Vysvětlení obsahu Dekretu pro praxi

Dekret Apoštolské penitenciárie v podstatě hovoří o tom, že:

a) plnomocné odpustky, které by bylo možné získat v době od 1.-8. listopadu při návštěvě hřbitova, je nyní možné získat v kterýchkoliv jiných osmi dnech v průběhu listopadu. Výběr těchto osmi dnů záleží na vůli každého jednotlivého člověka. Tyto dny nemusí následovat bezprostředně za sebou. Předpokládá se, že jsou splněny běžné podmínky tj. svátost smíření, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl svatého Otce. (Srovnejte s dosavadní možností získání odpustků. )

b) plnomocné odpustky, které by bylo možné získat dne 2. listopadu na svátek Všech věrných zemřelých je nyní možné získat při návštěvě kostela či kaple spojených s modlitbou Otče náš a Věřím v neděli, která předchází slavnosti Všech svatých a nebo v neděli, která následuje po slavnosti Všech svatých. Tyto odpustky je ale možné získat i v jiný den v průběhu měsíce listopadu. Výběr tohoto dne záleží na vůli každého jednotlivého člověka. Předpokládá se, že jsou splněny běžné podmínky tj. svátost smíření, přijetí eucharistie, modlitba na úmysl svatého Otce. (Srovnejte s dosavadní možností získání odpustků. )

Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z domu, např. na základě zákazů, aby se věřící na posvátných místech neshromažďovali ve větším počtu, budou plnomocného odpustku moci dosáhnout (za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky tj. svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl svatého Otce) když se před jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní chvály a nešpory oficia za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby za zemřelé, které jsou věřícím velmi drahé), nebo budou číst evangelní úryvek z liturgie za zemřelé jako duchovní četbu, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.

Mohlo by se vám líbit...