Ostatní zasvěcené osoby

Seznam bohoslovců, jáhnů a řeholních sester, kteří v naší farnosti působí, nebo z ní v současné době pocházejí.


Jáhni před kněžstvím
* V současné době v naší farnosti nepůsobí žádní jáhni před kněžstvím.

Trvalí jáhni
* Trvalý jáhen PhDr. Pavel Ramík, vysvěcen 9.9.2006 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

Řeholní sestry pocházející z Bašky
* Sestra Jitka Marie Fišerová FMA složila dne 5.8.1989 věčné sliby ve Wroclavi v kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice