Bohoslužby v Bašce

01.11. Čtvrtek Slavnost Všech svatých 18:00 Za + rodinu Koloničnou a Jurošovou
02.11. Pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, první pátek 18:00 Za + Marii Kolenovou a ostatní zemřelé z rodiny
03.11. Sobota První sobota v měsíci
04.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 10:00 Za živé a zemřelé občany z Kunčiček u Bašky
05.11. Pondělí sv. Zachariáš a Alžběta
06.11. Úterý sv. Leonard (Linhart)
07.11. Středa sv. Wilibrord 8:00 Za místní růžencové společenství
08.11. Čtvrtek sv. Gottfried (Bohumír)
09.11. Pátek Svátek Posvěcení lateránské baziliky 17:00
10.11. Sobota sv. Lev Veliký 17:00
11.11. Neděle 32. neděle v mezidobí Mše sv. není. Pouť u sv. Martina ve Skalici.
12.11. Pondělí sv. Josafat
13.11. Úterý Svátek sv. Anežky České
14.11. Středa sv. Mikuláš Tavelič 7:30 Za žívou + rodinu Žákovou a Čvandovou
15.11. Čtvrtek sv. Albert Veliký
16.11. Pátek sv. Markéta Skotská 17:00 Za + Oldřicha Grygara a ostatní + z rodiny
17.11. Sobota sv. Alžběta Uherská
18.11. Neděle 33. neděle v mezidobí 10:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran
19.11. Pondělí sv. Mechtilda
20.11. Úterý sv. Felix z Valois
21.11. Středa Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 8:00 Za živou a + rodinu Fojtíkovou a Trojáčkovou
22.11. Čtvrtek sv. Cecílie
23.11. Pátek sv. Klement I. 17:00 Za + Vítězslava Čapčucha, rodiče a živou rodinu
24.11. Sobota sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
25.11. Neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 10:00 Za + Helenu Bjolkovou a rodiče
26.11. Pondělí sv. Silvestr
27.11. Úterý sv. Virgil
28.11. Středa sv. Mansuet (Miloslav)
29.11. Čtvrtek sv. Saturnin
30.11. Pátek Svátek sv. Ondřeje 17:00 Za rodinu Sedlákovou a za + Josefa a Milana Sedlákových a jejich rodiče
01.12. Sobota sv. Edmund Kampián
02.12. Neděle 1. neděle adventní 10:00 Za + z rodiny Pavelkovy a Borovcovy

 

 

01.10. Pondělí sv. Terezie od Dítěte Ježíše
02.10. Úterý sv. andělé strážní
03.10. Středa sv. Maxmilián 8:00 za + Karla Bělicu a ostatní zemřelé z rodiny
04.10. Čtvrtek sv. František z Assisi
05.10. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Děkovná
06.10. Sobota První sobota v měsíci
07.10. Neděle 27. neděle v mezidobí 10:00 Za + Františka a Žofii Biolkovy a za živé a + potomky
08.10. Pondělí sv. Simeon
09.10. Úterý sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard
10.10. Středa sv. Paulin 8:00 Za místní růžencové společenství
11.10. Čtvrtek sv. German
12.10. Pátek sv. Radim 17:00 za + Stanislava Víta a rodiče z obou stran
13.10. Sobota sv. Eduard
14.10. Neděle 28. neděle v mezidobí 10:00 Za živé a zemřelé farníky a dobrodince
15.10. Pondělí sv. Terezie od Ježíše
16.10. Úterý sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque
17.10. Středa sv. Ignác Antiochijský 8:00 Za + Vlastimila Kovala, rodiče, zetě a na poděkování za 92 let života
18.10. Čtvrtek Svátek sv. Lukáše
19.10. Pátek sv. Izák Jogues a druhové 17:00 Na úmysl dárce
20.10. Sobota sv. Irena
21.10. Neděle 29. neděle v mezidobí 10:00 za + Jiřího Klečku, bratry a rodiče z obou stran
22.10. Pondělí sv. Marie Salome
23.10. Úterý sv. Jan Kapistránský
24.10. Středa sv. Antonín Maria Klaret 8:00 Za + z rodiny Kolkovy
25.10. Čtvrtek sv. Kryšpín
26.10. Pátek sv. Rustik 17:00 za + Jarmilu a Emila Skálovy a ostatní zemřelé z rodiny Uherkovy
27.10. Sobota sv. Frumencius
28.10. Neděle 30. neděle v mezidobí 10:00 za zdraví rodiny Křístkovy a Žabkovy
29.10. Pondělí sv. Narcis
30.10. Úterý sv. Marcel
31.10. Středa sv. Wolfgang 8:00 Za + Jiřího Kulhánka a rodiče
01.11. Čtvrtek Slavnost Všech svatých za + rodinu Koloničnou a Jurošovou
02.11. Pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, první pátek 17:00 Za + Marii Kolenovou a ostatní zemřelé z rodiny
03.11. Sobota První sobota v měsíci
04.11. Neděle 31. neděle v mezidobí 10:00 Za živé a + občany Kunčiček u Bašky

