Historie kostela ve Skalici

[Ukázat umístění kostela na mapě]

Farní kostel Sv.Martina stojí na kopečku u silnice, vytváří dominantu obce. Byl vystavěn v roce 1617 na popud zbožného hraběte Eusebia z Oppersdorfu, pánem na Frýdecku, frýdeckým zedníkem Petrem Šulcem, na místě někdejší lesní kaple, kde se dle místního podání konaly po honech bohoslužby. Petr Šulc po dostavení kostela napsal následující listinu: ?Lieta Panie 1617, dokončen jest kostel Skalický, založeni Sv.Martina, na kterémž kostele jsem pět let od založeni gruntu dielal.?

Kostel byl vysvěcen dne 16. října roku 1622.

Z obšírné vizitační zprávy z roku 1688 se mimo jiné dovídáme o nové, pěknými řezbami vyzdobené kazatelnici, o zděném kůru nad hlavním vchodem a dřevěné zvonici se dvěma zvony. V roce 1848 byla provedena přestavba a zároven přístavba trojlodního dílu s pavlačemi, kůrem a zděnou věží. Při kopání základů byly obavy, zda není kostel poddolován štolami pro těžbu rudy, ale stavba byla zdárně dokončena. Zůstala však pověst o velkém drakovi, který sídlí pod kostelem, a ten se pohne a kostel propadne, až bude lidmi nehodnými naplněn. Navzdory pověstem však kostel dodnes stojí na svém místě. Kostelní zvony byly v roce 1916 a 1917 rekvirovány pro vojenské účely. První, 176kg těžký, ulitý v roce 1728 Františkem Stankem v Opavě, byl rozbit ve věži. Druhý, z roku 1764, od Valeria Obletnera z Olmouce vážil 351kg. Byl shozen z věže na kamennou dlažbu, ale nerozbil se. Nové dva zvony byly po válce zakoupeny z dobrovolných darů z ocelárny ve Vítkovicích, a slavnostně zavěšeny 23.11.1921.

Farní kostel Sv.Martina je trojlodní, v pozdně renesančním slohu. První část je pravděpodobně pozůstatek z lesní kaple, o níž se zmiňuje pověst. Na ní navazuje zedníkem Šulcem vystavěná 2.část – tak vznikl původní skalický kostelík, o kterém je zmínka již v polovině 17.století ve třech vizitačních zprávách. 3. část vznikala v letech 1844-1848 neboť dosavadní chrámový prostor pro vzrůstající počet farníků přifařených obcí již naprosto nedostačoval. Do zřízení samostatné farnosti roku 1785 podléhal skalický kostel duchovní správě farnosti v Dobré a v té době byl postupně spravován 11ti faráři. Posledním z nich byl p. Josef Schipp, za něhož došlo ke zřízení nových farností: Borová, Morávka a Skalice. Skalický kostel byl povýšen na farní a příslušely k němu obce Baška, Janovice, část Krásné a Velká část Raškovic. Od roku 1785 do dnešních dnů působilo ve Skalici 190 duchovních. Mezi nimi p. Josef Onderek, autor knihy „Zpěvník a modlitební kniha“, lidmi zvané „Onderkův kancionál“, který se v přepracování používá při bohoslužbách dodnes. Zasloužil se o zvelebení celé farnosti a jeho osobnost nám připomíná pamětní deska umístěná na zdi kostela. Mnohým pamětníkům jsou jistě známá jména p. Martin Jiřičný, p. Jan Korner, p. Josef Nikl, p. Josef Juroš, i v pořadí patnáctý p. Albín Szewieczek.

V letech 2002-2004 bylo provedeno statické zajištění kostela ocelovými táhly, také objektu místní fary (1mil 50tis. Kč) 90% financí poskytl OÚ ve Frýdku Místku. Dále byly provedeny sanace zdiva, odvodnění základů oddrenážováním a výměna střešní krytiny. V roce 2005 proběhla výmalba interiéru kostela.