Pozvánka na Celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017

Pozvánka na Celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017

Sestry a bratři,
a zvláště vy, chlapci a děvčata.
Církev může obohatit život každého člověka, neboť v ní přebývá a promlouvá sám milující Bůh. Vy mladí jste její důležitou součástí, neboť vaším prostřednictvím může evangelium pronikat tam, kam se jinak jen obtížně dostává. Ne nadarmo vaši delegáti v minulých měsících během fór mládeže diskutovali téma evangelizace. Byl jsem osloven zjištěním, kolik odvahy a nadšení v sobě nosíte. Zároveň ale vnímáte nejedno nebezpečí vnější i vnitřní, které se snaží uhasit touhu po Bohu a odvahu hovořit o něm.
Vzpomeňme na slova papeže Františka, která pronesl na Světovém dnu mládeže v Krakově. Hovořil o tom, že nemáte být pohovkovou mládeží. Naopak, vyzýval vás k odvaze. Řekl: „Milí mladí, je mnoho lidí, kteří vás nemají rádi a chtějí vás omámit, uspat, chtějí, abyste nebyli svobodní. Musíme bránit naši svobodu! Bůh nás zve, abychom byli politickými aktéry, myslícími lidmi a sociálními hybateli. Podněcuje nás, abychom vymýšleli solidárnější ekonomiku. Dnešní svět vás žádá, abyste byli protagonisty dějin, abyste bránili svoji důstojnost a nenechávali o své budoucnosti rozhodovat druhé. Pán chce, aby se tvoje ruce proměnily ve znamení pokoje, společenství a stvoření. Ježíš tě volá, abys v životě zanechal stopu, která poznamená dějiny.“
Při různých příležitostech papež František upozorňuje, že naše doba je spletitá, protože se uchyluje k netolerantnímu relativismu všeho a využívá ty nejsofistikovanější způsoby manipulace, včetně těch v médiích. Mnozí kapitulovali, pravdu nehledají a spokojují se s ponořením do konzumní mentality. Stávají se pohovkovou mládeží. Ne nadarmo se říká, že nejhorší nesvoboda je ta, kdy si zotročený není svého omezení vůbec vědom. Orientovat se dnes ve světě, nerezignovat na hledání pravdy a udržet si schopnost kriticky myslet, přivádět druhé k setkání s Boží láskou, to vyžaduje velkou dávku námahy a odvahy.
Jak odpovědět na tak naléhavé výzvy?
Jak se povzbudit na osobní cestě víry?
Jak získat odvahu hovořit druhým o evangeliu a Ježíšově lásce?

Milí mladí přátelé,
scházejte se ve svých společenstvích, společně se modlete, inspirujte svůj život slovy Písma, ale též studujte učení církve, přemýšlejte, diskutujte o něm a hledejte způsoby, jak ho uskutečňovat v praxi. Vodítkem vám v tom mohou být materiály, které připravuje Sekce pro mládež. Například knížka „Křesťan ve víru světa“ shrnuje učení církve o lidské důstojnosti, rodině, společnosti, politice a ekonomii. Uprostřed společenství, ve kterém je přítomen sám Ježíš, dostanete odvahu k hlásání evangelia a společně najdete i vhodné způsoby. 
Mimořádnou příležitostí, jak se navzájem povzbudit, je blížící se Celostátní setkání mládeže v Olomouci, které se ponese v duchu Božího slova: Nebojte se! Přijeďte na něj a pozvěte mladé ze svého okolí včetně těch, o kterých víte, že mají zájem o duchovní hodnoty.
Během setkání mládeže proběhne i den s rodinami. Z tohoto důvodu zvu na sobotu 19. srpna i vás tatínky a maminky spolu s vašimi dětmi. Přijeďte mezi mladé, ukažte jim svou přítomností, že je možné prožívat rodinný život, přijímat děti a radovat se ze vzájemné lásky. 

Milí bratři a sestry,
spojme se v modlitbě, aby se co nejvíc mladých lidí setkalo v Olomouci s osobní láskou Ježíše a prožilo, že církev jim má co nabídnout. Kéž mladí lidé pocítí blízkost Panny Marie, jejíž slova z Magnificat budou provázet následující tři Světové dny mládeže.

Milá mládeži,
všechny vás srdečně zvu na naše diecézní setkání do Jeseníku ve dnech 31. března až 2. dubna a pak na srpnové setkání v Olomouci.

Žehná vám váš biskup František Václav

Mohlo by se vám líbit...