Bohoslužby v Bašce

01.10. Pondělí sv. Terezie od Dítěte Ježíše    
02.10. Úterý sv. andělé strážní    
03.10. Středa sv. Maxmilián 8:00 za + Karla Bělicu a ostatní zemřelé z rodiny
04.10. Čtvrtek sv. František z Assisi    
05.10. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Děkovná
06.10. Sobota První sobota v měsíci    
07.10. Neděle 27. neděle v mezidobí 10:00 Za + Františka a Žofii Biolkovy a za živé a + potomky
08.10. Pondělí sv. Simeon    
09.10. Úterý sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard    
10.10. Středa sv. Paulin 8:00 Za místní růžencové společenství
11.10. Čtvrtek sv. German    
12.10. Pátek sv. Radim 18:00 za + Stanislava Víta a rodiče z obou stran
13.10. Sobota sv. Eduard    
14.10. Neděle 28. neděle v mezidobí 10:00 Za živé a zemřelé farníky a dobrodince
15.10. Pondělí sv. Terezie od Ježíše    
16.10. Úterý sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque    
17.10. Středa sv. Ignác Antiochijský 8:00 Za + Vlastimila Kovala, rodiče, zetě a na poděkování za 92 let života
18.10. Čtvrtek Svátek sv. Lukáše    
19.10. Pátek sv. Izák Jogues a druhové 18:00 Na úmysl dárce
20.10. Sobota sv. Irena    
21.10. Neděle 29. neděle v mezidobí 10:00 za + Jiřího Klečku, bratry a rodiče z obou stran
22.10. Pondělí sv. Marie Salome    
23.10. Úterý sv. Jan Kapistránský    
24.10. Středa sv. Antonín Maria Klaret 8:00 Za + z rodiny Kolkovy
25.10. Čtvrtek sv. Kryšpín    
26.10. Pátek sv. Rustik 18:00 za + Jarmilu a Emila Skálovy a ostatní zemřelé z rodiny Uherkovy
27.10. Sobota sv. Frumencius    
28.10. Neděle 30. neděle v mezidobí 10:00 za zdraví rodiny Křístkovy a Žabkovy
29.10. Pondělí sv. Narcis    
30.10. Úterý sv. Marcel    
31.10. Středa sv. Wolfgang 8:00 Za + Jiřího Kulhánka a rodiče
01.11. Čtvrtek Slavnost Všech svatých   za + rodinu Koloničnou a Jurošovou
02.11. Pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, první pátek 18:00 Za + Marii Kolenovou a ostatní zemřelé z rodiny
03.11. Sobota První sobota v měsíci    
04.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 10:00 Za živé a + občany Kunčiček u Bašky

 

01.09. Sobota sv. Jiljí    
02.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná
03.09. Pondělí sv. Řehoř Veliký    
04.09. Úterý sv. Růžena z Viterba    
05.09. Středa sv. Viktorin (Vítězslav) 8:00 Za místní růžencové společenství
06.09. Čtvrtek sv. Magnus    
07.09. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Boženu Bjolkovou, manžela a živou rodinu
08.09. Sobota Svátek Narození Panny Marie, první sobota 7::00 Za všechny zemřelé přátelé z  Bašky a Skalice a za duše v očistci a + Věru Křistkovou, rodiče, sourozence a kmotry
09.09. Neděle 23. neděle v mezidobí 10:00 za + Anežku Polochovou, manžela, syna Jiřího a snachu Martu
10.09. Pondělí bl. Karel Spinola    
11.09. Úterý sv. Emil    
12.09. Středa Jména Panny Marie 8:00 Za živou a + rodinu Kulhánkovou
13.09. Čtvrtek sv. Jan Zlatoústý    
14.09. Pátek Svátek Povýšení sv. kříže 18:00 Za zemřelé z rodiny Radovy a Teprovy
15.09. Sobota Panna Maria Bolestná    
16.09. Neděle 24. neděle v mezidobí 10:00 za + Davida Volného
17.09. Pondělí sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin    
18.09. Úterý sv. Josef Kupertinský    
19.09. Středa sv. Januárius 8:00 za + Marii Herotovou, manžela, syna, dceru, zetě a vnuka
20.09. Čtvrtek sv. Ondřej, Pavel a druhové    
21.09. Pátek Svátek sv. Matouše 18:00 za živou a + rodinu Fabíkovou
22.09. Sobota sv. Mořic a druhové    
23.09. Neděle 25. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná
24.09. Pondělí sv. Gerard (Jaromír)    
25.09. Úterý sv. Kleofáš    
26.09. Středa sv. Kosma a Damián 8:00 Za dar zdraví
27.09. Čtvrtek sv. Vincenc z Paula    
28.09. Pátek Slavnost sv. Václava 10:00 za + Jindřišku Fišerovou, manžela a za + Bohuslava Pliška a manželku
29.09. Sobota Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela    
30.09. Neděle Pouť u sv. Václava 8:00                10:00 Za živou a + rodinu Bystřickou                    Za + Hedviku Hradišťanovou, manžela, syna Josefa, Miloslava a Karla

