Úvodní stránka

Na cestě zpátky

Oč víc jsem se kdysi o Vánocích snažil být a přemýšlet jako dospělý, o to víc se dnes stařec snažím vrátit se do dětských let. S pocitem, že přece nemůže být tak těžké přivolat zpátky blaženost tak vrchovatou, že musela zůstat zachována mimo čas. Hlava s vzpouzí: paměť pro ni udržela řeřavé nežité i žité nedětských let: lži, pýchu, nenávist, krutost – a strach, mdlý smutek z toto všeho, tupé bezmocné ustrnutí, zřeknutí se všeho pro nic, únavu z krásy. Pilně si pěstuje svá hoře, „nechce šířit nákazy“ a bádá ve starých foliantech. Jinak srdce: chytá dobré rytmy ze světa, zašívá jimi svoje časté arytmie. Stále však v souzvuku s hvězdami a anděly v nápovědě svého podvědomí, naděje, zpěvně vyťukává staromódní šansony o pokojném tichu, jásající radosti, o horoucí, oddané, věrné věčné lásce, předlidské svobodě, rovnosti a bratrství.

Jdu stále pomaleji, zadýchán postávám. Děti z Betléma mě povzbuzují: tak kde jsi? Poběž! Je už nás tu hodně moc! Budem si hrát! A tu hlavu zahoď! Budeš bezhlavý rytíř!


Synoda 2021 – 2023

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. “Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,” říká kardinál Mario Grech.

Více informací o tomto synodálním procesu si můžete přečíst například na webu www.cirkev.cz.


Od pondělí 25. října 2021 vstoupila v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích.

Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně.

Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.

Toto sdělení bylo zveřejněno také na webu cirkev.cz (https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211021povinnost-noseni-respiratoru-na-cirkevnich-akcich-nadale-plati)


Žádost Radia Proglas o finanční podporu

Milí přátelé,
 
letní období, které je za námi, nám kromě sluncem zalitých vzpomínek zanechalo i pořádnou díru v našem rozpočtu. Jak víte, žijeme pouze z vašich darů. Během letních měsíců dochází pravidelně k jejich poklesu, který byl tentokrát velmi citelný a významně omezuje už i naši běžnou činnost. Proto vás chci poprosit o mimořádný dar na provoz Radia Proglas. Děkuji vám za vaši stálou a věrnou podporu, bez níž se opravdu neobejdeme. Přispět můžete na náš dárcovský projekt na Darujme.cz nebo na účet číslo: 4200043003/5500 Raiffeisenbank a.s.
 
S vděčností, že spolu vytváříme dílo Proglasu,
 
Pavel Mikšů
šéfredaktor Radia Proglas


Sbírka na opravu věže kostela sv. Martina ve Skalici v rámci programu Daruj F-M byla ukončena.

Vybralo se během ní 513.519 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať za příspěvky a za podporu!

Kdo by měl ještě zájem na tento účel přispět, může tak učinit hotově do kasiček umístěných jak v kostele sv. Martina ve Skalici, tak i v kostele sv. Václava v Bašce, případně na účet farnosti po dohodě s farářem farnosti, o. Pawlem.


baner-katalog
baner-zpovedni_sluzba
baner-bohosluzby_cirkev