděle velikonoční 10:00 Za + Jozefa Ježíka a rodiče

 

01.03. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Marii Holou a rodiče
02.03. Sobota První sobota v měsíci 8:00 Na úmysl darce
03.03. Neděle 8. neděle v mezidobí 10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran
04.03. Pondělí sv. Kazimír    
05.03. Úterý sv. Teofil (Bohumil)    
06.03. Středa Popeleční středa, den přísného půstu 18:00 Za místní růžencové společenství
07.03. Čtvrtek sv. Perpetua a Felicita ( Blažena)    
08.03. Pátek sv. Jan z Boha 17:00 Za dar zdraví, dary Ducha sv. a Boží pomoc pro rodinu Žabkovou a Křišťanovou
09.03. Sobota sv. Františka Římská    
10.03. Neděle 1. neděle postní 10:00 Na poděkování za 60 let života s prosbou o požehnání  do dalších let pro živou rodinu
11.03. Pondělí sv. Eulogius z Kordoby    
12.03. Úterý sv. Kvirin    
13.03. Středa sv. Patricie (Vlasta) 8:00 Za + z rodiny Krpcovy a Eliášovy
14.03. Čtvrtek sv. Matylda    
15.03. Pátek sv. Longin 17:00 Za + Marii Kořenou, manžela, zetě Stanislava a rodiče z obou stran
16.03. Sobota sv. Heribert    
17.03. Neděle 2. neděle postní 10:00 Za + rodinu Foldynovou a Konvičnou a za živou rodinu
18.03. Pondělí sv. Cyril Jeruzalémský    
19.03. Úterý Slavnost sv. Josefa 18:00 Za živé a + Josefy z naší farností.
20.03. Středa sv. Archip 8:00 Za živou a + rodinu Fojtíkovou, Sochovou a nemocnou osobu
21.03. Čtvrtek bl. Serapion    
22.03. Pátek sv. Epafrodit 17:00 Za Annu Válkovou a manžela
23.03. Sobota sv. Turibius z Mongroveja    
24.03. Neděle 3. neděle postní 10:00 Za živou a + rodinu Uličnou, Mládkovou a Žídkovou
25.03. Pondělí Slavnost Zvěstování Páně 18:00  
26.03. Úterý sv. Kastulus (Haštal)    
27.03. Středa sv. Rupert    
28.03. Čtvrtek sv. Rogát    
29.03. Pátek bl. Ludolf (Slavomil) 17:00 Za + Jaromíra Křístka, manželku Věru a rodiče z obou stran
30.03. Sobota sv. Jan Klimak    
31.03. Neděle 4. neděle postní 10:00 Děkovná

01.02. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Na poděkování za 75 let života s prosbou o dar zdraví a požehnání do dalších let
02.02. Sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu 10:00 Za +  Zdenku Kožuchovou.
03.02. Neděle 4. neděle v mezidobí 10:00 Za + Marii Vojkůvkovou, manžela a rodiče
04.02. Pondělí sv. Ondřej Corsini    
05.02. Úterý sv. Agáta (Háta, Dobruše)    
06.02. Středa sv. Pavel Miki a druhové 8:00 Za místní růžencové společenství
07.02. Čtvrtek sv. Richard    
08.02. Pátek sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada 17:00 Za + Leopolda Pastrňáka, bratry a rodiče
09.02. Sobota sv. Apollonie    
10.02. Neděle 5. neděle v mezidobí 10:00 Za + Janu Kotkovou, manžela a rodiče
11.02. Pondělí Panna Maria Lourdská    
12.02. Úterý sv. Benedikt Aniánský    
13.02. Středa sv. Kateřina Ricciová 8:00 Na úmysl darce
14.02. Čtvrtek sv. Valentin    
15.02. Pátek sv. Jiřina 17:00 Na poděkování za 70 let života s prosbou o dar zdraví a požehnání do dalšíc
16.02. Sobota sv. Juliána    
17.02. Neděle 6. neděle v mezidobí 10:00 Za + Annu Velkou a rodiče
18.02. Pondělí sv. Simeon    
19.02. Úterý bl. Godšalk    
20.02. Středa sv. Nikefor 8:00 Za + manžela a živou rodinu
21.02. Čtvrtek sv. Petr Damiani    
22.02. Pátek svátek Stolce sv. Petra 17:00  Za farniky
23.02. Sobota sv. Polykarp    
24.02. Neděle 7. neděle v mezidobí 10:00 Za + Marii a Jindřicha Tesarčíkovy, dcery Marii a Drahomíru a zetě Josefa
25.02. Pondělí sv. Valburga    
26.02. Úterý sv. Alexandr    
27.02. Středa sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie 8:00  
28.02. Čtvrtek sv. Roman    
01.03. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + dobrodince našich kostelů.
02.03. Sobota První sobota v měsíci 8:00 Za místní růžencové společenství
03.03. Neděle 8. neděle v mezidobí 10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran

