Rubrika: Farnost

Co se děje ve farnosti

Panama SDM, 2019

Na světovém setkání mládeže pronesl papež František několik homilií. Všechny jeho homilie jsou k dispozici ke stažení na tomto místě.

Vánoční dění

Vánoce jsou jistě svátky, na které se všichni těšíme a také se na ně příslušným způsobem připravujeme, takže není divu, že o vánočních svátcích to často ve farnosti kypí aktivitou. Nejinak tomu bylo i...

Pouť u sv. Martina 2018

Pouť u sv. Martina ve Skalici má svůj vlastní kolorit. Ten se mění s počasím, protože ač jeden rok může být sníh – sv. Martin přece jezdí na bílém koni – jiným rokem může...

Odpustky, co to je?

Katolická církev učí nauku o odpustcích. O co vlastně jde. Abychom správně pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že každý hřích má dvojí následek. Jednak, že těžký hřích nás...

Plnomocné odpustky pro zemřelé

Pro získání plnomocných odpustků platí všeobecně tyto základní podmínky: 1. vyloučení zalíbení ve hříchu, a to i lehkém; 2. vykonání svátosti smíření (nemusí být v den získání odpustků, stačí ji vykonat v rozmezí několika...