Svátosti

Podle katechismu katolické církve svátosti jsou skutečným znamením milosti, ustanovené skrze Krista a svěřené církvi. Prostřednictvím těchto znaků se nám dostává Boží život. Viditelné obřady, v kterých se slaví svátosti, znamenají a zpřítomňuji milosti přivlastněné každé svátosti. Přinášejí ovoce u těch, kteří je přijímají s vhodnou dispozicí. (CCC 1131)

Svátosti byly ustanovené skrze Krista. Je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství. Svátosti zahrnují všechny důležité okamžiky života křesťana: narození a rozvoj křesťanského života víry, uzdravení a dar poslání. Můžeme vidět určitou podobnost, která existuje mezi fází přirozeného života a fázemi duchovního života.