Rubrika: Farnost

Co se děje ve farnosti

Odpustky, co to je?

Katolická církev učí nauku o odpustcích. O co vlastně jde. Abychom správně pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že každý hřích má dvojí následek. Jednak, že těžký hřích nás...

Plnomocné odpustky pro zemřelé

Pro získání plnomocných odpustků platí všeobecně tyto základní podmínky: 1. vyloučení zalíbení ve hříchu, a to i lehkém; 2. vykonání svátosti smíření (nemusí být v den získání odpustků, stačí ji vykonat v rozmezí několika...

Poděkování za úrodu 2022

Poděkování za úrodu 2022

Poděkování za úrodu I v letošním roce jsme Pánu Bohu poděkovali za za úrodu, která nám byla dopřána. A že je za co děkovat…

Koinonia Jan Křtitel

Koinonia Jan Křtitel

Na stránkách www.koinonia.cz se můžete seznámit s činností a působením sdružení křesťanů pro novou evangelizaci Koinonia Jan Křtitel v Plzni.

Vysvětlení obsahu Dekretu pro praxi

Vysvětlení obsahu Dekretu pro praxi

Dekret Apoštolské penitenciárie v podstatě hovoří o tom, že: a) plnomocné odpustky, které by bylo možné získat v době od 1.-8. listopadu při návštěvě hřbitova, je nyní možné získat v kterýchkoliv jiných osmi dnech...