 

 

01.08. Středa sv. Alfons z Liguori 8:00 Za místní růžencové společenství
02.08. Čtvrtek sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard    
03.08. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Ladislava Chrapka, rodiče z obou stran a + rodinu Rudolovou
04.08. Sobota První sobota v měsíci    
05.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná
06.08. Pondělí Svátek Proměnění Páně    
07.08. Úterý sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové    
08.08. Středa sv. Dominik 8:00  
09.08. Čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže    
10.08. Pátek Svátek sv. Vavřince 18:00 za + Felixe Herota a ostatní zemřelé z rodiny
11.08. Sobota sv. Klára    
12.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná
13.08. Pondělí sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans    
14.08. Úterý sv. Maxmilián Kolbe    
15.08. Středa Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 8:00 Za + Ladislava Pastrňáka, bratry a rodiče
16.08. Čtvrtek sv. Štěpán Uherský    
17.08. Pátek sv. Myron 18:00  
18.08. Sobota sv. Helena    
19.08. Neděle 20. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná
20.08. Pondělí sv. Bernard    
21.08. Úterý sv. Pius X.    
22.08. Středa Panna Maria Královna    
23.08. Čtvrtek sv. Růžena z Limy    
24.08. Pátek Svátek sv. Bartoloměje apoštola    
25.08. Sobota sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové    
26.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 10:00 za + Václava Klečku, bratry a dvě manželky a za rodiče z obou stran
27.08. Pondělí sv. Monika    
28.08. Úterý sv. Augustin    
29.08. Středa Umučení sv. Jana Křtitele 8:00 za + Marii Šajerovou a manžela
30.08. Čtvrtek sv. Fiakr    
31.08. Pátek sv. Rajmund 18:00  
01.09. Sobota sv. Jiljí    
02.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná

 

01.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 10:00 Za Bohuslava Kavku, švagra a rodiče z obou stran
02.07. Pondělí sv. Ota    
03.07. Úterý Svátek sv. Tomáše    
04.07. Středa sv. Prokop 8:00 Za místní růžencové společenství
05.07. Čtvrtek Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 10:00 Za Dagmar Hrčkovou, rodiče Foldynovy a prarodiče z obou stran
06.07. Pátek První pátek v měsíci 8:00  
07.07. Sobota První sobota v měsíci 8:00  
08.07. Neděle 14. neděle v mezidobí 10:00  
09.07. Pondělí sv. Veronika Giulianiová    
10.07. Úterý sv. Amálie (Libuše)    
11.07. Středa Svátek sv. Benedikta 8:00 Za + Annu Gvužďochovou
12.07. Čtvrtek sv. Jan Qualbert    
13.07. Pátek sv. Jindřich 18:00  
14.07. Sobota bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis    
15.07. Neděle 15. neděle v mezidobí 10:00 Za živou a + rodinu Smejovou a Čajánkovou
16.07. Pondělí Panna Maria Karmelská    
17.07. Úterý sv. Česlav a Hyacint    
18.07. Středa sv. Emilián 8:00 za + Albertinu Polochovou, manžela, syna a rodiče z obou stran
19.07. Čtvrtek sv. Makrina    
20.07. Pátek sv. Eliáš 18:00 Za živé a + z rodiny Kasíkovy, Skokanovy a Šigutovy
21.07. Sobota Mše svatá s nedelni platnosti  18:00  Za + Františka Šebestu, manželku Annu a děti
22.07. Neděle 16. neděle v mezidobí    
23.07. Pondělí Svátek sv. Brigity    
24.07. Úterý sv. Kristina    
25.07. Středa svátek sv. Jakuba apoštola 8:00  
26.07. Čtvrtek sv. Jáchym a Anna    
27.07. Pátek sv. Gorazd a druhové 18:00 Za + Annu Smažákovou a rodiče
28.07. Sobota sv. Nazarius a Celsus    
29.07. Neděle 17. neděle v mezidobí 10:00 Za + Janu a Bohumíra Koloničných a sourozence
30.07. Pondělí sv. Petr Chryzolog    
31.07. Úterý sv. Ignác z Loyoly    
01.08. Středa sv. Alfons z Liguori 8:00 Za místní růžencové společenství
02.08. Čtvrtek sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard    
03.08. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Ladislava Chrapka, rodiče z obou stran a + rodinu Rudolovou
04.08. Sobota První sobota v měsíci    
05.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná

