Bohoslužby v Bašce

Datum Den Svátek Hodina Intence
3.3.2023 Pátek sv. Kunhuta
(První pátek v měsíci)
18:00 Růžencová – za živé a + členy
5.3.2023 Neděle 2. neděle postní 10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran
8.3.2023 Středa sv. Jan z Boha 8:00  
10.3.2023 Pátek sv. Jan Ogilvie 17:00  
12.3.2023 Neděle 3. neděle postní 10:00 Za Rudolfa Vavříka, manželku a dceru Karlu
17.3.2023 Pátek sv. Patrik
Od 16:30 adorace (24 hodin pro Pána)
17:00 Na úmysl dárce
19.3.2023 Neděle 4. neděle postní
Sbírka na Centrum pro rodinu a sociální péči
10:00 Za + Jožku Eliáše a živou rodinu
20.3.2023 Pondělí Slavnost sv. Josefa
Od 17:45 adorace
18:00 Za farníky
24.3.2023 Pátek sv. Kateřina Švédská 17:00 Za + Josefa a Františku Grygarových a sourozence
25.3.2023 Sobota Slavnost Zvěstování Páně
Od 9:30 adorace
10:00  
26.3.2023 Neděle 5. neděle postní
Sbírka na Diecézní mzdový a solidární fond
Změna času na letní
10:00 Za + Boženu a Josefa Bjolkovy, rodiče z obou stran a za + Jarmilu a Josefa Garovy
29.3.2023 Středa bl. Ludolf 8:00  
31.3.2023 Pátek bl. Balbína 17:00 Za + Jana Bělicu, manželku, dva syny, snachu a rodiče z obou stran
2.4.2023 Neděle 6. neděle postní – Květná neděle 10:00 Za + Josefa Ramíka

Pořad bohoslužeb na březen je ke stažení zde