01.01. Úterý Slavnost Matky Boží P. Marie 10:00 Za + Karlu Fabíkovou a rodiče z obou stran
02.01. Středa sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský    
03.01. Čtvrtek  Nejsvětější jméno Ježíš    
04.01. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Na umysl dárce.
05.01. Sobota První sobota v měsíci    
06.01. Neděle Slavnost Zjevení Páně 10:00 Za + Františku a Jaroslava Volných a vnuka Davida
07.01. Pondělí sv. Rajmund z Penafortu    
08.01. Úterý      
09.01. Středa sv. Julián 8:00 Za místní růžencové společenství
10.01. Čtvrtek sv. Agathon    
11.01. Pátek ct. Marie Elekta 17:00 Na úmysl darce
12.01. Sobota sv. Probus    
13.01. Neděle Svátek Křtu Páně 10:00 Za + Rudolfa Vavříka, manželku a ostatní zemřelé z rodiny
14.01. Pondělí sv. Sáva Srbský    
15.01. Úterý sv. Pavel, poustevník    
16.01. Středa sv. Marcel I., papež 8:00  
17.01. Čtvrtek sv. Antonín Veliký    
18.01. Pátek Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 17:00 Za + Augustina Závodného, rodiče a požehnání pro živou rodinu
19.01. Sobota sv. Márius a Marta a jejich synové    
20.01. Neděle 2. neděle v mezidobí 10:00 Za + Sylvestra Klečku, švagra, švagrovou a rodiče z obou stran
21.01. Pondělí sv. Anežka Římská    
22.01. Úterý sv. Vincenc    
23.01. Středa sv. Ildefons 8:00 Na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví a požehnání do dalších let
24.01. Čtvrtek sv. František Saleský    
25.01. Pátek Svátek Obrácení svatého Pavla 17:00 Za Boží požehnání pro sourozence Grygarovy a jejich rodiny
26.01. Sobota sv. Timotej a Titus    
27.01. Neděle 3. neděle v mezidobí 10:00 Za + Františka Carbola, manželku Marii, dceru Mariia rodiče z obou stran
28.01. Pondělí sv. Tomáš Akvinský    
29.01. Úterý sv. Sulpicius    
30.01. Středa sv. Martina 8:00 Na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví a požehnání do dalších let
31.01. Čtvrtek sv. Jan Bosko    
01.02. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Na poděkování za 75 let života s prosbou o dar zdraví a požehnání do dalších let
02.02. Sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu 10:00 Za +  Zdenku Kožuchovou.
03.02. Neděle 4. neděle v mezidobí 10:00 Za + Marii Vojkůvkovou, manžela a rodiče