 

01.06. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Emilii a Františka Najsarovy a na poděkování za přijatá dobrodiní
02.06. Sobota První sobota v měsíci    
03.06. Neděle 9. neděle v mezidobí 10:00 Za + Bohuslava Michálka, syna Bohuslava, zetě a rodiče
04.06. Pondělí sv. František Caracciolo    
05.06. Úterý sv. Bonifác    
06.06. Středa sv. Norbert    
07.06. Čtvrtek sv. Robert    
08.06. Pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18:00  Za živé a + členy místního růžencového společenství
09.06. Sobota Neposkvrněné Srdce Panny Marie    
10.06. Neděle 10. neděle v mezidobí 10:00 Za + Arnošta a Vítězslavu Carbolových, syny, dcery, zetě, snachy a vnuka
11.06. Pondělí sv. Barnabáš    
12.06. Úterý sv. Jan z Fakunda    
13.06. Středa sv. Antonín z Padovy    
14.06. Čtvrtek sv. Anastáz    
15.06. Pátek sv. Vít 18:00 Za živou a + rodinu Burelovou, Fabíkovou a syna Václava
16.06. Sobota sv. Benon (Zbyněk)    
17.06. Neděle 11. neděle v mezidobí 10:00 Za + Bohumíra Chovance, švagra Josefa a rodiče z obou stran
18.06. Pondělí sv. Marina    
19.06. Úterý sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald    
20.06. Středa sv. Silverius 8:00 Za + Jaroslavu Polachovou, manžela, syna, zetě, a rodiče z obou stran
21.06. Čtvrtek sv. Alois Gonzaga    
22.06. Pátek sv. Jan Fisher a Tomáš More 18:00 Za + Ladislava Adamce, manželku, syna a rodiče z obou stran
23.06. Sobota sv. Josef Cafasso    
24.06. Neděle Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 10:00 Za + Albínu Poloochovou, syna, manžela a za živou rodinu
25.06. Pondělí sv. Vilém, ct. Ivan    
26.06. Úterý sv. Jan a Pavel    
27.06. Středa sv. Cyril Alexandrijský    
28.06. Čtvrtek sv. Irenej (Lubomír)    
29.06. Pátek Slavnost sv. Petra a Pavla 18:00 Za Otakara Válka a rodiče z obou stran
30.06. Sobota sv. prvomučedníci římští    
01.07. Neděle 13. neděle v mezidobí 10:00 Za Bohuslava Kavku, švagra a rodiče z obou stran

 

01.05. Úterý Dělník sv. Josef    
02.05. Středa sv. Atanáš 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
03.05. Čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba    
04.05. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Josefa Němce
05.05. Sobota První sobota v měsíci 8:00 Za rodinu Pišťkovou a Handrejchovou
06.05. Neděle 6. neděle velikonoční 10:00 Za + Boženu Chovancovou, manžela, dceru, zetě a rodiče
07.05. Pondělí sv. Benedikt II.    
08.05. Úterý Panna Maria, Prostřednice všech milostí 8:00 Za Žofii a Jana Janečkových, jejich rodiče a syna Václava
09.05. Středa sv. Hermus 8:00  
10.05. Čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně 18:00  
11.05. Pátek sv. Ignác z Láconi    
12.05. Sobota sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus    
13.05. Neděle 7. neděle velikonoční 10:00 Za + Andělu Sanytrovou, manžela Felixe a syna Vladimíra a Jaroslava
14.05. Pondělí Svátek sv. Matěje, apoštola    
15.05. Úterý sv. Žofie    
16.05. Středa Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 8:00  
17.05. Čtvrtek sv. Paschal Baylon    
18.05. Pátek sv. Jan I. 18:00 Za + z rodiny Bobkovy a Nálepovy a Juřicovy
19.05. Sobota sv. Petr Celestýn    
20.05. Neděle Slavnost Seslání Ducha sv. 10:00 Za + Vlastimilu Žurkovou
21.05. Pondělí sv. Ondřej Bobola    
22.05. Úterý sv. Julie    
23.05. Středa sv. Jan Křtitel de Rossi    
24.05. Čtvrtek Svátek Ježíše, nejvyššího a věčného velekněze  18:00  Za + Stanislava Víta a rodiče
25.05. Pátek sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi    
26.05. Sobota Mše sv. s nedělní platností!  17:00  Za Boží požehnání pro rodinu Grygarovou, Herotovou, Ondráčkovou a Kubíčkovou
27.05. Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice    
28.05. Pondělí sv. Emil    
29.05. Úterý sv. Maximin    
30.05. Středa sv. Zdislava    
31.05. Čtvrtek Svátek Navštívení Panny Marie    
01.06. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Emilii a Františka Najsarovy a na poděkování za přijatá dobrodiní
02.06. Sobota První sobota v měsíci    
03.06. Neděle 9. neděle v mezidobí 10:00 Za + Bohuslava Michálka, syna Bohuslava, zetě a rodiče

