Rubrika: Farnost

Co se děje ve farnosti

Velikonoční vigilie spojená se křtem

Velikonoce jsou největší svátky v Církvi a jejich oslava začíná vigilií (bděním) na Bílou sobotu, pokračuje Božím hodem Velikonočním a trvá ještě celý velikonoční oktáv. I letošní vigilie Bílé soboty se konala ve farním...

Panama SDM, 2019

Na světovém setkání mládeže pronesl papež František několik homilií. Všechny jeho homilie jsou k dispozici ke stažení na tomto místě.

Vánoční dění

Vánoce jsou jistě svátky, na které se všichni těšíme a také se na ně příslušným způsobem připravujeme, takže není divu, že o vánočních svátcích to často ve farnosti kypí aktivitou. Nejinak tomu bylo i...

Pouť u sv. Martina 2018

Pouť u sv. Martina ve Skalici má svůj vlastní kolorit. Ten se mění s počasím, protože ač jeden rok může být sníh – sv. Martin přece jezdí na bílém koni – jiným rokem může...

Odpustky, co to je?

Katolická církev učí nauku o odpustcích. O co vlastně jde. Abychom správně pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že každý hřích má dvojí následek. Jednak, že těžký hřích nás...