Autor: pavel

Pastýřský list ke Svátku matek

Sídelní biskup Mons. František Václav Lobkowicz vydal u příležitosti Svátku matek pastýřský list, který byl v našich farnostech čten v neděli 12. 5. 2019, tedy o 4. neděli velikonoční. Text tohoto pastýřského listu naleznete...

Velikonoční vigilie spojená se křtem

Velikonoce jsou největší svátky v Církvi a jejich oslava začíná vigilií (bděním) na Bílou sobotu, pokračuje Božím hodem Velikonočním a trvá ještě celý velikonoční oktáv. I letošní vigilie Bílé soboty se konala ve farním...