Svátost křtu

Křest je první ze svátostí. Je to největší dar v životě člověka. Křtem Bůh přijímá člověka za své dítě a vkládá do něho svůj život a zapojuje ho do společenství věřících – církve.

Odpouštějí se mu hříchy (u malých dětí dědičný hřích, u dospělých také i všechny osobní hříchy), získává duchovní dary – ctnost víry, naděje a lásky. Pokřtěný má pak právo na ostatní svátosti.

Milí rodiče!

V prvních týdnech po narození dítěte navštivte faráře farnosti, v níž žijete, a požádejte o křest.

Podmínky pro křest malého dítěte:

  1. Křest dítěte žádají rodiče či aspoň jeden z rodičů.
  2. Křest je rozhodnutím se pro víru a pro život z víry. Proto je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný a zavázal se, že bude své dítě vést k Bohu slovem i životem. Malé děti se křtí na víru rodičů.

Pokud ani jeden z rodičů není pokřtěný, není vše ztraceno. Mohou se, pokud budou chtít, před křtem svého dítě i oni sami připravit k přijetí vlastního křtu a být pokřtěni společně jako jedna rodina.

Termíny křtu v naší farnosti:

*   podle domluvy

Křest je třeba domluvit předem ve farní kanceláři.

Formulář „Křestní zápis“ je ke stažení zde.