 

01.04. Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční 10:00 za + Josefa Fabíka a manželku
02.04. Pondělí Pondělí velikonočního oktávu 10:00 za rodinu Mrázovou a zemřelé rodiče z obou stran
03.04. Úterý Úterý velikonočního oktávu    
04.04. Středa Středa velikonočního oktávu 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
05.04. Čtvrtek Čtvrtek velikonočního oktávu    
06.04. Pátek První pátek v měsíci dubnu 18:00 Za + Jana Bělicu, manželku, 2 syny, snachu a ostatní + z rodiny Bělicovy a Tesařovy
07.04. Sobota První sobota v měsíci dubnu    
08.04. Neděle 2. neděle velikonoční 10:00 Za + Emilii a Viléma Kohutovy
09.04. Pondělí Slavnost Zvěstování Paně  18:00  
10.04. Úterý sv. Michael de Sanctis    
11.04. Středa sv. Stanislav 8:00 Za živou a + rodinu Fojtíkovou Sochovou a Trojáčkovou
12.04. Čtvrtek sv. Julius    
13.04. Pátek sv. Martin I. 18:00  
14.04. Sobota sv. Lambert    
15.04. Neděle 3. neděle velikonoční 10:00 Za + Josefa a Boženu Bjolkových, rodiče z obou stran a Josefa a Jrmilu Garových
16.04. Pondělí sv. Bernadetta Soubirousová    
17.04. Úterý sv. Inocenc    
18.04. Středa sv. Krescenc (Rostislav)    
19.04. Čtvrtek sv. Ema    
20.04. Pátek sv. Hugo    
21.04. Sobota sv. Anselm    
22.04. Neděle 4. neděle velikonoční 10:00 Za + Zdeňku a Jaroslava Velkých a živou rodinu
23.04. Pondělí Svátek sv. Vojtěcha, biskupa 18:00 Za + Vlastimila Kovaříka
24.04. Úterý sv. Jiří    
25.04. Středa Svátek sv. Marka 8:00  
26.04. Čtvrtek sv. Richarius    
27.04. Pátek sv. Zita 18:00 Za + Janu a Bohumíra Koloničných
28.04. Sobota sv. Petr Chanel – sv. Ludvík Maria Grignion    
29.04. Neděle 5. neděle velikonoční 10:00 Za + Jaroslava Ličku, manželku, Syna Pavla, rodiče z obou stran a duše v očistci
30.04. Pondělí sv. Zikmund    
01.05. Úterý Dělník sv. Josef    
02.05. Středa sv. Atanáš 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
03.05. Čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba    
04.05. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Josefa Němce
05.05. Sobota První sobota v měsíci 8:00  
06.05. Neděle 6. neděle velikonoční 10:00 Za + Boženu Chovancovou, manžela, dceru, zetě a rodiče

 

