Faráři skalické farnosti

Na této stránce najdete přehled farářů a správců farnosti u skalického kostela za dobu jeho trvání.

Do zřízení samostatné farnosti ve Skalici r. 1785 podléhal Skalický kostel duchovní správě farnosti v Dobré, jako filiální k ní příslušející.


Faráři spravující Skalici v letech 1622-1785
* P. Vojtěch Vantovský, (1622-1626), kromě jména není o něm v zápisech nic známo.
* P. Matěj František Tlamentius, (1626-1657), rodák z Frýdku byl zde farářem až do r. 1657, kdy byl ustanoven farářem ve Frýdku. Zemřel ve Frýdku r. 1682.
* P. Adam Maxmilián Gillia, (1657-1683), rodák z Frýdku. V době jeho působení došlo k stavbě nynějšího zděného kostela v Dobré. Když se vracel z návštěvy svého Frýdeckého spolurodáka a faráře v Místku, utopil se r. 1683 v rozvodněné Ostravici. V době jeho farářování se narodil janovickému fojtu syn, známý selský rebel ? zbojník Ondráš, jak je zapsáno v tamní farní matrice – 1.11.1680.
* P. Jan Pánek, (1683-1685), ve vizitačním zápisu se o něm praví: ?Farářem je Ondřej Jan Pánek, Slezan z Klučova, 27 let starý, v Olomouci na bakaláře filosofie povýšen, rovněž tam oasibus a kasuistiku studoval, vysvěcen na stůl pana Maxmiliána Prökla v roce 1675. Nejdříve byl v Šenově jako zatímní farář 6 a půl roku. Na víru obrátil 80 osob.
* P. Augustin Volný (1685-1723), rodák z Frýdku. Za něho byl posvěcen nový zděný kostel v Dobré, jehož stavba v době tureckých válek trvala 19 let. Založil sbírku listin týkajících se obou kostelů.
* P. Valentin Přibyla (1723-1732), byl ustanoven 29.5.1723, také rodák z Frýdku. Před příchodem byl farářem v Karviné.Výborný kazatel.Po devítiletém působení v Dobré byl v roce 1732 ustanoven farářem ve Frýdku. Zemřel v roce 1739.
* P. Jan Jiří Klemens (1732-1752), rodák z Těšína, znalý věd a dobrý kazatel. Pro svou dobrosrdečnost všeobecně ctěn a milován. Ve farnosti působil v letech 1732-1752.Přeložen byl do Frýdku. Za něj byl dostavěn mariánský kostel, dnes basilika minor. Povýšen na apoštolského protonotáře. Zemřel 28.12.1762.
* P. Karel Ibram (1752-1762), rodák z Ratiboře.V roce 1762 ustanoven farářem ve Frýdku, zároveň i knížebiskupským komisařem pro rakouskoslezskou část vratislavského biskupství. Zemřel 6.3.1770.
* P. Marcel Janko(1762-1771), rodák z Ratiboře. Zemřel brzy po smrti svého předchůdce 20.10.1771.
* P. Alois Löhn (1771-1778), rodák z Horního Hlohova. Povolán do Těšína za faráře a současně ustanoven generálním komisařem rakouské části vratislavského biskupství.
* P. Josef Karel Schipp (Šíp) (1779-1785), za jeho působnosti došlo k zřízení nových farností na Frýdecku: Borová, Morávka, Skalice. Skalický kostel sv. Martina byl povýšen na farní. K němu příslušely obce Baška, Janovice, část Krásné, velká část Raškovic. Od toho roku se stala Skalice samostatnou farností s vlastními faráři a kaplany čili paterky.

Faráři skalické farnosti v letech 1785-dosud
* P. Josef Měrka 1785-1795, rodák z Frýdku. První skalický farář. P. Vavřinec Bialek 1795 ? administrátor. P. Josef Kulhánek 1795-1801 ? administrátor.
* P. Josef Kapica 1801-1814, rodák z Dobroslavic.
* P. Bernard Skulina, 1816-1825, rodák z Frýdku.
* P. Antonín Helm 1826-1833, rodák z Bravantic.
* P. Václav Landfeld 1833-1848, rodák z Nové Paky.
* P.František Beinhauer 1848-1854, rodák z Chvalkovic na Opavsku.
* P. Tomáš Dostal 1854-1862, rodák z Dolan u Olomouce.
* P. Josef Onderek 1862-1877, rodák z Těrlicka. Autor ?Zpěvníku a modlitební knihy?. Za jeho působení bylo přistaveno patro na skalické faře.
* P. Martin Jiřičný 1877-1886, rodák z Tvorovic na Moravě. (Na sv. Martina u sv. Martina pokřtil Martin Martinovi Martinova Martina. Dne 11.11. ? malá skalická pouť, ve farním kostele sv. Martina, pan farář Martin Jiřičný, pokřtil kmotru, kostelníkovi Martinu Mikulášovi, otci dítěte Martinu Vlčkovi, dítě, které dostalo jméno Martin).
* P. Ignác Genserek 1887-1891, rodák z Příbora.
* P. Antonín Stiskala 1891-1896, rodák ze Stanislavic, farnost Těrlicko.
* P. Jan Körner 1896-1925, rodák z Dubicka.
* P. Josef Nikel 1926-1939, rodák z Pražma.
* P. Josef Juroš 1941-1958, rodák z Frýdku.
* P. Albín Szewieczek 1958-1997, rodák ze Stanislavic, farnost Těrlicko.
* P. Vincent Randa 1997-2001, rodák z Hlbokej, farnost Bytča ? Slovensko.
* P. Roman Czudek 2001-2004, rodák z Jablunkova
* P. Radek Drobisz 2004 – 20016, rodák z Těrlicka
* P. Paweł Grodek 2016 – dosud, rodák z Ostrówa Lubielskiego v Polsku