Svátost pomazání nemocných

Ti, kterým se zhoršil jejich zdravotní stav, nebo mají před operací, či se ocitli v nebezpečí smrti, mohou kromě zdravotnické pomoci také dostat posilu od Boha pro duši i tělo. Je to pro člověka věřícího velmi důležitá svátost.

Kdo by nechtěl mít v nemoci, utrpení takovou pomoc, jakou je přítomnost a pomoc samotného Boha, který dává život věčný.

Svátost pomazání nemocných nenahrazuje lékařskou pomoc, ale ji doplňuje či přesahuje. Tak jako se o tělo stará lékař, o duševní pomoc se stará sám Ježíš prostřednictvím této svátosti.

Při slavení této svátosti kněz maže nemocného olejem na čele a rukách a prosí za jeho uzdravení a vyprošuje pro něho posilu a úlevu. Jestliže nemocný, který přijal pomazání, znovu nabude zdraví, může v případě další těžké nemoci tuto svátost znovu přijmout. Během téže nemoci lze svátost opakovat, jestliže nastane zhoršení.

Svátost pomazání nemocných se uděluje kdykoli během roku na požádání. Existuje i pravidelné hromadné udělování této svátosti nemocným každý rok kolem 11. února, což je den památky Panny Marie Lurdské a zároveň SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH.
Nesmíme přijetí této svátosti odkládat, aby nebylo už pozdě. Každý věřící by měl odcházet z tohoto světa po přijetí této svátosti.