01.12. Sobota sv. Edmund Kampián    
02.12. Neděle 1. neděle adventní 10:00 Za + z rodiny Pavelkovy a Borovcovy
03.12. Pondělí sv. František Xaverský    
04.12. Úterý sv. Jan Damašský, sv. Barbora    
05.12. Středa sv. Sába    
06.12. Čtvrtek sv. Mikuláš    
07.12. Pátek První pátek v měsíci 17:00  
08.12. Sobota Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, 7:00 Za místní růžencové společenství
09.12. Neděle 2. neděle adventní 10:00 Za + Jindřicha Čajánka, manželku Marii a dceru Marcelu
10.12. Pondělí sv. Julie a Eulálie    
11.12. Úterý sv. Damas I. (Hostivít)    
12.12. Středa Panna Maria Guadalupská 7:00 Za + Vladimíra Juroka a bratra Stanislava
13.12. Čtvrtek sv. Lucie (Světluše)    
14.12. Pátek sv. Jan od Kříže 17:00 Za + a živé z rodiny Kasíkovy, Lazarovy a za + Evu Marešovou
15.12. Sobota sv. Valerián 7:00 Za Adélku Gebauerovou
16.12. Neděle 3. neděle adventní 10:00 Za živou a + rodinu Staníkovou a Gavlasovou
17.12. Pondělí sv. Lazar    
18.12. Úterý sv. Rufus a Zosim    
19.12. Středa bl. Urban 7:00 Za rodinu Handrejchovou a Pišťkovou
20.12. Čtvrtek sv. Dominik Siloský    
21.12. Pátek sv. Petr Kanisius 17:00 Za + Stanislava a Jarmilu Křivovy, rodiče z obou stran, Josefa Kubalu a nemocnou dceru Petru
22.12. Sobota sv. Servul 7:00 Za živé a + členy rodiny Alexoví a Kneblovy
23.12. Neděle 4. neděle adventní 10:00 Za + Josefa Bayera, manželku Jaroslavu, rodiče a švagra Svatopluka
24.12. Pondělí Štědrý den 15:00 Za děti naší farnosti
24.12. Pondělí Štědrý den 22:00 Za + Jana Žídka, manželku, dceru, zetě, vnuka s manželkou a za + rodiče Vávrovy
25.12. Úterý Slavnost Narození Páně 10:00 Za + dobrodince naší farnosti
26.12. Středa sv. Štěpán 10:00 Za živou a + rodinu Jurokovou
27.12. Čtvrtek sv. Jan Evangelista 18:00 Za živou a + rodinu Bělicovou, Kovalovou a Siudovou
28.12. Pátek sv. Betlémské děti, mučedníci    
29.12. Sobota      
30.12. Neděle Svátek svaté Rodiny, obnova manželských slibů 10:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a požehnání do dalších let
31.12. Pondělí sv. Silvestr 14:00 Za Sylvestra Klečku, manželku, syna, zetě a rodiče z obou stran

01.11. Čtvrtek Slavnost Všech svatých 18:00 Za + rodinu Koloničnou a Jurošovou
02.11. Pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, první pátek 18:00 Za + Marii Kolenovou a ostatní zemřelé z rodiny
03.11. Sobota První sobota v měsíci    
04.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 10:00 Za živé a zemřelé občany z Kunčiček u Bašky
05.11. Pondělí sv. Zachariáš a Alžběta    
06.11. Úterý sv. Leonard (Linhart)    
07.11. Středa sv. Wilibrord 8:00 Za místní růžencové společenství
08.11. Čtvrtek sv. Gottfried (Bohumír)    
09.11. Pátek Svátek Posvěcení lateránské baziliky 17:00  
10.11. Sobota sv. Lev Veliký 17:00  
11.11. Neděle 32. neděle v mezidobí   Mše sv. není. Pouť u sv. Martina ve Skalici.
12.11. Pondělí sv. Josafat    
13.11. Úterý Svátek sv. Anežky České    
14.11. Středa sv. Mikuláš Tavelič 7:30 Za žívou + rodinu Žákovou a Čvandovou
15.11. Čtvrtek sv. Albert Veliký    
16.11. Pátek sv. Markéta Skotská 17:00 Za + Oldřicha Grygara a ostatní + z rodiny
17.11. Sobota sv. Alžběta Uherská    
18.11. Neděle 33. neděle v mezidobí 10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran
19.11. Pondělí sv. Mechtilda    
20.11. Úterý sv. Felix z Valois    
21.11. Středa Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 8:00 Za živou a + rodinu Fojtíkovou a Trojáčkovou
22.11. Čtvrtek sv. Cecílie    
23.11. Pátek sv. Klement I. 17:00 Za + Vítězslava Čapčucha, rodiče a živou rodinu
24.11. Sobota sv. Ondřej Dung-Lac a druhové    
25.11. Neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 10:00 Za + Helenu Bjolkovou a rodiče
26.11. Pondělí sv. Silvestr    
27.11. Úterý sv. Virgil    
28.11. Středa sv. Mansuet (Miloslav)    
29.11. Čtvrtek sv. Saturnin    
30.11. Pátek Svátek sv. Ondřeje 17:00 Za rodinu Sedlákovou a za + Josefa a Milana Sedlákových a jejich rodiče
01.12. Sobota sv. Edmund Kampián    
02.12. Neděle 1. neděle adventní 10:00 Za + z rodiny Pavelkovy a Borovcovy