Bohoslužby v Bašce

Datum Den Svátek Hodina Intence
1.4.2021 Čtvrtek Zelený čtvrtek
Sbírka na opravu chrámů ve Svaté zemi
18:30 Za + Jana Bělicu, manželku, 2 syny, snachu a ostatní + z rodiny Bělicovy a Tesařovy
2.4.2021 Pátek Velký pátek
Sbírka na opravu chrámů ve Svaté zemi
15:00  
3.4.2021 Sobota Bílá sobota
MŠE SV. JEN VE SKALICI!
Sbírka na potřeby farnosti
19:00  
4.4.2021 Neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Sbírka na kněžský seminář
10:00 Za + Zdeňka Foldynu, jeho manželku Libuši, dceru Dagmar Hrčkovou a prarodiče; za živou rodinu Janoškovou
11:00 Za živou a + rodinu Křistkovou a Žabkovou
5.4.2021 Pondělí Pondělí velikonoční
Sbírka na potřeby farnosti
10:00 Za + Josefa Fabíka, manželku Ludmilu a snachy Karlu a Marii
9.4.2021 Pátek sv. Marie Kleofášova 18:00 Růžencová – za živé a + členy
11.4.2021 Neděle 2. neděle velikonoční 10:00 Za + Boženu a Josefa Bjolkovy, rodiče z obou stran a za + Jarmilu a Josefa Garovy
14.4.2021 Středa sv. Lambert 8:00 Za živou a + rodinu Trojáčkovu a Fojtíkovu
16.4.2021 Pátek sv. Bernadetta Soubirousová   Za + Jana Vávru
18.4.2021 Neděle 3. neděle velikonoční 10:00 Za + Helenu Bjolkovou, rodiče a živou rodinu Bjolkovou a Tesarčíkovou
21.4.2021 Středa sv. Anselm 8:00 Za + Pavla Mráze
23.4.2021 Pátek Svátek sv. Vojtěcha 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví a ochrany do dalších let
25.4.2021 Neděle 4. neděle velikonoční 10:00 Za + Josefa Ježíka a rodiče z obou stran
28.4.2021 Středa sv. Petr Chanel – sv. Ludvík Maria Grignion 8:00  
1.5.2021 Sobota Dělník sv. Josef
(První sobota v měsíci)
8:00  
2.5.2021 Neděle 5. neděle velikonoční 10:00 Za + Boženu Chovancovou, manžela, dceru, zetě a rodiče z obou stran