 

01.09. Sobota sv. Jiljí
02.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná
03.09. Pondělí sv. Řehoř Veliký
04.09. Úterý sv. Růžena z Viterba
05.09. Středa sv. Viktorin (Vítězslav) 8:00 Za místní růžencové společenství
06.09. Čtvrtek sv. Magnus
07.09. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Boženu Bjolkovou, manžela a živou rodinu
08.09. Sobota Svátek Narození Panny Marie, první sobota 7::00 Za všechny zemřelé přátelé z  Bašky a Skalice a za duše v očistci a + Věru Křistkovou, rodiče, sourozence a kmotry
09.09. Neděle 23. neděle v mezidobí 10:00 za + Anežku Polochovou, manžela, syna Jiřího a snachu Martu
10.09. Pondělí bl. Karel Spinola
11.09. Úterý sv. Emil
12.09. Středa Jména Panny Marie 8:00 Za živou a + rodinu Kulhánkovou
13.09. Čtvrtek sv. Jan Zlatoústý
14.09. Pátek Svátek Povýšení sv. kříže 18:00 Za zemřelé z rodiny Radovy a Teprovy
15.09. Sobota Panna Maria Bolestná
16.09. Neděle 24. neděle v mezidobí 10:00 za + Davida Volného
17.09. Pondělí sv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin
18.09. Úterý sv. Josef Kupertinský
19.09. Středa sv. Januárius 8:00 za + Marii Herotovou, manžela, syna, dceru, zetě a vnuka
20.09. Čtvrtek sv. Ondřej, Pavel a druhové
21.09. Pátek Svátek sv. Matouše 18:00 za živou a + rodinu Fabíkovou
22.09. Sobota sv. Mořic a druhové
23.09. Neděle 25. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná
24.09. Pondělí sv. Gerard (Jaromír)
25.09. Úterý sv. Kleofáš
26.09. Středa sv. Kosma a Damián 8:00 Za dar zdraví
27.09. Čtvrtek sv. Vincenc z Paula
28.09. Pátek Slavnost sv. Václava 10:00 za + Jindřišku Fišerovou, manžela a za + Bohuslava Pliška a manželku
29.09. Sobota Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
30.09. Neděle Pouť u sv. Václava 8:00                10:00 Za živou a + rodinu Bystřickou                    Za + Hedviku Hradišťanovou, manžela, syna Josefa, Miloslava a Karla

 

 

01.08. Středa sv. Alfons z Liguori 8:00 Za místní růžencové společenství
02.08. Čtvrtek sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard
03.08. Pátek První pátek v měsíci 18:00 Za + Ladislava Chrapka, rodiče z obou stran a + rodinu Rudolovou
04.08. Sobota První sobota v měsíci
05.08. Neděle 18. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná
06.08. Pondělí Svátek Proměnění Páně
07.08. Úterý sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové
08.08. Středa sv. Dominik 8:00
09.08. Čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
10.08. Pátek Svátek sv. Vavřince 18:00 za + Felixe Herota a ostatní zemřelé z rodiny
11.08. Sobota sv. Klára
12.08. Neděle 19. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná
13.08. Pondělí sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans
14.08. Úterý sv. Maxmilián Kolbe
15.08. Středa Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 8:00 Za + Ladislava Pastrňáka, bratry a rodiče
16.08. Čtvrtek sv. Štěpán Uherský
17.08. Pátek sv. Myron 18:00
18.08. Sobota sv. Helena
19.08. Neděle 20. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná
20.08. Pondělí sv. Bernard
21.08. Úterý sv. Pius X.
22.08. Středa Panna Maria Královna
23.08. Čtvrtek sv. Růžena z Limy
24.08. Pátek Svátek sv. Bartoloměje apoštola
25.08. Sobota sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové
26.08. Neděle 21. neděle v mezidobí 10:00 za + Václava Klečku, bratry a dvě manželky a za rodiče z obou stran
27.08. Pondělí sv. Monika
28.08. Úterý sv. Augustin
29.08. Středa Umučení sv. Jana Křtitele 8:00 za + Marii Šajerovou a manžela
30.08. Čtvrtek sv. Fiakr
31.08. Pátek sv. Rajmund 18:00
01.09. Sobota sv. Jiljí
02.09. Neděle 22. neděle v mezidobí 10:00 Děkovná