Úvodní stránka


Informace o zástupu

Ve dnech 20. 7. – 27. 7. 2021 se v případě potřeby zaopatření nebo pohřbu obracejte na

P. Miroslawa Jesela na telefonním čísle 731 625 681


52. mezinárodní eucharistický kongres

Ve dnech 5. – 12. září 2021 se v Budapešti bude konat 52. mezinárodní eucharistický kongres. Tuto událost může každý z nás podpořit například krátkou modlitbou:

Nebeský Otče,
prameni života,
naplň nás svým Svatým Duchem,
abychom rostli v lásce ke Kristu,
který za nás obětoval svůj život,
a poznávali ho přítomného v Eucharistii.
On je náš Pán a Mistr,
náš pokrm a náš přítel,
náš lékař a náš pokoj.
Dej nám odvahu,
abychom přede všemi vydávali svědectví
o jeho radosti a síle.
Dej, aby příprava
na eucharistický kongres
i jeho slavení
vedly k opravdové duchovní obnově
křesťanských obcí a měst,
národů Evropy i celého světa.
Amen.


 

Příspěvek na opravu věže kostela sv. Martina ve Skalici je možné zaslat na bankovní účet 123-1939920277/0100.  Děkujeme!

 


 

baner-katalog  baner-zpovedni_sluzba  baner-bohosluzby_cirkev