Úvodní stránka

 

Aktuální informace o omezení počtu účastníků bohoslužeb.

Podle nařízení vlády se od čtvrtku 3. 12. 2020 mění počet věřících na bohoslužbách, a to tak, že je možné obsadit nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu. Při svatbách a pohřbech je možná účast maximálně 20 osob.

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři po sobě následující středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině.

Je doporučeno modlit se modlitby v době pandemie.


Příležitost ke svátosti smíření v předvánoční době bude ve čtvrtek 17. 12. :

ve Skalici v době 16:00 – 17:00 hod.

v Bašce v době 17:10 – 18:30 hod.

 


Pořad bohoslužeb v prosinci ve Skalici

Pořad bohoslužeb v prosinci v Bašce


Vítáme vás na oficiálním webu

Římskokatolické farnosti Skalice u Frýdku-Místku


 

Naše farnost náleží do ostravsko-opavské diecéze a je součástí frýdeckého děkanátu.
Farnost tvoří vesnice Skalice u Frýdku-Místku a Baška.
Farní kostel zasvěcený sv. Martinu z Tours je situován ve Skalici, filiální kostel zasvěcený sv. Václavovi je v Bašce.


 


 

baner-katalog  baner-zpovedni_sluzba  baner-bohosluzby_cirkev  

</style=“text-align:>

–>