Půlnoční mše sv. 2017

Půlnoční mše svatá bezesporu patří mezi vrcholy při oslavách vánočních svátků v každé farnosti. I v našem farním kostele sv. Martina ve Skalici „půlnoční“ nechyběla. Konala se sice už ve 22:00 hodin, ale jinak jí nic nechybělo.

Množství účastníků potvrdilo, že návštěva půlnoční mše svaté je neodmyslitelně spjata se slavením vánoc. A to je dobře! Vždyť jak jinak nejlépe Pánu Bohu poděkovat za všechny dary a milosti, které nám skrze narození jeho Syna Ježíše Krista dal?

Několik snímků z této mše sv. přiblíží její průběh. Snímky poskytl pan Jiří Kohut st.

Mohlo by se vám líbit...