Úvodní stránkaSbírka na opravu věže kostela sv. Martina ve Skalici v rámci programu Daruj F-M byla ukončena.

Vybralo se během ní 513.519 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať za příspěvky a za podporu!

Kdo by měl ještě zájem na tento účel přispět, může tak učinit hotově do kasiček umístěných jak v kostele sv. Martina ve Skalici, tak i v kostele sv. Václava v Bašce, případně na účet farnosti po dohodě s farářem farnosti, o. Pawlem.


52. mezinárodní eucharistický kongres

Ve dnech 5. – 12. září 2021 se v Budapešti bude konat 52. mezinárodní eucharistický kongres. Tuto událost může každý z nás podpořit například krátkou modlitbou:

Nebeský Otče,
prameni života,
naplň nás svým Svatým Duchem,
abychom rostli v lásce ke Kristu,
který za nás obětoval svůj život,
a poznávali ho přítomného v Eucharistii.
On je náš Pán a Mistr,
náš pokrm a náš přítel,
náš lékař a náš pokoj.
Dej nám odvahu,
abychom přede všemi vydávali svědectví
o jeho radosti a síle.
Dej, aby příprava
na eucharistický kongres
i jeho slavení
vedly k opravdové duchovní obnově
křesťanských obcí a měst,
národů Evropy i celého světa.
Amen.

 

 


baner-katalog
baner-zpovedni_sluzba
baner-bohosluzby_cirkev