Historie

Samostatná farnost Skalice vzniká v roce 1785, kdy byla zřízena v době panování Josefa II. fara pod patronátem náboženského fondu.

Prvním farářem ve Skalici se stal Josef Měrka, rodák z Frýdku, který působil ve farnosti v letech 1785-1795. V letech 1844-1848, v době působení P. Václava Landfelda byl rozšířen farní kostel do dnešních rozměrů (délka 45 metrů), jedná se o nejdelší kostel v děkanátu Frýdek. Před kostelem byl postaven dům pro 6 obyvatel Skalice, kteří zde našli útočiště ve stáří a chudobě. P. Josef Onderek nechal u kostela vybudovat školu a přistavit patro na farní budově.

Přičiněním P. Josefa Nikla byl zbudován v roce 1933 filiální kostel sv. Václava v Bašce. Za působení P. Albína Szewieczka dne 30.9.1965 se Skalický kostel stal Kulturní památkou, pro svou starobylost stavebního umění a slohu. Škola i Chudobinec byly prodány, díky získaným finančním prostředkům byly prováděny opravy na farním i filiálním kostele. V letech 2001-2006 kdy farnost spravoval P. Roman Czudek a nynější farář P. Radek Drobisz, byla provedena za finančního přispění Ministerstva kultury, Krajského úřadu, Okresního úřadu, Obecního úřadu v Bašce, Města Frýdku-Místku, a především díky obětavosti farníků ze Skalice i Bašky generální oprava farního kostela sv. Martina ve Skalici a zvelebovací práce na filiálním kostele sv. Václava v Bašce.

Skalický kostel sv. Martina je nejen kulturní památkou, ale i památkou práce všech předešlých pokolení, kteří se na jeho stavbě a opravách podíleli. Filiální kostel sv. Václava v Bašce také obětavě zvelebují místní farníci, často bez nároku na odměnu, k větší cti a slávě Boží.