Úvodní stránka

Společná diecézní cesta postní dobou 2024

Na tomto odkazu si můžete přečíst (případně zhlédnout na videu) upoutávku biskupa Martina Davida k letošní Diecézní modlitební výzvě za mír i společným modlitbám křížových cest pod širým nebem na různých místech v diecézi. Zde je ke stažení kompletní rozpis proseb za země a regiony, kde se válčí, konkrétní ukrajinská města a také přímluvy za mír a pokoj uprostřed našich rodin a farností.


Pouť do Třebnice 9.3.2024

Na webu farnosti Frýdek je možné se zaregistrovat na Diecézní pouť  za sv. Hedvikou do Třebnice, která se bude konat 9.3.2024. Postup na vytvoření závazné registrace naleznete v souboru na TOMTO ODKAZU. Cena za 1 osobu bude 600,- Kč. 

Odkaz na přihlášení do kurzu: https://exercicnidumceskytesin.cz/


 


 


 

V úterý 17.1.2023 jsme ve farním kostele sv. Martina ve Skalici uctili ostatky blahoslaveného Carla Acutise.

MODLITBA

Všemohoucí Bože, Otče veškerého milosrdenství, jsi veliký ve svých svatých! Ty ses dal blahoslavenému Carlu Acutisovi poznat v tak mladém věku a obdařil jsi ho tolika milostmi, aby se mohl stát světlem pro naši dobu – pro každého z nás, ale především pro zástupy mladých lidí, kterým nikdo nepomohl objevit smysl života. Děkujeme ti za Carla, za dar jeho krásného života i za jeho blahořečení, které nám dalo jistotu, že v něm máme nového přímluvce v nebi. Pro jeho živou víru, naději a lásku požehnej všem mladým lidem a přitahuj je k sobě, ve jménu Pána Ježíše Krista, kterého tolik miloval.

Dobrý Bože, na přímluvu blahoslaveného Carla tě prosím, ať ani já nepromarním svůj život, ať ho naplním láskou až po okraj… ke tvé chvále a slávě!

Amen.


 

 

 

 


 

baner-katalog

 

baner-zpovedni_sluzba

 

baner-bohosluzby_cirkev