Rubrika: Farnost

Co se děje ve farnosti

Pouť u sv. Martina 2019

Pouť u sv. Martina 2019

Svátek sv. Martina, biskupa je jistě tradiční záležitostí naší církevní obce. Vždyť jméno tohoto světce u nás nosí nejen mnoho mužů, ale také i žen. Není tedy divu, že se ke svátku sv. Martina...

Plnomocné odpustky pro zemřelé

Pro získání plnomocných odpustků platí všeobecně tyto základní podmínky: 1. vyloučení zalíbení ve hříchu, a to i lehkém; 2. vykonání svátosti smíření (nemusí být v den získání odpustků, stačí ji vykonat v rozmezí několika...

Pouť u sv. Václava

Pouť u sv. Václava

Každoroční oslava velkého církevního a také státního svátku sv. Václava patří bezesporu k velkým dnům kalendáře. Vždyť to byl právě sv. Václav, český kníže a panovník, který položil samotné základy budoucího českého státu a...

Poděkování za úrodu

Poděkování za úrodu

O 21. neděli v mezidobí mezi nás zavítal P. ThLic. Roman Czudek, bývalý správce naší farnosti v letech 2001-2004, který nyní působí jako ředitel Nepomucena v Římě. Setkání s otcem Romanem bylo srdečné a...

Velikonoční vigilie spojená se křtem

Velikonoce jsou největší svátky v Církvi a jejich oslava začíná vigilií (bděním) na Bílou sobotu, pokračuje Božím hodem Velikonočním a trvá ještě celý velikonoční oktáv. I letošní vigilie Bílé soboty se konala ve farním...