Bohoslužby v Bašce

Datum Den Svátek Hodina Intence
01.11.2023 Středa Slavnost Všech svatých 18:00 Za živé a + farníky
02.11.2023 Čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 18:00 Za + z rodiny Koloničné a Jurošové
03.11.2023 Pátek sv. Martin de Porres
(První pátek v měsíci)
18:00 Za + z rodiny Radovy a Teprovy a za živou rodinu
05.11.2023 Neděle 31. neděle v mezidobí 10:00 Za + Rudolfa Kořeného, sestru, švagra, brata a rodiče z obou stran
08.11.2023 Středa sv. Gottfried 8:00 Růžencová – za živé a + členy
10.11.2023 Pátek sv. Lev Veliký 17:00 Za + z rodiny Žákové a Čvandové a za živou rodinu
11.11.2023 Sobota sv. Martin
Mše sv. s nedělní platností
Sbírka na potřeby farnosti
17:00 Za + Alfonse Fišera, bratry a rodiče z obou stran
19.11.2023 Neděle 33. neděle v mezidobí
Sbírka na katolická média
10:00 Za + Alžbětu a Bohuslava Michálkovy, + syna a rodiče z obou stran
22.11.2023 Středa sv. Cecílie 8:00 Za + Vlastimila Kovala, zetě, rodiče z obou stan a nemocného syna
24.11.2023 Pátek sv. Ondřej Dung-Lac a druhové 17:00 Za + Oldřicha Grygara a sourozence
26.11.2023 Neděle Slavnost Ježíše Krista Krále 10:00 Za + Jindřicha Čajánka, manželku Marii, dceru Marcelu a vnučku Adélku
01.12.2023 Pátek sv. Edmund Kampián
(První pátek v měsíci)
18:00 Za + Michala a Marii Kolenovy
03.12.2023 Neděle 1. neděle adventní 10:00 Za + Josefa Eliáše a živou rodinu

Za příznivého počasí se bude po mši sv. dne 5.11.2023 konat pobožnost na hřbitově.

12.11. nebude sloužena mše sv. (pouť sv. Martina ve Skalici). Místo ní bude sloužena mše sv. s nedělní platností v sobotu 11.11. v 17:00.

Pořad bohoslužeb na listopad je ke stažení zde