Bohoslužby

Liturgická oslava je jeho pramenem a vrcholem zároveň života každého katolického křesťana.

Pro účast na mši svaté je potřebná jak přítomnost fyzická, tak duchovní. Kdo na mši opravdu nemůže přijít, ale poslouchá ji v rádiu nebo sleduje v televizi, uskutečňuje tím touhu účastnit se slavení mše sobě přiměřeným způsobem. To se doporučuje spojit s tzv. „duchovním“ přijímáním.

Z účasti na nedělních bohoslužbách jsou omluveni ti, kteří se nemohou fyzicky zúčastnit kvůli nemoci, cestování ve ztížených podmínkách, zajetí anebo z rozumných a vážných důvodů. Proviňuje se ten, kdo zanedbává sváteční mši svatou – případně není přítomen na některé její části – bez důvodu nebo z malicherné příčiny.