Pastýřský list biskupa Františka Václava k novému roku 2017

Pastýřský list biskupa Františka Václava k novému roku 2017

Milovaní  bratři a  sestry  Kristu,

prožili jsme krásné Vánoce a jistě jsme se radovali, že náš Pán Ježíš Kristus, vtělené Slovo Boží, se stal člověkem a přebývá mezi námi. Spolu s pastýři jsme zažili krásnou atmosféru betlémské jeskyně a sdíleli jsme hrdost a také radost Matky Boží Panny Marie a jejího ochránce a snoubence svatého Josefa. Jistě vnímáme, jak úžasným darem jsme byli obdarováni. Dárky, které byly pod stromečkem, jsou už na svých místech, možná už ani nejsou, protože jejich kvalita neodpovídala tomu, co o nich tvrdila reklama.

Včera na závěr občanského roku jsme se dívali zpět a trochu zpytovali svědomí, jak jsme splnili všechna předsevzetí, která jsme si udělali před 365 dny, kdy začínal uplynulý rok. S tím se musí vyrovnat každý sám.

Dnes slavíme další významný den. V této chvíli se chceme dívat do budoucna a ptát se, co bude asi mým úkolem v novém roce spásy. Liturgicky slavíme Slavnost Matky Boží Panny Marie. To proto, že si chceme uvědomit úlohu té, která uměla říci své ano, a tím se postavila na začátek uskutečňování Božího plánu spásy. Na počátku roku si chtějme dát předsevzetí, že ji pozveme, aby stála po našem boku a pomáhala nám měnit svět. Dnes je také světový den modliteb za mír. Snad všichni vnímáme, jak jsou tyto modlitby potřebné. Pokud sledujete dění ve světě, dobře víte, kolik lidí denně zbytečně umírá při sebevražedných atentátech či při jiných teroristických akcích ve válečných oblastech. Ne náhodou vybízí Svatý otec František i listem k dnešnímu dni k těmto modlitbám. A já si troufám poprosit, aby tyto modlitby byly obsahem Vašich rozhovorů s Pánem nejen
1. ledna, ale po celý rok. Podobně jako za mír ve světě je třeba se také modlit za mír mezi jednotlivými lidmi. I v naší společnosti narážíme na projevy nenávisti, která je skoro hmatatelná. Mám na mysli nenávist vůči jednotlivým skupinám našeho obyvatelstva, ale také nenávist vůči Tajemnému Tělu Kristovu, vůči církvi. A jak jinak odstranit tyto postoje, než že se připojíme k modlitbě Pána, který nás nabádá: „milujte se navzájem, jako jsem miloval já vás.“ A další připomínka Pána: modlete se za ty, kteří vás nenávidí. Místo opětované nenávisti, kterou nic nevyřešíme, vstupme do mezilidských vztahů velkorysým odpouštěním a prokazováním lásky, modlitbou za ty, kteří nás, křesťany, nenávidí. Ještě jednu modlitební prosbu mám: těsně před Vánoci mě jako každý rok navštívili bohoslovci naší diecéze. Bylo jich velmi málo. Dva nemohli, takže jich bylo celkem osm. Prosím, ze všech ročníků! To není mnoho, viďte. A zase: neříká nám Pán: „proste a bude vám dáno“?

Jak vidíte, program do nového roku máme daný: modleme se!!

I já se chci stále za Vás modlit a samozřejmě Vám do nového roku přeji mnoho pohody, úspěchů, zdraví, ale především Boží požehnání, jeho milost a Lásku. A buďme k sobě milosrdní, jak nás to učil uplynulý rok. Kéž nový nás naučí intenzivní modlitbě.

Ze srdce všem žehná, už trochu zdravější než loni,

+ František Václav, biskup ostravsko-opavský

Mohlo by se vám líbit...