Slavení  letošních Velikonoc v  naší farnosti v době nouzového stavu

Drazí věřící, za pár dní oslavíme Velikonoce, které jsou pro většinu z nás neodmyslitelně spojeny s vykonáním velikonoční svaté zpovědi.

Už nyní je jasné, že letošní slavení největších křesťanských svátků bude jiné, než bychom si přáli. Opatření vlády se prodloužila na další dny, což zasáhne také možnost vykonání velikonoční svátosti smíření.

Mnozí si pamatují, jak se v katechizmu učili, že katolický křesťan je povinen vykonat alespoň jednou za rok svatou zpověď a to v době velikonoční. Právě proto tuto skutečnost prožívá nejhůře starší generace. Zároveň v současné době pandemie je to právě ona starší generace, která je nejvíce zranitelná a ohrožená. Někteří byste byli ochotni přijít ke svaté zpovědi i za cenu setkání s ostatními v kostele, což znamená riziko. Chceme být nejen poslušni vládním opatřením a dávat dobrý příklad, ale také chceme chránit každého z vás před možností nebezpečí. Z tohoto důvodu se z rozhodnutí biskupa před Velikonocemi zpovídat nebude. Velikonoční svátost smíření se bude konat po ukončení karanténních opatření po svátcích, kdy bude rozšířená možnost podobně, jako tomu běžně bývá před svátky, včetně cizích zpovědníků. Před Velikonocemi je vhodné provést doma zpytování svědomí a lítost nad hříchy s prosbou o Boží odpuštění. Je vhodné připojit četbu evangelia, například podobenství o marnotratném synovi, ztracené ovci a podobně, a chvíli se nad textem zamyslet.
Boží milosrdenství je nezměrné a určitě není Božím přáním, abychom se vydávali nebezpečí a riskovali zdraví své i jiných.

Pro hlubší soukromé i rodinné prožití velikonočních dnů je možné se inspirovat videoseriálem připraveným pro tyto účely Liturgickou komisí ČBK.

V době nouzového stavu se naše farnost bude řídit „Rozhodnutí biskupa ostravsko – opavského k duchovní správě a liturgické službě ve Svatém týdnu a velikonoční době 2020“ Proto nebudou v naší farnosti slouženy veřejné mše sv. Intence mší svatých budou odslouženy správcem farnost při soukromých mších sv.

Vyzýváme naše věřící, aby se připojili k Velikonoční výzvě našich biskupů a obnovili dávnou tradici a v době slavení Velikonoční vigilie v sobotu 11. 4. večer vybídli věřící, kteří se tentokrát nebudou moci vigilie účastnit, aby doma za okny zapálili svíčku jako symbol Kristova vzkříšení.

Pro osobní modlitbu a návštěvu farního chrámu platí následující pořad:

Květná neděle
Kostel sv. Martina ve Skalici otevřen k soukromé modlitbě v době 9:00 – 17:00.

Zelený čtvrtek
Kostel sv. Martina ve Skalici otevřen k soukromé modlitbě v době 9:00 – 17:00.

Velký pátek
Kostel sv. Martina ve Skalici otevřen k soukromé modlitbě v době 9:00 – 17:00.

Bílá sobota
Kostel sv. Martina ve Skalici otevřen k soukromé modlitbě v době 9:00 – 17:00.

Neděle Zmrtvýchvstání
Kostel sv. Martina ve Skalici otevřen k soukromé modlitbě v době 9:00 – 17:00.

Pondělí velikonoční
Kostel sv. Martina ve Skalici otevřen k soukromé modlitbě v době 9:00 – 17:00.

Správce farnosti P. Mgr. Paweł Grodek přeje všem farníkům i obyvatelům svěřených obcí požehnané velikonoční svátky.

Mohlo by se vám líbit...