Úvodní stránka

Zveme vás na adventní roráty!

 

Rorátní bohoslužby ve Skalici se konají

v úterý a ve čtvrtek v 17:00 hod.

Rorátní bohoslužby v Bašce se konají

ve středu a v sobotu v 7:00 hod.


Svátost smíření ve Skalici: v úterý 19.12.  od 16:00 hod. do 17:00 hod.,  v neděli 24. 12. před a po ranní mši  sv.

Svátost smíření v Bašce: v úterý 19.12. od 17:10 hod. do 18:30 hod.,  v sobotu 23. 12. od 16:00 hod. a pak po mši sv.


Přehled vánočních bohoslužeb v naší farnosti naleznete v tomto článku.


Duchovní správce zdejší farnosti přeje všem občanům Skalice, Raškovic, Nošovic, Bašky, Hodoňovic a Kunčiček u Bašky milostiplné a štědré prožití svátků narození Ježíše Krista; svátků, které nás naplňují mírem, láskou a pokojem.
Kéž v nás tento mír a pokoj přebývá ve dnech svátečních i všedních a kéž nás provází i ve všech dnech roku 2018.
P. Mgr. Pawel Grodek, farář


baner-katalog  baner-zpovedni_sluzba  baner-bohosluzby_cirkev