Úvodní stránka

Možnost velikonoční svátosti smíření bude letos v úterý 28.3.2023, a to v kostele sv. Martina ve Skalici od 16:30 a v kostele sv. Václava v Bašce od 17:10.


Diecézní modlitební výzva pro postní dobu

Biskupství ostravsko-opavské ve spolupráci se saletiny v Považské Bystrici připravilo pro letošní postní dobu „Diecézní modlitební výzvu“. Jedná se o nabídku, ke které se může kdokoliv soukromě přidat kdykoliv během postní doby. Je to možnost, jak můžeme jako diecéze kráčet společně k velikonočním svátkům.

Princip je prostý: pro každý den postní doby je připraven jeden modlitební úmysl, který vychází z liturgického čtení. Výzva má tři části: přečíst si zadaný úryvek z evangelia, pomodlit se na související úmysl desátek růžence a připojit libovolnou modlitbu na úmysl Svatého otce.

Zde je video, ve kterém zve biskup Martin David k účasti v této iniciativě: https://www.youtube.com/watch?v=xa8JLJGrHFQ


 


Tříkrálová sbírka 2023

Je sebráno a sečteno. V rámci letošní Tříkrálové sbírky bylo vybráno:

V Bašce    139 894 Kč

Ve Skalici   38 014 Kč

Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 

Celkové výsledky sbírky v rámci Charity Frýdek-Místek si můžete prohlédnout zde.

 

 


V úterý 17.1.2023 jsme ve farním kostele sv. Martina ve Skalici uctili ostatky blahoslaveného Carla Acutise.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, Otče veškerého milosrdenství, jsi veliký ve svých svatých! Ty ses dal blahoslavenému Carlu Acutisovi poznat v tak mladém věku a obdařil jsi ho tolika milostmi, aby se mohl stát světlem pro naši dobu – pro každého z nás, ale především pro zástupy mladých lidí, kterým nikdo nepomohl objevit smysl života. Děkujeme ti za Carla, za dar jeho krásného života i za jeho blahořečení, které nám dalo jistotu, že v něm máme nového přímluvce v nebi. Pro jeho živou víru, naději a lásku požehnej všem mladým lidem a přitahuj je k sobě, ve jménu Pána Ježíše Krista, kterého tolik miloval.

Dobrý Bože, na přímluvu blahoslaveného Carla tě prosím, ať ani já nepromarním svůj život, ať ho naplním láskou až po okraj… ke tvé chvále a slávě!

Amen.


 

 

 

 


 

baner-katalog

 

baner-zpovedni_sluzba

 

baner-bohosluzby_cirkev