Pouť u sv. Martina 2019

Svátek sv. Martina, biskupa je jistě tradiční záležitostí naší církevní obce. Vždyť jméno tohoto světce u nás nosí nejen mnoho mužů, ale také i žen. Není tedy divu, že se ke svátku sv. Martina váže mnoho lidových obyčejů, pranostik a rčení.

Svátek tohoto velkého světce a patrona naší farnosti jsme oslavili ranní mší sv., kterou slavil správce naší farnosti otec Pawel. Mši svatou doprovázela naše farní schola písněmi, které dávaly jasně tušit radost ze života, radost z toho, že můžeme patřit Bohu.

Po mši svaté následoval krátká pobožnost, při níž zazněly litanie k sv. Martinovi.

Druhá mše svatá v deset hodin byla „tradičnější“ protože ji doprovázela dechová hudba tak, jak se to v našem chrámu sv. Martina konalo po předchozí desítky, ba stovky let.  

Co bychom si z této slavnosti mohli odnést? Třeba to, co říká svatomartinská legenda o rozdělení pláště! Praktická služba bližnímu v jeho potřebách bude totiž potřebná v každé době! I té dnešní!

Fotografie pořídil pan Jiří Kohut starší. Děkujeme!

Mohlo by se vám líbit...