Rubrika: Farnost

Co se děje ve farnosti

Půlnoční mše sv. 2017

Půlnoční mše sv. 2017

Půlnoční mše svatá bezesporu patří mezi vrcholy při oslavách vánočních svátků v každé farnosti. I v našem farním kostele sv. Martina ve Skalici „půlnoční“ nechyběla. Konala se sice už ve 22:00 hodin, ale jinak jí nic...

Předvánoční koncert

Předvánoční koncert

Vlastně už se stává tradicí, že schola při našem kostele sv. Martina ve Skalici zorganizuje, nacvičí a skvěle provede svůj předvánoční koncert. Ovšem skutečnost, že se něco stává tradicí, vůbec neznamená, že příprava a...

Vánoční bohoslužby ve farnosti Skalice

Zveme vás prožít vánoční svátky do našich kostelů! Bohoslužby ve Skalici se konají: 24.12.17 Štědrý den 22:00 hod. 25.12.17 Boží hod vánoční 8:30 hod. 26.12.17 sv. Štěpána 8:30 hod. 31.12.17 sv. Silvestra 8:30 hod....

Plnomocné odpustky pro zemřelé

Pro získání plnomocných odpustků platí všeobecně tyto základní podmínky: 1. vyloučení zalíbení ve hříchu, a to i lehkém; 2. vykonání svátosti smíření (nemusí být v den získání odpustků, stačí ji vykonat v rozmezí několika...

Požehnání renovovaného svatostánku s oltářem

Naše farnost v neděli prožila krásnou a mimořádnou slavnost, které je možné se zúčastnit pouze výjimečně. Šlo o slavností požehnání nově renovovaného svatostánku, který je součástí původního hlavního oltáře chrámu sv. Martina ve Skalici. Po...