Požehnání renovovaného svatostánku s oltářem

Naše farnost v neděli prožila krásnou a mimořádnou slavnost, které je možné se zúčastnit pouze výjimečně. Šlo o slavností požehnání nově renovovaného svatostánku, který je součástí původního hlavního oltáře chrámu sv. Martina ve Skalici. Po odborné renovaci provedené firmou Bittner proběhlo požehnání svatostánku právě v neděli 10. září 2017. Této události se zúčastnili jak představitelé statutárního města Frýdek-Místek, které na renovaci přispělo nemalou částkou, tak i představitelé samosprávy okolních obcí. Současně byly přítomny hasičské sbory ze Skalice a družební obce Žory v Polsku se svými zástavami. Na tuto slavnost přijal pozvání i otec Petr Nowicki z Baziliky minor Panny Marie ve Frýdku.

Slavnostní okamžiky si můžete připomenout v naší fotogalerii, do které již tradičně přispívá pan Jiří Kohut starší.

Mohlo by se vám líbit...