01.03. Čtvrtek sv. Suitbert    
02.03. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Na úmysl dárce
03.03. Sobota První sobota v měsíci 8:00 za + Jana Křístka, rodiče, sourozence a kmotry
04.03. Neděle 3. neděle postní 10:00 Za + Marii Kořenou, manžela a rodiče z obou stran
05.03. Pondělí sv. Teofil (Bohumil)    
06.03. Úterý bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)    
07.03. Středa sv. Perpetua a Felicita ( Blažena) 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
08.03. Čtvrtek sv. Jan z Boha    
09.03. Pátek sv. Františka Římská 17:00 za + Karla Březinu, manželku a dceru
10.03. Sobota sv. Jan Ogilvie    
11.03. Neděle 4. neděle postní 10:00 za Marii a Jindřich Tesarčíkovy, dceru Drahomíru a Marii a za zetě Josefa
12.03. Pondělí sv. Kvirin    
13.03. Úterý sv. Patricie (Vlasta)    
14.03. Středa sv. Matylda 8:00 za + rodinu Krpcovou a + z rodiny Eliášovy
15.03. Čtvrtek sv. Longin    
16.03. Pátek sv. Heribert 17:00 za + Jana Řeháka, manželku Zdeňku a za rodiče, sourozence z obou stran
17.03. Sobota sv. Patrik    
18.03. Neděle 5. neděle postní 10:00 Děkovná
19.03. Pondělí Slavnost sv. Josefa  18.:00  Za + Annu Válkovou a manžela.
20.03. Úterý      
21.03. Středa bl. Serapion    
22.03. Čtvrtek sv. Epafrodit    
23.03. Pátek sv. Turibius z Mongroveja    
24.03. Sobota sv. Kateřina Švédská    
25.03. Neděle 6. neděle postní, Květná neděle 10:00 Za + z rodiny Uličné, Mladkové a Žídkové a za živou rodinu
26.03. Pondělí sv. Kastulus (Haštal)    
27.03. Úterý sv. Rupert    
28.03. Středa sv. Rogát    
29.03. Čtvrtek Zelený čtvrtek 18:30 Za + Josefa a Milana Sedlákových
30.03. Pátek Velký pátek 15:00 velkopáteční obřady
31.03. Sobota Bílá sobota    
01.04. Neděle Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční 10:00 Za + Josefa Fabíka a manželku
02.04. Pondělí Pondělí velikonočního oktávu 10:00 Za rodinu Mrázovou a zemřelé rodiče z obou stran
03.04. Úterý Úterý velikonočního oktávu    
04.04. Středa Středa velikonočního oktávu 8:00 Za živé a + členy místního růžencového společenství
05.04. Čtvrtek Čtvrtek velikonočního oktávu    
06.04. Pátek První pátek v měsíci dubnu 18:00 Za + Jana Bělicu, manželku, 2 syny, snachu a ostatní + z rodiny Bělicovy a Tesařovy
07.04. Sobota První sobota v měsíci dubnu    
08.04. Neděle 2. neděle velikonoční   Za + Emilii a Viléma Kohutovy

 


01.02. Čtvrtek sv. Pionius    
02.02. Pátek Svátek Uvedení Páně do chrámu, první pátek v měsící 18:00 Za + Leopolda Pastrňáka, bratry a rodiče
03.02. Sobota sv. Blažej, první sobota v měsíci 8:00 Za + Františka Juroka a dva syny
04.02. Neděle 5. neděle mezidobí 10:00 Za + Marii Vojkůvkovou a manžela
05.02. Pondělí sv. Agáta (Háta, Dobruše)    
06.02. Úterý sv. Pavel Miki a druhové    
07.02. Středa sv. Richard 8:00 Za  živé a + členy růžencového společenství
08.02. Čtvrtek sv. Jeroným Emiliani – ct. Mlada    
09.02. Pátek sv. Apollonie 17:00  
10.02. Sobota sv. Scholastika    
11.02. Neděle 6. neděle mezidobí 10:00 Za + Janu Kotkovou, manžela  a rodiče
12.02. Pondělí sv. Benedikt Aniánský    
13.02. Úterý sv. Kateřina Ricciová    
14.02. Středa sv. Valentin Popeleční středa 18:00  
15.02. Čtvrtek sv. Jiřina    
16.02. Pátek sv. Juliána 17:00  
17.02. Sobota sv. Alexius a druhové    
18.02. Neděle 1. neděle postní 10:00 Za + Annu Velkou a rodiče
19.02. Pondělí bl. Godšalk    
20.02. Úterý sv. Nikefor    
21.02. Středa sv. Petr Damiani    
22.02. Čtvrtek svátek Stolce sv. Petra  18:00  
23.02. Pátek sv. Polykarp    
24.02. Sobota sv. Modest    
25.02. Neděle 2. neděle postní 10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran
26.02. Pondělí sv. Alexandr    
27.02. Úterý sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie    
28.02. Středa sv. Roman 8:00  
01.03. Čtvrtek sv. Suitbert    
02.03. Pátek První pátek v měsíci 18:00  
03.03. Sobota První sobota v měsíci 8:00  
04.03. Neděle 3. neděle postní 10:00 Za + Marii Kořenou, manžela a rodiče z obou stran