Drobná sakrální architektura

Na poděkování za různá přijatá dobrodiní, za úspěchy, za dosažené snahy i na památku rodinných událostí stojí na území skalické farnosti tyto památníky předků skalických usedlíků. Jsou to pamětníci časů dávno minulých aniž někdy víme příčinu jejich vzniků. Jen někdy se dochovalo ústní podání.

V osadě Záhoří stojí u staré selské usedlosti č. 36 kaple [ukázat na mapě], zbudovaná Jiřím Kohutem kolem roku 1840 na poděkování za nalezení pokladu. O vnitřní výzdobu oltářem a svícny se postaral rodák z této usedlosti P František Kohut, administrátor poutního chrámu, dnešní baziliky ve Frýdku.

U druhé selské usedlosti č. 32 v Záhoří u starousedlého rodu Peterků [ukázat na mapě], dříve Mikolášů stojí v průčelí statku dřevěný kříž, letopočet postavení schází.

U cesty k Janovicím, odbočující u hlavní silnice u kostela stojí kamenný kříž s ukřižovaným [ukázat na mapě]. Nechal jej postavit skalický rektor Filip Kula na poděkování za dobrý výnos z Tkalcovského řemesla.

Na pozemku u čísla 133 [ukázat na mapě], bývalého majitele, stolaře Karase, stojí dřevěný kříž zvaný Karasův. Dle ústního podání postaven jako dík za úspěch ve stolařském řemesle zhotovoval tkalcům tkalcovské stavy zvané krosna a špulíře.

Na pozemku u rolnické usedlosti č. 24 v poli u cesty [ukázat na mapě], zvané „příčnice“ stojí dřevěný kříž. Nechali jej postavit předkové rodu Moškořů na poděkování za požehnanou úrodu.

Další dřevěný kříž je na návsi u č. 101[ukázat na mapě] u usedlosti rodiny Nogolovy.

Naproti kulturnímu domu ve Skalici stojí pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého [ukázat na mapě] s nápisem: „Sancte Joanne Nepomucen, ora pro nobis, fundator Filip Kula, rektor skalický 1839.“ (Svatý Jane Nepomucký, oroduj za nás).

Sloupová socha Panny Marie Frýdecké z pískovce stojí u okresní silnice u lip na pozemku č. 21. [ukázat na mapě] Postavena na náklad bývalého majitele usedlosti, rolníka Moškoře. Roku 1968 byla obnovena finančním přispěním pana Augustina Stolaře.

Dále se nachází u usedlosti fundatora Jana Bednárka č. 31, mariánský obraz na dřevěném sloupu. Dnes usedlost patří rodině Vavříkové.

U rozhraní obce Skalice a Raškovic, již na území Raškovic [ukázat na mapě] stojí Mariánská zděná kaple, postavena a vysvěcena farářem P. Janem Körnerem 31.8.1902. Vroce 2003 byla provedena generální oprava.

U kostela sv. Martina byl 16.11.1856 vztyčen kříž [ukázat na mapě] na památku prvních misií konaných ve skalické farnosti.

Na farní zahradě stojí kamenný kříž u hrobu P. Václava Landfelda [ukázat na mapě] z 1 poloviny 19 století.

V roce 2004 byla v Bašce opravena kaplička v centru obce  [ukázat na mapě] v části dříve nazývané ?“Při šefru“ nyní „Při Měrku“ je postavena z části v barokním slohu a je velmi pravděpodobné, že pochází z konce 18. století.

V roce 2005 byly v Bašce opraveny kapličky u přehrady [ukázat na mapě] naproti restaurace „Kotva“ a u hřbitova [ukázat na mapě] (postavena 1906), které jsou poněkud mladší než kaplička v centru obce.

K nejvzácnějším památkám v Bašce patří socha Jana Nepomuckého stojící u kostela sv.Václava z roku 1837 [ukázat na mapě]. Jejím autorem je lidový sochař Garba žijící tehdy v Bašce na Dřevěném kopci. Socha je zařazena v seznamu nemovitých kulturních památek. V roce 1997 byla se souhlasem Ministerstva kultury ČR – odboru památkové péče provedena její restaurace a současně po jejím dokončení byla tato socha přemístěna z parcely č. 1238 na Dřevěném kopci na parcelu č. 319, t. j. ke kostelu sv. Václava v Bašce. 9. 5. 1997 byla tato socha znovu slavnostně vysvěcena biskupem ostravsko – opavské diecéze Františkem Lobkowiczem.

V Bašce poblíž hřbitova na silnici do Frýdlantu n. O. stojí dřevěný kříž [ukázat na mapě]. Obdobný kříž, zvaný Švédský, stojí v jiné části obce [ukázat na mapě], snad na místě pohřebiště švédských vojáků, kteří zde táhli za Třicelieté války. Byl nedávno za přispění obce zcela opraven a nyní se ukazuje v celé své kráse. Litinový kříž na zděném podstavci stojí ve středu obce u stavení rodiny Fišerových [ukázat na mapě].