Velikonoční vigilie spojená se křtem

Velikonoce jsou největší svátky v Církvi a jejich oslava začíná vigilií (bděním) na Bílou sobotu, pokračuje Božím hodem Velikonočním a trvá ještě celý velikonoční oktáv.

I letošní vigilie Bílé soboty se konala ve farním kostele sv. Martina ve Skalici. Letos byla navíc zdůrazněna křtem, což u nás ve Skalici není úplně běžná. A aby toho nebylo málo, při této vigilii se udělovala i dvě první svatá přijímání. Jedno z nich přijala právě pokřtěná katechumenka a druhé další dospělá osoba, která byla pokřtěna již před nějakým časem.

Letošní velikonoce tak nebyly jen „obyčejnými“ velkými svátky, ale mohly nám ukázat, že do Církve stále míří ti, jichž se dotkl Duch svatý. To je jistě velmi radostná a potěšující skutečnost. Na nás ostatních pak je, abychom tyto osoby na jejich životní cestě stále doprovázeli svými modlitbami.

Několik obrázků z fotoaparátu pana Jiřího Kohuta st. připomene atmosféru letošní vigilie.

Mohlo by se vám líbit...