Pouť u sv. Martina 2018

Pouť u sv. Martina ve Skalici má svůj vlastní kolorit. Ten se mění s počasím, protože ač jeden rok může být sníh – sv. Martin přece jezdí na bílém koni – jiným rokem může být krásné počasí pozdního babího léta. Letošní pouť se ovšem podařila bez ohledu na počasí.

Ranní poutní mše sv. se konala v osm hodin a ráno a hlavní poutní mše sv. byla sloužena v deset hodin. Obě mše sv. sloužil místní duchovní správce P. Paweł Grodek. V homilii pak zaznělo několik myšlenek, které odkazovaly na účinnou lásku k bližnímu, tak jak to dělával sv. Martin a jak to známe z jeho životopisu. Sv. Martin může být příkladem i dnešním lidem tohoto světa a to právě konkrétními skutky lásky k bližnímu.

Pro přiblížení atmosféry pouti jsme připravili malou fotogalerii, kterou nám laskavě propůjčil pan Roma Kachtík.

Mohlo by se vám líbit...