Předvánoční koncert

Vlastně už se stává tradicí, že schola při našem kostele sv. Martina ve Skalici zorganizuje, nacvičí a skvěle provede svůj předvánoční koncert. Ovšem skutečnost, že se něco stává tradicí, vůbec neznamená, že příprava a provedení akce je jednoduché! Spíše naopak: je přece nutné dostát kvalitě minulého ročníku a pokud možno jej o něco překonat!

I letos nám schola dala jasně najevo, že je možné připravit kouzelné a útulné koncertování doslova v téměř „polních“ podmínkách! Už zaběhnutý rámec, kdy se střídá ve zpěvu schola a scholička a to vše je prokládáno krátkým příběhem, dával tušit, že se máme na co těšit… a také, že ano. Kdo byl, ten ví!

Koncert byl pohlazením pro duši, zvláště těm, kterým naše schola není lhostejná. Vůbec není divu, že si lidé po cestě domů pobrukovali melodie z koncertu. A vím i o těch, kterým melodie zůstaly uloženy v srdci, aby jim sdělovaly, že existuje i něco více, než jen to, čeho se můžeme dotýkat a co vidíme a slyšíme…

Díky!

 

Fotografie pořídil pan Jiří Kohut st.

 

Mohlo by se vám líbit...