Poděkování za úrodu

O 21. neděli v mezidobí mezi nás zavítal P. ThLic. Roman Czudek, bývalý správce naší farnosti v letech 2001-2004, který nyní působí jako ředitel Nepomucena v Římě. Setkání s otcem Romanem bylo srdečné a opravdu radostné, protože i přes krátkost působení v naší farnosti se hluboko zapsal do srdcí farníků…

Tuto neděli jsme ve skalickém kostele také děkovali za všechno požehnání a dobrotu Boží, kterou Tvůrce vylil na naše pole, zahrádky a sady, když prostřednictvím země a lidské práci dal vzrůst letošní úrodě. Bohužel v současné době už málo vnímáme spojitost mezi Božím požehnáním a potravinami, které dnes a denně spotřebováváme, protože z našich myslí vymizelo spojení mezi poli či zahrádkami, příhodným počasím a množstvím a kvalitou úrody. Většinu potravin kupujeme v supermarketech a pokud se na některém místě neurodí, nahradí to dovoz. To je pro nás jistě dobré a prospěšné, nicméně to neznamená, že už Boží požehnání pro plody země nepotřebujeme.

Poděkování za úrodu je – a vždycky by měl být – výraz našeho vděku za Boží přízeň pro nás, pro naše pole a pro úrodu, kterou se snažíme „v potu tváře“ vypěstovat. Bohu díky za všechny dary úrody země!

Několik fotografií, pořízených panem Jiřím Kohutem st. připomene jak setkání s otcem Romanem, tak i poděkování za úrodu země.

Mohlo by se vám líbit...