Úvodní stránka

Diecézní pouť za rodiny a duchovní povolání přivítá 7. října frýdecká bazilika

Více informací ZDE.


 


 

V úterý 17.1.2023 jsme ve farním kostele sv. Martina ve Skalici uctili ostatky blahoslaveného Carla Acutise.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, Otče veškerého milosrdenství, jsi veliký ve svých svatých! Ty ses dal blahoslavenému Carlu Acutisovi poznat v tak mladém věku a obdařil jsi ho tolika milostmi, aby se mohl stát světlem pro naši dobu – pro každého z nás, ale především pro zástupy mladých lidí, kterým nikdo nepomohl objevit smysl života. Děkujeme ti za Carla, za dar jeho krásného života i za jeho blahořečení, které nám dalo jistotu, že v něm máme nového přímluvce v nebi. Pro jeho živou víru, naději a lásku požehnej všem mladým lidem a přitahuj je k sobě, ve jménu Pána Ježíše Krista, kterého tolik miloval.

Dobrý Bože, na přímluvu blahoslaveného Carla tě prosím, ať ani já nepromarním svůj život, ať ho naplním láskou až po okraj… ke tvé chvále a slávě!

Amen.


 

 

 

 


 

baner-katalog

 

baner-zpovedni_sluzba

 

baner-bohosluzby_cirkev