Bohoslužby v Bašce

Datum Den Svátek Hodina Intence
04.12.2022 Neděle 2. neděle adventní 10:00 Za + Rudolfa Kořeného, sestru, bratra a rodiče z obou stran
07.12.2022 Středa sv. Ambrož 8:00 Růžencová – za živé a + členy
08.12.2022 Čtvrtek Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 18:00 Za + Marii Klečkovou, manžela a ostatní + z rodiny
09.12.2022 Pátek sv. Valerie 17:00 Za + Karla Kaňoka, manželku a syna
11.12.2022 Neděle 3. neděle adventní 10:00 Za + Pavla Mráze, ostatní + z rodiny a za živou rodinu
16.12.2022 Pátek sv. Adelhaida (Adéla) 17:00 S prosbou o Boží požehnání pro bratry – Oldřicha  Grygara,  Zdeňka Grygara a jejich rodiny
18.12.2022 Neděle 4. neděle adventní
Sbírka na potřeby farnosti
10:00 Za + Dagmar Alexovou, manžela Rudlofa a ostatní + z rodiny Alexovy a Kneblovy
24.12.2022 Sobota Štědrý den 15:00 Za + Jana Vávru a + z rodiny Vávrovy, Duchoňovy a Žídkovy
25.12.2022 Neděle Slavnost Narození Páně
Sbírka na Diecézní mzdový a solidární fond
10:00 Za + Josefa Bayera, manželku, švagra Svatopluka a rodiče
26.12.2022 Pondělí Svátek sv. Štěpána 10:00 Za živou a + rodinu Jurokovou
30.12.2022 Pátek Svátek Svaté rodiny 17:00 Za živou a + rodinu Chovancovou
31.12.2022 Sobota sv. Silvestr 15:00 Za + Silvestra Klečku, manželku, syna, snachu, zetě a rodiče z obou stran
01.01.2023 Neděle Slavnost Matky Boží Panny Marie 10:00 Za Františku a Jaroslava Volných, vnuka Davida a rodiče z obou stran

Pořad bohoslužeb na prosinec je ke stažení zde